Teoloji & Doktrin

Ahlaki Yasa

Tanrı kendi doğru standartlarına ilişkin gerçek bilgiyi bizlere vermek için Yasayı kullanır. Ona tapınacak ve kendimizi alçaltacağız. Bizler üzerinde hükmetme hakkını belirterek, hakkettiği üzere bizleri O’na tapınmaya çağırır ve bizlere kendi iyiliğinin standardını göstererek, doğru olanı yapmak konusunda kendi kötülüğümüzü ve yetersizliğimizi açığa çıkarır. Ama aynı zamanda Yasa’dan öğreniriz ki Tanrı, bizlerin doğruluğun ardından gitmemizi arzular. Kötülüğümüzün hakkettiği ceza olan sonsuz ölüm korkusu, bizlere merhamet etmesi için Tanrı’ya dönmemizi sağlamalıdır. İşte o zaman anlarız ki, O bizlere zaten merhamet etmiştir ve muhteşem sevgisi ve tatlı vaatleriyle bizleri kendisine çekmiştir. Sahip olduğumuz herşey O’nundur, bu yüzden eğer O’na kendimizi verirsek, sadece O’na olan borcumuzu yeniden ödemiş oluruz. Tanrı bizlere hem bu yaşamda, hem de gelecek dünyada bereketleriyle ödüllendirme sözü vermiştir. Kötülük edenlere ise Tanrı, bu dünyada dert ve sorun, gelecek olan dünyada ise sonsuz ölüm sözü vermiştir.

Yasa bizlerden, ruhsal doğruluk gerektirdiği kadar, kolayca görülebilen dışsal iyilik de istemektedir. Dünyasal bir kralın buyrukları daha farklı olurdu. Zina, adam öldürme ya da hırsızlığı yasaklayabilirdi ancak bunu sadece dışsal davranışlara bakarak uygulayabilirdi. Ancak, herşeyi gören Tanrı, zinayı, adam öldürmeyi ya da hırsızlığı yasakladığında, bu yasak şehvet, nefret ve başkasının malına göz dikmek gibi, yüreğin düşüncelerine kadar uzanır.

Yasa (Çıkış 20. Bölüm) bilinçli olarak iki kısma ayrılmıştı. İlk kısım insanın Tanrı’yla olan ilişkisiyle ilgilidir, çünkü doğruluğun temeli burada yatar. İkinci kısım ise insanın diğer insanlarla olan ilişkisiyle ilgilidir. Mesih, tüm yasayı iki kısımda özetliyor: “Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi sev.’ Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır” (Matta 22:3740).

John Calvin, Kutsal Kitap Hristiyanlığı

Bu yazıda geçen konular:

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın