Kategori - İnanç Savunması

İnanç Savunması

Tanrı düşüncesini değiştirir mi?

Soru: Tanrı düşüncesinin değiştirir mi (Yaratılış 6:7; Mısırdan Çıkış 32:14; 1.Samuel 15:10-11, 35) değiştirmez mi (1.Samuel 15:29)? Ayet: Yaratılış 6:7; Mısırdan Çıkış 32:14; 1.Samuel 15:10-11, 35, 1.Samuel 15:29 Kategori: Tanrı’nın tarihte nasıl işlediğinin yanlış anlaşılması& İbrani...

İnanç Savunması

İsa’nın Kendisiyle İlgili Tanıklığı Geçerli mi?

Soru: İsa kendiyle ilgili tanıklık ederse tanıklığı geçerli midir (Yuhanna 8:14) yoksa değil midir (Yuhanna 5:31)? Ayet: Yuhanna 8:14; Yuhanna 5:31 Kategori: Tarihsel bağlamın yanlış anlaşılması Cevap: “Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz” (Yuh. 5:21). “Kendim için...

İnanç Savunması

İsraillilerin Nüfusu Konusunda Çelişki Var Mı?

Soru: 2.Samuel 24:9 İsraillilerin nüfusunun 800,000 olduğunu söylerken 1.Tarihler 21:5 1,100,000 olduğunu söylemektedir. Neden? Ayet: 2.Samuel 24:9; 1.Tarihler 21:5 Kategori: Tarihsel bağlamın veya yazarın amacının yanlış anlaşılması Cevap: Yalnızca bu problemi değil, bir sonraki de anlamak için...

İnanç Savunması

Davut’u sayım yapmaya kim yönlendirdi?

Soru: Davut’u nüfus sayımı yapmaya Tanrı mı yoksa Şeytan mı yönlendirdi veya kışkırttı? Ayet: 2.Samuel 24:1; 1.Tarihler 21:1 Kategori: Tanrı’nın tarihte nasıl çalıştığı konusunda yanlış anlama Cevap: Eğer her iki ifade de yanlış olmasaydı, bu bariz bir çelişki olurdu. Bu olay Davut’un krallığının...

İnanç Savunması

Yahya, İsa’yı vaftizden sonra tanıdı mı?

Soru: Vaftizci Yahya İsa’yı vaftizden sonra tanıdı mı  tanımadı mı? Ayet: Yuhanna 1:32-33; Matta 11:2 Kategori: Metnin yanlış okunması Cevap: Yuhanna 1:29-36’da Yahya’nın İsa’yı tanıdığı oldukça açıktır. Bu konuyla ilgili hiçbir şüphemizin olmaması gerekmektedir. Matta 11:2 bundan sonrasını ele...

İftiralar ve Yalanlar İncil (Yeni Antlaşma)

Barnabas incili nedir? Gerçek mi?

Bir çok defa duymuşuzdur barnabas incili bulunduğunu ve barnabas incili kitabının hristiyanlar tarafından gizlendiğini ve daha bir çok şeyi. İncil ile hem de Kuran-ı Kerim ile çelişen bu kitabın bir hristiyan veya müslüman tarafından kabul edilmesi imkansızdır. Son yıllarda özellikle...

İnanç Savunması İncil (Yeni Antlaşma)

Neden dört tane İncil var?

İncil kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Orijinal adı Grekçe “evangelion” sözcüğünden gelir. Bu da “sevindirici haber”, “müjde” anlamına gelir. Özellikle ülkemizde neden dört tane müjde kitabının var olduğunu soran ve buna anlam veremeyen birçok kişi var. Dört tane müjde kitabının olmasından...

İnanç Savunması

Ateizm ve Kesin Gerçekler

Başlangıçtan beri “kesin gerçekler” sorunu felsefeyi uğraştırmıştır. Tanrı’ya inananlar her zaman; “Bilginin başlangıcı olarak, her şeye, yaşamın her yönüne anlam veren Tanrı’yla başlamadıkça kesin gerçeklere sahip olmak imkansızdır” derler. Bazı modern ateistler bunu reddedip Tanrı olmadan da...

İnanç Savunması

Hristiyan Nedir?

Hristiyan nedir? Hristiyan kime denir? Herhalde bu soru kadar göreceli ve çok çeşitli cevaplara sahip başka bir soru yoktur. Bu soruyu 10 farklı kişiye sorun ve göreceksiniz ki beş veya altı farklı cevap alacaksınız. Bu cevaplardan en yaygın olanlarından bazılarını aşağıda listeledik. BİRİNCİ...

İnanç Savunması

Kötülüklerden Tanrı mı Sorumludur?

Eğer Tanrı her şeye egemense, kötülükten de O mu sorumludur? Hayır. Kutsal Kitap, Tanrı yaradılışı bitirdiğinde, yarattıklarına baktı ve her şeyin “çok iyi” olduğunu gördü (Yaratılış 1:31) der. Kutsal Yazılar, kötülüğün kaynağının Tanrı olmadığını doğrular: “Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı...

İnanç Savunması

Barnabas İncili Nedir?

Son yıllarda birçok Müslüman’ın iddia ettiği şey şudur: “Kuran’da bugünkü Hıristiyanlarca kullanılan İncil’den değil, Barnaba İncili’nden söz ediliyor.” Bu ortaya atılan Barnaba İncili olayı tamamen bir sahtekârlık ürünüdür. Barnaba İncili adı ile basılmış olan kitap incelenirse, yazarının İsa...

İnanç Savunması

Yedinci Gün Adventistleri’nin Sahte Peygamberlikleri

Müjdeci Mesih İnanlıları ile Yedinci Gün Adventistleri(Seventh Day Adventist) arasındaki ayrımı açıklayan önemli bir temel nokta bulunmaktadır. Müjdeci Hıristiyanlar Ellen G. White adlı şahsın bir peygamber olmadığına, sadece yoldan sapmış sahte bir tarikat lideri olduğuna inanırlar. Buradaki temel...

İnanç Savunması İncil (Yeni Antlaşma)

Yahuda İncili Nedir?

6 Nisan 2006 tarihinde National Geographic Society kurumu 1700 sene kadar önce yazılmış olduğu söylenen Yahuda İncili isimli el yazmalarını kamuoyuna tanıttı. Yahuda İncili’nin iddiaları nelerdir? 1700 sene önce yazılmış olduğu söylenen Yahuda İncili Mesih’in ölümden diriliş gerçeğinin uydurma...

İnanç Savunması İncil (Yeni Antlaşma)

İncil’de Gerçekten Çelişki Var mı?

İlk üç müjdede (Matta-Markos-Luka) bir çok benzerliğin bulunması ve hatta bazı bölümlerin kelimesi kelimesine aynı olmakla birlikte birçok farklılığında olmasına “Sinoptik Sorun” denir. Bu tutucu Mesih imanlılarından çok, Kutsal Kitap’ın esinini inkar edenler için genellikle bir...