Kategori - İsa Mesih

İsa Mesih

Sonsuz Yaşamı Keşfetmek

Size bir doktor lazım! Tanrı size şöyle diyor: “Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim” (Yeşaya: 57 : 18). Tanrı (size) şöyle sesleniyor(söylüyor): “Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim” (Yeşaya 57:18). Sizce Tanrı nasıl şifa (iyileştirebilir) verir...

İsa Mesih

İsa Mesih Kimdir?

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_video link=”;][vc_column_text]“Tanrı var mı?” sorusundan farklı olarak, İsa Mesih’in yaşayıp yaşamadığını sorgulayan çok az insan vardır. İsa’nın 2000 yıl önce yeryüzünde, İsrail’de yaşayan bir adam olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir...

İsa Mesih Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

İsa Mesih’in ikinci gelişi nasıl olacak?

İsa Mesih’in ikinci gelişi, inanlıların Tanrı’nın her şeyin yönetiminde olduğu ve Kendi Sözü’ndeki vaatleri ve peygamberliklerinin kontrolünde olduğu konusunda umududur. İsa Mesih bu dünyaya ilk geldiği zaman, tıpkı hakkında daha önceden peygamberlik edildiği gibi Beytlehem’de bir yemlikteki bir...

İsa Mesih

İsa’nın İnsanoğlu olması ne anlama gelir?

Yeni Antlaşma’da İsa’dan 88 kez “İnsanoğlu” olarak söz edilmiştir. “İnsanoğlu” sözünün ilk anlamı, Daniel 7:13-14’deki peygamberliğe atıftır: “Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. Ona...

İsa Mesih

İsa’nın kardeşleri var mıydı?

Kutsal Kitap’ta İsa’nın kardeşlerinden birkaç ayette söz edilir. Matta 12:46, Luka 8:19 ve Markos 3:31, İsa’nın annesi ve kardeşlerinin O’nu görmeye geldiklerini söyler. Kutsal Kitap bize İsa’nın, Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda adlarında dört erkek kardeşi olduğunu söyler (Matta 13:55). Kutsal Kitap...

İsa Mesih

İsa eğer Tanrı’ysa kime dua ediyordu?

İsa’yı, gökteki Babası’na dua eden yeryüzündeki Tanrı olarak anlamak için, İsa’nın insan biçimini almadan önce sonsuz Baba ve sonsuz Oğul’un sonsuz bir ilişki içinde olduklarını anlamamız gerekir. Lütfen Yuhanna 5:19-27’i ve özellikle de İsa’nın Baba’nın Oğul’u gönderdiğini öğrettiği 23’cü ayeti...

İsa Mesih

İsa Mesih evli miydi?

İsa Mesih kesinlikle evli değildi. Günümüzde Mesih’in Mecdelli Meryem’le evli olduğunu iddia eden bazı popüler mitler vardır. Bu mit kesinlikle asılsızdır ve teolojik, tarihsel ya da Kutsal Kitapsal olarak hiçbir temele sahip değildir. Gnostik müjdelerden iki tanesi İsa’nın Mecdelli Meryem’le yakın...

İsa Mesih

İsa Mesih gerçekten yaşadı mı? Kanıtları var mı?

Bu soru sorulduğunda, tipik olarak, bu soruyu soran kişi soruya, “Kutsal Kitap’ın dışında” sözleriyle otorite kazandırmaya çalışır. Biz, Kutsal Kitap’ın İsa’nın varlığı konusunda kanıt kaynağı sayılamayacağı düşüncesine katılmıyoruz. Yeni Antlaşma olan İncil’de İsa Mesih’ten söz eden yüzlerce ayet...

İsa Mesih

İsa Mesih’in ölümden dirildiği doğru mudur?

Kutsal Yazılar, İsa Mesih’in ölümden gerçekten de dirildiği konusunda kati kanıtlar sunar. Mesih’in ölümden dirilmesi Matta 28:1-20; Markos 16:1-20; Luka 24:1-53; ve Yuhanna 20:1–21:25’de kaydedilmiştir. Dirilmiş Mesih Elçilerin İşleri Kitabı’nda da insanlara gözükmüştür (Elçilerin İşleri 1:1-11)...

İsa Mesih

İsa Mesih’in Fiziksel Dirilişinin Önemi

İsa’nın Kendisi, dirilmiş bedeninin fiziksel varlığını, ölümden dirildiğine delil olarak işaret ettiğine ve bu sayede Kendisinin beden almış Tanrı olduğuna dair imalarını kanıtladığına göre, tenkitçilerin İsa’nın bedeninin manevi bir beden olduğu iddiaları, İsa’nın Rab’liğine olan inancı...

İsa Mesih

Mesih’siz, Çarmıh Sizin İçin Anlamsız Olacaktır

Rab İsa, çarmıhta günahkârların uğruna öldüğü için, bazı insanlar kesinlikle kurtulduklarını düşünüyorlar. Ama gerçek şu ki, Mesih asla, Kendisine karşı yüreklerini katılaştıran ve günahlarına yüz çevirmeyi sürekli reddeden günahkârları kurtarmak için ölmedi. Yaşlı bir bilge vaiz kendisini...

İsa Mesih

Mesih’siz, Gelecek Umutlarınız Anlamsızdır

Hristiyan olmazsanız ne bu yaşamda ne de sonraki yaşamda teselli bulma umudunuz hiç yoktur. Kutsal Ruh’un tesellisiyle Tanrı korkusu el ele gider. Rab Tanrı, sadece kendi halkına esenlikten söz etmektedir (Mezmur 85:8). Günahlarınıza devam ederken hissedebileceğiniz esenlik duygusu...

İsa Mesih

Mesih’siz, Dininiz Anlamsızdır

Dininizin ne olursa olsun, kendinizi dininize ne kadar adamış olursanız olun, Mesih’siz, Tanrı’yı asla hoşnut edemezsiniz ya da canınızı kurtaramazsınız (Romalılar 8:8). En görkemli ve en etkileyici dinsel törenlerden bile Tanrı nefret eder, bunlardan etkilenmez (Yeşaya 1:14;...

İsa Mesih

Mesih’siz, Yaşamınız Anlamsızdır

“Bu telaş ne? Neden bu adam tövbe ederek Mesih’e dönmem gerektiğini söyleyip duruyor? Neden beni kendi halime bırakmıyor?” diye merak ediyorsunuz belki. Size garanti veriyorum, şu andaki durumunuzda kurtulabilseydiniz sizi seve seve kendi halinize bırakırdım. Ancak gerçek şu ki...

İsa Mesih Teoloji & Doktrin

Mesih’in Tanrılığı Mucizelerinden Anlaşılmaktadır

O’nun tanrılığı mucizelerinde ne kadar apaçık ve net görülür! Hem peygamberlerin hem de elçilerin O’nunkiyle eşit ve benzer mucizeler yaptıklarını kabul etsem bile, yine de şu açıdan çok büyük bir fark vardır: Onlar yaptıkları hizmetlerde Tanrı’nın armağanlarını saçarlar ama O...

İsa Mesih Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Oğul’un Sonsuz Tanrılığı

Yine de daha çok yol almadan önce Oğul’un ve Kutsal Ruh’un tanrılığına işaret etmeliyim. Daha sonra bunların birbirinden ne kadar farklı olduklarını göreceğiz. Kuşkusuz, Tanrı’nın Sözü, Kutsal Yazı’da önümüze koyulduğunda ve hem atalara duyurulan kehanetlerin hem de...

İsa Mesih Tanrı Üçlü Birlik

İsa Mesih’in Tanrılığı ve Tanıklığı

“İsa kimdir? Tanrı mıdır, değil midir?” sorusu kadar çok şey kapsayan önemli bir soru var mıdır? İsa Tanrı değilse, o zaman Mesih İnancı diye bir şey yoktur. O’na tapınan bizler putperestlerden başka bir şey değiliz. Tam tersine; Tanrı ise, O’nun sadece iyi bir adam, hatta...

İsa Mesih

Çağdaş Bilim ve Mesih`in Dirilişi

Loren Eisley, “İnsan, Kozmik Yetim’dir” diye yazmıştır. İnsan, evrende “Neden?” sorusunu soran tek kişidir. Diğer hayvanların kendilerine yol gösterecek içgüdüleri vardır ama insan sorular sormayı öğrenmiştir. “Ben kimim?” diye sorar, “Neden buradayım...

İsa Mesih

İsa Mesih Gerçeği

1. GİRİŞ “İsa’nın Tarihsel Gerçekliği” başlığı altında bir yazı yazmak, şimdiki başlığa kıyasla çok daha kolay bir iş olurdu. Ne var ki, o zaman bu büyük ölçüde anlamsız bir başlık olacaktı. Kolay olurdu, diyorum; çünkü İsa’nın bir söylentiden çok, tarihsel bir gerçek olduğuna ilişkin elimizde var...

İsa Mesih

Mesih İsa’ya İnanmak

Kutsal Kitap’ın mesajı Yüce Tanrı ile başlar. TANRI NASIL BİR VARLIKTIR? Tanrı bütün evrenin ve evrenin içinde var olan her şeyin yaratıcısıdır[1] Tanrı bütün yaradılışını yönetir ve bu yaratılış içinde olan her şey hakkında kendisi karar verir. Bizi yüce Tanrı yarattığı için biz O’na aidiz ve...