Hristiyanlık ve Türkçe Hristiyan Kaynakları

[rev_slider slayt2] [column width=”eight” position=”first” ]isa mesih[/column][column width=”eight” position=”last” ]Hristiyanlık[/column]

Hristiyanlık ve Türkçe Hristiyan Kaynakları Web Sitesi

Hristiyanlık.org web sitesi Türkçe konuşan tüm hristiyanların ve hristiyan teolojisini, kültürünü ve iman temellerini merak eden kişilere kaynak sağlamak amacıyla yayın yapmaktadır. Hıristiyanlık hakkında çeşitli yazıları bulabileceğiniz gibi, ünlü hristiyan pastörlerin vaazlarını, hristiyanlık ile ilgili teologların kalemlerinden çıkmış bazı makaleleri de bulabilirsiniz. Sitemizde yayınladığımız, kilisenizde kullanabileceğiniz hristiyanlık temalı materyalleri de ücretsiz olarak sayfamızdan edinebilirsiniz. Sosyal Medya’da bizi hristiyan facebook sayfamızdan ve hristiyan twitter sayfamızdan bulabilir, takip edebilirsiniz.

İsa Mesih’i Rab’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden, Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur ve İncil’in) Tanrı Sözü olduğuna iman eden kişilere hristiyan denir. Hristiyanlık inancında imanlılar, kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklamış olan Tek Tanrı’ya inanır, iman edenler. Kutsal Kitap’da kendini açıklayan Tanrı’nın özel ismi YHVH’dir. Bu özel isim Türkçe’de “YAHVE” olarak telaffuz edilir. Hristiyanlar için İsa yalnızca bir peygamber değildir. Kutsal Yazıların öğrettiği üzere İsa Mesih Tanrı’nın Sözü, Tanrı’nın Oğlu’dur. Mesih yüzde yüz Tanrı doğasına sahipti ve beden olarak yüzde yüz insan doğasına sahipti.

Tanrı’nın Üçlü Birlik doğasında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç kişi bulunur. Bu kişiler birbiriyle karıştırılamaz, özü bölünemez. Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte sonsuzdur. Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir. Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır. Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı değildir. Üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab yoktur. Tanrı Tektir.

Hristiyanlık inancı diğer tek tanrılı dinler de dahil bütün inançlardan farklıdır. Hristiyanlık müjdesi eşsiz, tam, etkili ve mutlaktır. Kutsal Kitap çıkış noktası, içeriği ve yetkisi açısından diğer bütün kitaplardan farklıdır. Çoğuna göre eşsizlik iddiaları hoşgörüsüzlüğü, önyargıyı ve bağnazlığı ortaya koymaktadır. Bu gibi iddiaları kabul etmeyenler kendilerini bir ikilemin ortasında bulurlar. Petrus’un “Sen yaşan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” sözlerini kabul eden ve Tanrı’ya giden tek yol olduğunu bildiren İsa Mesih’in kendisidir. Bu yüzden ya en büyük Öğretmenin ve kutsal Örneğin insanlığı o noktada yanlış yönlendirdiğini ya da O’nun gerçeği söylediğini kabul etmek gerekir. Tabii ki hristiyanlar, Mesih’in gerçeği söylediğine inanırlar.

Hristiyanlık gerçeği, Kutsal Kitap’ın doğruluğu ve hristiyan müjdesinin etkisi konusunda birçok tartışma çıkabilir ve çıkmıştır da. Nihayetinde hiçbir tartışma İsa Mesih’in yaşamı ve hizmeti, yaptığı işler ve öğretileri, ölümü ve ölümden dirilişinden daha inandırıcı olamaz.

Kutsal Kitap’taki Tanrı’nın doğası hem adil, hem de sevecendir. Bu yüzden günahı yasaklar, pak bir yaşamı emreder. Aynı zamanda günah işleeyen insanlık için çaba sarf eder, Kendi Oğlu’nu gönderip bedel ödeterek işaret ettiği kurtuluşa tövbe ederek iman edenleri bağışlar. Hem Eski hem de Yeni Antlaşma Tanrı’nın hizmetlerinin kanıtıdır. Eski Antlaşma ulusları İsrail’in Tanrı’sını tanımaya ve tapınmaya çağırır. Yaratılış 12 ve Yeşaya 66, Tanrı’nın tüm ulusları kutsama ve kurtarma arzusunu gösterir. Yeni Antlaşma, İsa Mesih’in bütün ulusları öğrencisi yapma görevini vurgular. Kilisenin öyküsü, İsa Mesih’in hizmetlerini devam ettirmek için Mesih’in sevgisinde yaşayıp O’nun kurtuluş müjdesini duyuran kahraman ve alçakgönüllü kişilerin öyküsüdür.

Din, insanı mevcut bilincinin ötesindeki birine veya bir şeye bağlama çabasıdır. Bazı durumlarda “ötede” olan şey, Marksist diyalektik materyalizmde olduğu gibi, yönlendirici bir ilkedir. Diğer durumlarda birçok geleneksel dinde olduğu gibi ortada özel bir Tanrı veya tanrılar vardır. Daha farklı durumlarda ise “ötede olan şeyin” özel bir tanrısal varlık veya özel olmayan bir ilke gibi uygun bir tanımı yapılamaz. Brahman dini veya Hindu dininin bazı formlarındaki Mutlak Gerçek gibi. Din kelimesi bu durumların herhangi biri veya hepsiyle ilgili olarak kullanılabilir, ama daha yaygın biçimde Tanrısal bir varlık veya varlıklar için kullanılır ve bir inanç ve tapınma sistemi olarak düşünülür.

Hristiyanlık dini ise dünyadaki tüm bu dinlerden farklı olarak, daha çok Tanrı ile kişisel bir ilişkide olma durumudur. Hristiyanlık inancında Tanrı ile insan arasındaki ilişki, tıpkı bir baba ile oğul arasındaki ilişki gibi sıcak ve samimidir. Saygın ve sevgi doludur. Hristiyanlık dünya görüşü bir kaç temel öğe içerir. Birincisi Tanrı vardır, (yaratılış ve Tanrı takdirinden dolayı) evrenle bağlantılıdır ancak ondan üstündür. İkincisi, insanlık gözden düşmüş olmasına rağmen Tanrı suretinde yaratılmıştır. Üçüncüsü, Rab İsa Mesih Tanrı’nın özünden gelen ve Tanrı’nın insanlığın günahlarına yanıtıdır. Dördüncüsü, Tanrı esinlemesinin yazılı belgesi Kutsal Kitap’tır. Sonuncusu, evren Tanrı’nın belirlediği son bir noktaya doğru hareket etmektedir. Tanrı’nın varlığı, hayatın tanrısal bir amacı olduğuna inanmak ve Tanrı’yla ilişkiyi kurtuluş temeline oturtmak ruhsal ve ahlaki değerlerin kaynağıdır. Çağdaşlık, “Hristiyanlık sonrası çağ” olarak adlandırılmaktadır.