Teoloji & Doktrin

Nuh Dönemine Bakış

Kutsal Kitap, düşüşten sonra kötülüğün insanlar arasında gittikçe arttığını belirtmektedir. Aslında Nuh zamanına kadar, ki Adem’den bu yana kadar geçen zaman tanımlanamamaktadır, Tanrı’nın önünde doğru yaşayan geriye kalmış tek aile, Nuh’un kendi ailesiydi. Tanrı’nın büyük bir Tufan şeklinde gelen...

Teoloji & Doktrin

Önceden Belirlenmişlik nedir?

ÖNCEDEN BELİRLENMİŞLİK NEDİR? Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi sevgide önceden belirledi. -Efesliler 1:5 Efesliler 1.bölümle başlayan övgü ezgisi orijinal Grekçe yazılarında 3.ayetten 14.ayete kadar uzun bir cümle formunu baz alır. Bu...

Teoloji & Doktrin

Seçilmişlik nedir?

Kutsal Kitap’ın kurtuluş doktrinini sunan tüm bölümlerinden hiçbiri belki de Pavlus’un İsa Mesih’te sahip olduğumuz bereketleri sıraladığı Efesliler’in ilk bölümünden daha kusursuz değildir. 4.ayette sonsuz bir temel kurarak başlar: “O Kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın...