Yazar - Hristiyanlik.org

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap’ı Nasıl Çalışmalıyız?

Kutsal Kitap çalışması, öncelikle İsa Mesih’in, O’nun yaşamının, ölümünün ve dirilişinin Kutsal Yazılar’ın merkezi olduğu kabul ederek yapılmalıdır. Tanrı’nın kurtaran sevgisi, Mesih’te açıklanmıştır; ki bu tanıklık, Kutsal Kitap vahyinin temelidir. Kısaca, Kutsal Kitap, dünyayı çok seven ve onu...

Kilise ve Kilise Tarihi

Elçi Pavlus Kimdir?

Pavlus, Yeni Antlaşma’da ve kilise tarihinde çok önemli bir rol oynayan kişidir. Hatta onun rolü o kadar önemlidir ki doğru olmayan bir şekilde ona Hristiyanlık dininin kurucusu gibi sıfatları da takanlar bulunmaktadır. Ancak ona böyle bir sıfat vermek, Petrus, Yuhanna ve Luka gibi kişilerin kilise...

Vaazlar

Fısıh Üzerine

Giriş (1-10) 1) İlk olarak, İbranilerin Mısır’dan Çıkışı hakkındaki Kutsal Yazılar okundu ve gizem sözcükleri koyunun nasıl kurban edildiği ve insanların nasıl kurtarıldığı adına inceledi. 2) Bu nedenle, şunu anlayın, ey sevgili (kilise): Fısıhın gizemi yeni ve eskidir, sonsuz ve geçicidir...

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh Tarafından Çağrılmak

Başkalarını Mesih’e gelmeleri için etkileme çabalarım, karmaşık sonuçlara neden oldu. İşimin, tıpkı benim değişim yaşadığım gece ettiğim dua gibi benzeri bir dua etmeye ikna etmek olduğuna emindim. Bundan aileme bahsetmeye çalıştım, fakat çok dindar olduğumu düşünmelerine neden oldu. Diğer birkaç...

Tanrı

Tanrı’nın Adı: YHVH

YHVH, kendisini Kutsal Kitap içerisinde tanıtan Tanrı’nın özel adıdır. Özellikle Eski Antlaşma kitapları içerisinde birçok kez Tanrı’nın Adını her şeyin üzerinde tuttuğunu yazdığını okuyoruz. Bu isim 10 Emir’de yer alacak kadar önemli bir konudur. İbranice’de sesli harf olmamasından dolayı “YHVH”...