Tanrı Teoloji & Doktrin

Altı Günlük Çalışma Tanrı’nın İnsanlara Karşı İyiliğini Gösteriyor

Aynı niyetle Musa, Tanrı’nın işini bir anda değil, altı günde bitirdiğini anlatıyor [Yar. 2:2].Bu koşulda, bunu düşünmenin bütün yaşamımızı işgal etmesi bezdirici gelmesin diye, çalışmasını altı güne yayan tek Tanrı’yla ilgili bütün kurgulardan uzaklaştırılıyoruz. Gözlerimizi hangi yöne çevirirsek çevirelim, Tanrı’nın işlerini görmek zorunda kalıyoruz ama dikkatimizin ne kadar kararsız olduğunu ve bizi etkileyen tanrısal düşüncelerin ne kadar çabuk dağıldığını görüyoruz. İnsan aklı, imanla itaat etmek zorunda kalıncaya ve yedinci günün kutsal tutulmasının bizi davet ettiği bu huzura kendini adamayı öğreninceye kadar, sanki bu işler Tanrı’nın gücüne yabancıymış gibi, burada da söylenmeye başlıyor. Ama bu düzende Tanrı’nın insanlığa babaca sevgisini düşünmeliyiz. Evrene her tür iyi şeyi bol bol verinceye kadar Âdem’i yaratmamıştır. Eğer onu kıraç ve boş bir dünyaya getirseydi, ona ışıktan önce yaşam verseydi onun gönencini asla yeterince sağlayamayacaktı. İnsan yararlansın diye güneşe ve yıldızlara hareket verdiğinde; yeryüzünü, denizleri ve havayı canlı yaratıklarla doldurduğunda, yiyecek olarak yeterince bol meyve sunduğunda ileriyi gören ve gayretli bir aile babasının sorumluğunu üstelenerek bize karşı olağanüstü iyiliğini ortaya koymaktadır. Sadece kısaca değindiğim şey, daha dikkatle düşünülürse Musa’nın, Yaratan tek Tanrı’nın güvenilir tanığı ve habercisi olduğu görülecektir. Musa’nın, bu net surette görülebilenden başka bir tanrı olduğunu düşünmeyelim diye, Tanrı’nın apaçık olan özünden sadece söz etmekle kalmadığı, O’nun sonsuz Bilgeliğini ve Ruh’unu da ortaya koyduğu konusunda daha önce yaptığım açıklamayı geçiyorum.[1]


[1] I. xiii. 22-24

John CALVIN

Bu yazıda geçen konular: