1. ‘Uyanık Durup Dua Etmezsek’ Ne Olur?

  Lütfen aşağıdaki bu dört senaryoyu düşünün. a) Birinci Senaryo: Sizden bir hastane ziyareti yapmanızı istendiğini düşünün. Bu ziyaret, özellikle ölüm döşeğinde olanları görebilmeniz için özel olarak ayarlanmış olsun. Bu zavallı insanlardan bazıları öyle zayıf ki neredeyse kemikleri gözüküyor. Tenlerinin rengi de atmış ve fısıldayacak güçleri bile yok neredeyse. Diğerleri de...
 2. Sevgi: Hristiyan Hedonizmi’nin Uğraşı

  Tanrı’dan karşılık beklemeden yapılan iyilik O’na küfürdür. Eğer Tanrı’ya yaklaşırken O’nun paydaşlığının ödülünü arzulamak yerine kendi paydaşlığınızın ödülünü O’na sunarak gelirseniz, o zaman kendinizi hayırsever sayarak Tanrı’nın üzerine çıkarır ve Tanrı’yı ihtiyaç sahibi yerine koyarak O’nu küçültürsünüz. İşte bu Tanrı’ya küfür anlamına gelir. Tanrı’nın her şeye yeter oluşunu onurlandırmanın tek...
 3. Tapınma: Hristiyan Hedonizmi Şöleni

  Hedonizme karşı duyulan nefret birçok kilisedeki tapınma ruhunu öldürmüştür. Yüksek ahlâki davranışların bencillikten uzak olması gerektiği anlayışına sahip olursanız, o zaman en yüksek ahlâki davranışlardan biri olan tapınma sadece bir görev olarak algılanmak zorundadır. Tapınma sadece bir görev haline geldiği takdirde ise son bulur. Kiliselerimizde, tapınmanın en büyük düşmanlarından biri...
 4. Mesih’e Dönmek: Hedonistin Oluşumu

  Geçen hafta Tanrı’nın sonsuz ve aşkın mutluluğunun Hristiyan hedonizminin temelini oluşturduğunu gördük. Tanrı mutludur, çünkü kendi kusursuz ihtişamından, özellikle de Oğlu’ndan yansıyan görkeminden yüce bir zevk duyar. Tanrı mutludur, çünkü O her şeye egemendir ve bu yüzden sevincinin önüne çıkan bütün engelleri aşabilir. Tanrı’nın mutluluğu Hristiyan Hedonizmi’nin temelidir, çünkü aşkın...
 5. Tanrı’nın mutluluğu: Hristiyan Hedonizminin Temeli

  Bir keresinde Pazar günü kilisede Hristiyan hedonizmi kavramından söz etmiştim ve sonradan bir anne yanıma gelip bana “Biliyor musunuz, kızım sizin Hristiyan putperestliğinden söz ettiğinizi düşündü” dedi. Hristiyan hedonizmini doğru telaffuz ettiğim zamanlarda bile bazılarınızın hâlâ bunu “putperestlik” olarak algılayacağınızı biliyorum, çünkü hedonizmin putperest bir yaşam felsefesi olduğuna inanıyorsunuz. Aslında...
 6. Alçakgönüllülük ve Hristiyan Hedonizmi

  Benim için Zevktir! Beni yakından tanıyanlar bir Hristiyan hedonisti olduğumu bilirler. Bunun anlamı yaptığım her şeyde mutlu olma tutkumun uygun bir motivasyon olduğunu düşünmemdir. Yaptığım her şeyi beni uzun vadede mutlu edeceğini düşündüğüm için yapıyorum. Aslına bakarsanız eğer sevinç peşinde koşmaktan vazgeçersem Tanrı’ya tapınmaktan ve itaat etmekten aciz olacağıma inanıyorum....