Kategori - Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

İsa Mesih Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

İsa Mesih’in ikinci gelişi nasıl olacak?

İsa Mesih’in ikinci gelişi, inanlıların Tanrı’nın her şeyin yönetiminde olduğu ve Kendi Sözü’ndeki vaatleri ve peygamberliklerinin kontrolünde olduğu konusunda umududur. İsa Mesih bu dünyaya ilk geldiği zaman, tıpkı hakkında daha önceden peygamberlik edildiği gibi Beytlehem’de bir yemlikteki bir...

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Kendi işlerimiz aracılığıyla kurtulabilir miyiz?

Bu soru bütün Hristiyan teolojisinin belki de en önemli sorusudur. Bu soru, Protestan kiliseleriyle Katolik Kilisesi arasındaki ayrılık olan Reform Hareketi’nin nedenidir. Bu soru, Kutsal Kitap’a göre olan Hristiyanlık’la “Hristiyan” tarikatların çoğu arasındaki en önemli farktır. Kurtuluş sadece...

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Kurtulmuş olduğumu nasıl bilebilirim?

Kurtulmuş olduğunuzu nasıl kesinlikle bilebilirsiniz? 1 Yuhanna 5:11-13’in sözleri üzerinde düşünelim: “Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Tanrı...

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Sonsuz güvenlik Kutsal Kitap’a uygun mudur?

İnsanlar Mesih’i Kurtarıcıları olarak tanıdıklarında, Tanrı’yla sonsuz güvenliklerini garantileyen bir ilişkinin içine sokulurlar. Yahuda 24 şöyle bildirir: “Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir.” Tanrı’nın gücü...

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Kurtuluşumuz sonsuza kadar güvende midir?

Bir insan bir kez kurtulduysa her zaman için kurtulmuş mudur? İnsanlar Mesih’i Kurtarıcıları olarak tanıdıkları zaman, Tanrı’yla kurtuluşlarının sonsuza dek güvende olacağını garantileyen bir ilişkiye sokulurlar. Kutsal Yazılar’daki birçok ayet bu gerçeği bildirir. (a) Romalılar 8:30 şöyle...

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Hristiyan kişi kurtuluşunu/imanını kaybedebilir mi?

Bu soru yanıtlanmadan önce “Hristiyan” teriminin tanımlanması lazımdır. Bir “Hristiyan,” bir dua etmiş ya da kilisede öne çıkmış ya da Hristiyan bir ailede büyümüş biri değildir. Bunların her biri Hristiyan deneyiminin bir parçası olabileceği halde, bunlar bir insanı Hristiyan “yapmazlar.” Bir...

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Tanrı’nın kurtuluş planı nedir?

Siz aç mısınız? Fiziksel açlıktan söz etmiyorum ama hayatınızda daha fazla bir şeyin hasretini çekiyor musunuz? İçinizin derinliklerinde hiçbir zaman tatmin olmaz görünen bir şey var mı? Eğer öyleyse, yol İsa’dır! İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman...

Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Kurtuluş nedir?

Kurtuluş tehlike ya da acı çekmeden kurtarılmaktır. Kurtarmak korumak anlamına da gelir. Sözcük, zafer, sağlık ya da koruma düşüncelerini taşır. Kutsal Kitap bazen kurtulmuş ya da kurtuluş sözcüklerini geçici fiziksel kurtarılıştan söz etmek için kullanır. Pavlus’un hapisten kurtarılışı buna bir...