Kategori - Kilise ve Kilise Tarihi

Kilise ve Kilise Tarihi

Elçi Pavlus Kimdir?

Pavlus, Yeni Antlaşma’da ve kilise tarihinde çok önemli bir rol oynayan kişidir. Hatta onun rolü o kadar önemlidir ki doğru olmayan bir şekilde ona Hristiyanlık dininin kurucusu gibi sıfatları da takanlar bulunmaktadır. Ancak ona böyle bir sıfat vermek, Petrus, Yuhanna ve Luka gibi kişilerin kilise...

Kilise ve Kilise Tarihi

Hristiyanlığın Roma Arkaplanı

Jül Sezar altında İ.Ö. 48 yılında Roma’da diktatörlük dönemi başladı. Bu dönemden önce Roma’da bir cumhuriyet  yönetimi vardı. Bu yüzden cumhuriyetçiler Jül Sezar’dan nefret ediyordu ve Sezar’a karşı bir suikast düzenlendi. Jül Sezar’ın ölümünden sonra iç savaşlar başladı. Çünkü...

Kilise ve Kilise Tarihi

Cyril Lucaris’in İnanç Bildirgesi

Cyril Lucar ya da Lucaris, 1572 yıllında Yunanistan’da doğmuştur. İstanbul Grek Ortodoks Patrikliğine kadar yükselmiş olmasına rağmen, Cyril 16. yüzyıl Kalvinizm’inden oldukça etkilenmiştir. Sonuç olarak da, Protestan Reform ruhuyla ve güçlü bir şekilde Roma Katolikliğine karşı gelerek, Ortodoksluk...

Kilise ve Kilise Tarihi

Katedraller Nasıl Yapıldı?

Katedral, Ortaçağ ideallerini yansıtan Hristiyan toplumun bir simgesidir. Teknik anlamda katedral, içinde bir piskopos katedrası -yani koltuğu- bulunan sıradan bir kilise binasıdır. Ve bu açıdan bakıldığında gösterişsiz olan katedral binalarının bile var olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günümüzde...

Kilise ve Kilise Tarihi

Antik Korint Kenti

Pavlus’un Korintliler’e yazdığı mektubu Yeni Antlaşma metinlerinde okuyoruz. Bu mektuplarlar 55-58 yılları arasında Korint kentinde bulunan kiliseye yazılmıştı. Korint, Roma İmparatorluğunun başlıca ticaret merkezlerinden biriydi. Coğrafi konumu sayesinde o bölgede doğal bir ticaret ve ulaşım...

Kilise ve Kilise Tarihi

Kiliseye gitmek neden önemlidir?

Kutsal Kitap bizlere, diğer inanlılarla birlikte Tanrı’ya tapınabilmemiz ve ruhsal bakımdan gelişmemiz için Tanrı Sözü’nün bize öğretilmesi üzere kiliseye gitmemiz gerektiğini söyler (Elçilerin İşleri 2:42; İbraniler 10:25). Kilise, inanlıların birbirlerini sevebilecekleri (1 Yuhanna 4:12)...

Kilise ve Kilise Tarihi

Rab’bin Sofrası / Komünyon nedir?

Rab’bin Sofrası konusundaki bir etüt, içerdiği anlamın derinliğinden ötürü insanın ruhunu harekete geçiren bir deneyimdir. İsa, bugün yerine getirdiğimiz bu önemli yeni paydaşlık yemeğini, çok eski bir kutlama olan Fısıh Bayramı’nda, Kendi ölümünün arifesinde başlatmıştı. Rab’bin Sofrası, Hristiyan...

Kilise ve Kilise Tarihi

Kilisenin amacı nedir?

Elçilerin İşleri 2:42 kilisenin bir amaç bildirisi sayılabilir: “Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.” Bu ayete göre, kilisenin amaçları/etkinlikleri şöyle olmalıdır: 1) Kutsal Kitap öğretisini öğretmek, 2) inanlılar için paydaşlık edecek bir yer...

Kilise ve Kilise Tarihi

Protestan Reformunun 5 Temel Maddesi

Bu döküman 1993 yılında Reform Kutlamaları sırasında, MS, Laurel ‘deki Audubon Drive İncil Kilisesinden yazarının izni alınarak yayınlanmıştır. Bu ilkeler, gerçek protestanlığın temel ilkeleridir. Orjinal İsim: Five Solas of the Reformation 1)Sola Scriptura – Sadece ve Yalnızca Kutsal Kitap...

Kilise ve Kilise Tarihi

Kilise nedir?

Günümüzde birçok insan kiliseyi bir bina olarak algılar. Kutsal Kitap’ın kilise anlayışı bu değildir. “Kilise” sözcüğü, “topluluk” ya da “çağrılmış olanlar” olarak tanımlanan Grekçe ekklesia sözcüğünden gelir. “Kilise”nin kök anlamı, bir bina değil, insanlardır. İnsanlara hangi kiliseye...

Kilise ve Kilise Tarihi

Kilisenin Kutsal Kitap’a İlişkin Geçmişi

Size göre kilise ne zaman başladı? Hangi gün? a-) İsa Mesih’in günahlarımız için öldüğü Cuma gününde; b-) Diriliş Bayramının ilk Pazar gününde İsa Mesih ölümün gücünü kırdığında, c-) Pentekost Gününde, Kutsal Ruh’un kiliseye bir armağan olarak döküldüğü gün kilisenin başladığını...

Kilise ve Kilise Tarihi

Kilise Nedir? Kilisenin Tanımlanması

Westminster İnanç Açıklaması, Bölüm XXV: Kilise I. Gözle görülmeyen katolik ya da evrensel kilise, Baş olan Mesih altında geçmişte, şu an ve gelecekte bir olmak üzere toplanan tüm seçilmişlerden oluşur. Kilise her şeyi dolduranın doluluğu; O’nun eşi ve bedenidir. II. Gözle görülen kilise de...

Kilise ve Kilise Tarihi

Ölüdeniz Tomarları Nedir?

Herhangi bir Kutsal Kitap uzmanına, Ölü Deniz Tomarlarının keşfinden önce, Eski Antlaşma’nın güvenilirliliğine olan inancın artması için nasıl bir keşif gerçekleşmesini hayal ettiğini sorduysanız, alacağınız cevap şöyle bir şey olurdu: “Orijinal Eski Antlaşma el yazmalarına dair daha eski...

Kilise ve Kilise Tarihi

31 Ekim 1517 Protestan Reformu

Bugün 31 Ekim. 1517 yılında Martin Luther 95 maddelik tezini Wittenberg Kale Kilisesi’nin kapısına asarak hristiyanlıkta protestan reformunu başlattı. Martin Luther: “Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum” (Endüljansların Kudretine ve Yararına Dair İfşaatlarla İlgili Münazara)...

Kilise ve Kilise Tarihi

Liberalizmin Kiliseye Etkisi

Evanjelik/Müjdeci kelimesinin popüler kullanımındaki bu değişiklik, 19. yüzyılda hızlanan krizlere de bağlı olarak liberalizmin ortaya çıkması ile gerçekleşti. Protestanlığın içindeki liberal hareket Ortodoks Hıristiyanlığın tamamını, özellikle de doğaüstü unsurlarını reddetti. Yeni...

Kilise ve Kilise Tarihi

Bir Kilise Ne Zaman Kilise Olmaktan Çıkar?

Reform Hareketinin patlak vermesini takip eden yıllarda, farklı yönlere doğru ilerleyen türlü birlik ve mezhepler ortaya çıktı. Mezhep, kült veya hakiki kilisenin ne olduğu sorusu, Mesih imanına sahip olmayı arzulayan, ancak gerçek görünür kilisenin işaretlerini ayırt etmekte güçlük çeken samimi...

Kilise ve Kilise Tarihi

Görünen ve Görünmeyen Kilise

Mesih’in görünen ve görünmeyen kilisesi arasındaki fark Hıristiyanlık tarihinin ilk milenyumunun en büyük teologu olarak kabul edilen, Kuzey Afrika, Hippo piskoposu Aziz Augustine’in düşüncesi ile izah edilir. Augustine, İsa’nın ve elçilerinin delice ve buğday meselleri hakkındaki öğretisini...