Kategori - Genel

Genel

Din nedir?

Din, “Tapınılacak bir Tanrı ya da tanrılara inançtır, genelde davranışlar ve törenlerle dışa vurulur” ya da “Genelde ahlak kuralları içeren bir inanç ve tapınma sistemidir” şeklinde tanımlanabilir. Dünya nüfusunun %90’ından daha çoğu bir tür dine mensuptur. Sorun birçok farklı din olmasıdır...

Genel

Öfkeli Tanrı’nın Elindeki Günahkarlar

“…Zamanı gelince ayakları kayacak…” (Yas. Tek. 32:35) Bu ayette, Tanrı’nın öcünün zayıf ve imansız İsrail halkı üzerinde yarattığı korkudan bahsediliyor. İsrail halkı, Tanrı’nın görünür halkıydı ve O’nun lütfu altında yaşıyorlardı. Ancak İsrailliler, Tanrı’nın tüm harika işlerinin...

Genel

‘Satılık Kilise” artık Kültür Bakanlığının

Bursa’nın Mudanya İlçesi Kumyaka Köyü’nde bulunan ve dünyanın en eski üçüncü kilisesi olarak gösterilen Başmelekler Kilisesi’nin satılığa çıkarılması Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, kilisenin röleve-restitüsyon ve restorasyon projesinin incelemeye alınacağını duyurdu...

Genel

2.Bölüm – Yakup Bölümü Yorumu

[catlist id=287 numberposts=”-1″ orderby=date order=asc class=”numaralar”] Yakup 1:5-11 “Sizlerden birinin bilgeliği eksikse, kınamaksızın, İçtenlikle herkese veren Tanrı’dan istesin ve kendisine verilecektir. Ama hiçbir kuşkuya düşmeden, imanla istesin. Çünkü kuşkuya...

Genel

1.Bölüm – Yakup Bölümü Yorumu

[catlist id=287 numberposts=”-1″ orderby=date order=asc class=”numaralar”] Yakup 1:1-4 “Tanrı’nın ve Rab İsa Mesih’in uşağı Yakup, her yere dağılmış olan on iki soyu selamlar. Kardeşlerim, çeşitli denenmelerle karşılaştığınızda kendinizi çok sevinçli sayasınız...

Genel

Yakup Bölümü Yorumu

[catlist id=287 numberposts=”-1″ orderby=date order=asc class=”irade”]Bazen bazı olaylar nefesinizi keserler. Böyle olaylarla karşılaştığınızda ayaklarınızın bağı çözülür, sistemleriniz dumura uğrar. Alamogordo’dan NewMexico’ya araba sürdüğünüzde aynı şeyleri hissedersiniz...

Genel

Bölüm 5: Sağlayış

WESTMINSTER İNANÇ AÇIKLAMASI BÖLÜM V: Sağlayış 1. Her şeyin yüce Yaratıcısı olan Tanrı, kendi bilge ve kutsal sağlayışı aracılığıyla bütün yaratıkları, eylemleri ve şeyleri[1] en küçüğünden en büyüğüne[2] kadar devam ettirir,[3] yönetir, düzenler ve yönlendirir. Bunları en bilge ve kutsal...

Genel

Bölüm 4: Yaratılış

WESTMINSTER İNANÇ AÇIKLAMASI BÖLÜM IV: Yaratılış 1. Sonsuz gücünün yüceliğini, bilgeliğini ve iyiliğini[1] göstermek için Baba Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh,[2] dünyayı ve içindeki gözle görülen ya da görülmeyen her şeyi altı günde, hiç yoktan ve çok iyi[3] olarak yaratmaktan hoşnut oldu. 2. Tanrı tüm...

Genel

Bölüm 3: Tanrı’nın Sonsuz Hükmü

WESTMINSTER İNANÇ AÇIKLAMASI BÖLÜM III: Tanrı’nın Sonsuz Hükmü 1. Tanrı, tüm sonsuzluktan beri kendi isteğinin en bilge ve kutsal doğrultusunda, tüm olayların akışını değişmez bir şekilde önceden belirlemiş olmasına rağmen,[1] ne günahın yazarıdır[2], ne şiddet (davranışları) yaratıkların istemine...

Genel

Bölüm 2: Tanrı ve Kutsal Üçlü Birlik

Westminster İnanç Açıklaması Bölüm II: Tanrı ve Kutsal Üçlübirlik 1. Diri ve gerçek olan,[1] varlıkta ve yetkinlikte sınırsız[2] ve tümüyle pak olan Ruh,[3] gözle görülemeyen;[4] bedeni ya da farklı kısımları olmayan,[5] doğasında tutkularına göre farklılık göstermeyen;[6] sınırsız,[7]...

Genel

Bölüm 1: Kutsal Kitap

WESTMINSTER İNANÇ AÇIKLAMASI BÖLÜM I: Kutsal Kitap 1. Doğanın ışığı, yaratılışın işleri ve Tanrı’nın sağlayışı, insanları özürsüz[1] bırakacak derecede Tanrı’nın iyiliğini, bilgeliğini ve gücünü gözler önüne sermiş olmasına rağmen bunlar, kurtuluş için gerekli olan Tanrı ve O’nun isteğine ilişkin...

Genel Teoloji & Doktrin

Çalışan ve İş birliği Yapan Lütuf

Kabul etmek gerekirse lütuf, aslında sadece seçilmişin yeniden doğarak aldığı özel lütuf, insana yardım etmezse insanın iyi işler yapabilmesi için özgür iradesinin yetersizliği tartışma götürmez. Lütfun ayrım gözetmeden eşit olarak dağıtıldığını geveleyen o fanatiklerle vakit kaybetmiyorum.[1] Ama...

Genel

Müjdecilik Nedir?

Müjdeci gibi bir kelimenin dilbilimsel önemini anlatmak için dilin ve kelime kullanımın asli doğası üzerine biraz çalışalım. Bir kelimenin anlamlı olması için işaret ettiği belirli şeyi diğer şeylerden farklı kılması gerekir. Herkes tarafından kullanıldığı şekliyle Müjdeci, Hıristiyan takımının bir...

Genel

Evanjelikler ve Müjde

İngiliz filozof Anthony Flew, bir keresinde filozofların ve teologların Tanrı hakkında konuşurlarken maruz kaldıkları sıkıntıları tarif etmek için bir mesel anlatmıştı. ‘Tanrı hakkında konuşulurken” o kadar çok ve farklı şey söylenmişti ki, Flew, en sonunda, tanrı sözcüğünün...