Kategori - Dua

Dua Teoloji & Doktrin

Uyanık Durup Dua Etmezsek Ne Olur?

Lütfen aşağıdaki bu dört senaryoyu düşünün. a) Birinci Senaryo: Sizden bir hastane ziyareti yapmanızı istendiğini düşünün. Bu ziyaret, özellikle ölüm döşeğinde olanları görebilmeniz için özel olarak ayarlanmış olsun. Bu zavallı insanlardan bazıları öyle zayıf ki neredeyse kemikleri gözüküyor...

Dua

Ruhsal Savaş nedir?

Ruhsal savaş konusunda, ya bu konunun fazlasıyla vurgulanması ya da yeterince vurgulanmaması olmak üzere iki büyük hata yapılmaktadır. Bazıları her günah, her çatışma ve her sorundan kovulması gereken cinleri sorumlu tutar. Diğerleriyse ruhsal alanı ve Kutsal Kitap’ın bize savaşımızın ruhsal...

Dua

İsa’nın adıyla dua etmek nedir?

İsa’nın ismiyle dua etmek, Yuhanna14:13-14’de öğretilmiştir. Bu ayetler şöyle der: “Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.” Bazı insanlar, bir duanın sonunda “İsa’nın ismiyle” demenin Tanrı’nın istenilen şeyi...

Dua

Hristiyanlar nasıl dua eder?

Dua Rab’bi çağırmak ve O’nunla konuşmaktır. Muhtaç durumumuzu ona bildirmektir. İsa aracılığıyla Tanrı ile barıştırıldığımızda Kendisiyle olan dostluğumuzu asla ihmal etmeliyiz. O’nunla zaman geçirmeliyiz. Bize söylemek istediklerini dinlemeyi öğrenmeliyiz. Bütün varlığı yaratan...

Dua

Neden dua edilmelidir?

Hristiyan için dua etmek nefes almak gibidir. Dua etmek, dua etmemekten daha kolaydır. Çeşitli nedenlerden ötürü dua ederiz. Dua, ilk olarak, Tanrı’ya hizmet etmenin (Luka 2:36-38) ve O’na itaat etmenin bir biçimidir. Dua etmemizin nedeni Tanrı’nın bize dua etmemizi buyurmasıdır (Filipililer 4:6-7)...

Dua

Mezmurlar ve Dua

Eski ahit Halkının tapınmada Kutsal Yazıların bu denli bol bir şekilde okunmasına verdiği önem belki de Mezmurlar Kitabı gibi [dua ve ilahi kitabı olarak] bir bereketin doğmasına yol açmıştır. Böylece Kutsal Yazılar okundukça Tanrı halkının umudu tazelenmiş ve Mesih beklentisi sürekli olarak...

Dua Makaleler

Dua Nedir? Nasıl Dua Edilir?

Tanrı’yla konuşabiliriz. Tanrı, Kutsal Yazılarda açıklanan Sözü aracılığıyla kelimeler kullanarak bizimle konuşur. Tanrı aynı zamanda herşeye hakim gücüyle olayları ilahi takdiriyle elinde tutarak da kelimeler kullanmadan bizimle konuşur. Dua, tüm yaşamımızın Tanrıyla iletişim içerisinde olmasıdır...

Dua

Özgürlük Duası

Bir kişinin her hangi bir konuda zayıflık içinde olması, iman hayatını düzeyli bir şekilde yaşamasına engel teşkil eden bir alışkanlık veya bağımlılık içinde olması veya kişilerin hayatlarına bir yanlışın veya saplantının yerleşmiş olması veya bir utancın veya bir acılığın kişiyi sapları düzeyinde...