(Luka 15:11-32) Hikaye iki erkek kardeşten küçüğüyle başlar. Bu genç yaşamını evde sürdürmekte ve bu yaşamın her saniyesinden nefret duymaktadır. Ev halkı, çiftçilik, babasının yaşam tarzı, hiçbir şey ona göre değildir ve her şeyden sıkılmaktadır. Babasıyla ilgili sevdiği tek bir...
Başkalarını Mesih’e gelmeleri için etkileme çabalarım, karmaşık sonuçlara neden oldu. İşimin, tıpkı benim değişim yaşadığım gece ettiğim dua gibi benzeri bir dua etmeye ikna etmek olduğuna emindim. Bundan aileme bahsetmeye çalıştım, fakat çok dindar olduğumu düşünmelerine neden oldu. Diğer...

Giriş (1-10) 1) İlk olarak, İbranilerin Mısır’dan Çıkışı hakkındaki Kutsal Yazılar okundu ve gizem sözcükleri koyunun nasıl kurban edildiği ve insanların nasıl kurtarıldığı adına inceledi. 2) Bu nedenle, şunu anlayın, ey sevgili (kilise): Fısıhın gizemi yeni ve eskidir, sonsuz ve geçicidir,...
Jül Sezar altında İ.Ö. 48 yılında Roma'da diktatörlük dönemi başladı. Bu dönemden önce Roma'da bir cumhuriyet  yönetimi vardı. Bu yüzden cumhuriyetçiler Jül Sezar'dan nefret ediyordu ve Sezar’a karşı bir suikast düzenlendi. Jül Sezar’ın ölümünden sonra iç savaşlar başladı. Çünkü...

“Tanrı var mı?” sorusundan farklı olarak, İsa Mesih’in yaşayıp yaşamadığını sorgulayan çok az insan vardır. İsa’nın 2000 yıl önce yeryüzünde, İsrail’de yaşayan bir adam olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Tartışma, İsa’nın tam olarak kim olduğu konuşulunca başlar....

Pavlus, Yeni Antlaşma’da ve kilise tarihinde çok önemli bir rol oynayan kişidir. Hatta onun rolü o kadar önemlidir ki doğru olmayan bir şekilde ona Hristiyanlık dininin kurucusu gibi sıfatları da takanlar bulunmaktadır. Ancak ona böyle bir sıfat vermek, Petrus,...