Günah ve Bozulmuşluk

Bütün günahlar Tanrı için eşit midir?

İsa, Matta 5:21-28’de, zina etmeyi yüreğinizde şehvet tutmakla ve adam öldürmeyi yüreğinizde nefret olmasıyla eşit tutar. Ancak bu, günahların eşit olduğu anlamına gelmez. İsa’nın Ferisiler’e açıklamaya çalıştığı şey, günah olan bir şeyi gerçekleştirmeden onu sadece yapmak isteseniz bile bunun hâlâ günah olduğuydu. İsa’nın zamanındaki din önderleri, o arzuları gerçekleştirmediğiniz sürece istediğiniz şeyi düşünmenin bir sakıncası olmadığını öğretiyordu. İsa onları, Tanrı’nın bir insanın yaptıkları kadar düşüncelerini de yargıladığını anlamaya zorluyor. İsa, yaptıklarımızın yüreklerimizde olan şeylerin sonucu olduğunu bildirmiştir (Matta 12:34).

Bu yüzden, İsa, hem şehvet ve hem de zinanın günah olduğunu söylediği halde, bu ikisinin de eşit ağırlıkta günah olduğu anlamına gelmez. Adam öldürmek de, nefret de Tanrı’nın gözünde günah olduğu halde, birisini öldürmek, ondan sadece nefret etmekten çok daha kötü bir şeydir. Günahın dereceleri vardır. Bazı günahlar öbürlerinden daha kötüdür. Aynı zamanda, hem sonsuz sonuçlar ve hem de kurtuluş bakımından, bütün günahlar birbirinin aynıdır. Her günah sonsuz yargıya götürür (Romalılar 6:23). Ne kadar “küçük” olursa olsun, her günah, sonsuz Tanrı’ya karşı işlenmiştir ve bu yüzden de sonsuz cezayı hak eder. Ayrıca, hiçbir günah Tanrı’nın bağışlayamayacağı kadar “büyük” değildir. İsa, günahın cezasını ödemek için öldü (1 Yuhanna 2:2). İsa bütün günahlarımız için ölmüştür (2 Korintliler 5:21). Bütün günahlar Tanrı’nın gözünde bir midir? Hem evet, hem hayır. Ağırlıkları aynı mıdır? Hayır? Ciddiyetleri aynı mıdır? Hayır. Cezaları aynı mıdır? Evet. Bağışlanabilirlikleri aynı mıdır? Evet.