Kategori - Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Kutsal Kitap, çıkma/kur yapma hakkında ne söyler?

“Kur yapma” ve “çıkma” sözleri Kutsal Kitap’ta yer almadığı halde, Hristiyanlar’ın evlilikten önceki zamanda nasıl hareket etmeleri konusunda bize bazı ilkeler verilmiştir. Bunların birincisi, dünyanın çıkma konusundaki görüşlerinden kendimizi ayırmamızdır çünkü Tanrı’nın yolları dünyanın...

Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Hristiyanlıkta evlilik öncesi seks var mı?

Kutsal Kitap’ta, tam olarak evlilik öncesi seksten söz eden İbranice ya da Grekçe bir sözcük yoktur. Kutsal Kitap zinayı ve cinsel ahlaksızlığı kesinlikle kınar ama evlilik öncesi seks cinsel bakımdan ahlaksız bir şey mi sayılır? 1.Korintliler 7:2’ye göre bu sorunun açık cevabı “evet”tir: “Ama...

Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Masturbasyon günah mıdır?

Kutsal Kitap hiçbir zaman kesin bir şekilde mastürbasyondan söz etmez ya da mastürbasyonun bir günah olup olmadığını söylemez. Mastürbasyon konusunda en sık işaret edilen ayet Yaratılış 38:9-10’da yer alan Onan’ın öyküsüdür. Bazıları bu ayetin, “meniyi yere boşaltma”nın günah olduğunu söylediği...

Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Kendimi evlilik için nasıl hazırlarım?

Kişinin kendisini Kutsal Kitap’a uygun bir şekilde evliliğe hazırlaması, yaşamda yapmayı istediği herhangi bir şeye hazırlanmasıyla aynıdır. Yeniden doğmuş inanlılar olarak yaşamlarımızın her y önünü yönetmesi gereken bir ilke vardır: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla...

Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Hristiyanlıkta evlilik nasıldır?

Evliliğin yaratılışı 2:23-24’de kaydedilmiştir: “Adem, ‘İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir’ dedi, ‘Ona ‘Kadın denilecek, Çünkü o adamdan alındı.’ Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” Tanrı erkeği ve sonra da onu...