Kutsal Kitap

Kutsal Kitap’ı Nasıl Çalışmalıyız?

Kutsal Kitap çalışması, öncelikle İsa Mesih’in, O’nun yaşamının, ölümünün ve dirilişinin Kutsal Yazılar’ın merkezi olduğu kabul ederek yapılmalıdır. Tanrı’nın kurtaran sevgisi, Mesih’te açıklanmıştır; ki bu tanıklık, Kutsal Kitap vahyinin temelidir. Kısaca, Kutsal Kitap, dünyayı çok seven ve onu...

İncil (Yeni Antlaşma)

Yeni Antlaşma’daki Birlik ve Ayrılık

Yuhanna 17. bölümde İsa, sürüsünün “tam bir birlik içinde olması” (17:23) için dua ediyor. Ama Luka 12. bölümde ise öğrencilerine “bu dünyaya barış getirmeye değil, ayrılık getirmeye geldiğini” (Luka 12:51) söylüyor. Peki biz, birbirinden tamamen farklı ve görünüşte birbirine karşıt olan bu iki...

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap Tarihindeki Başlıca Olaylar

Kutsal Kitap, “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” cümlesiyle başlar. Bu, bir varlığın kullanabileceği en geniş, en kapsamlı ve en evrensel ifadedir. Var olan her şeyi barındırır içinde. Tüm dünyayı içine alır. Bu, bir önceki sayfadaki diyagramda ağız şeklindeki huniyle gösterilmektedir. Kutsal...

İncil (Yeni Antlaşma)

Baba’nın Sıcak Karşılayışını Paylaşmak

(Luka 15:11-32) Hikaye iki erkek kardeşten küçüğüyle başlar. Bu genç yaşamını evde sürdürmekte ve bu yaşamın her saniyesinden nefret duymaktadır. Ev halkı, çiftçilik, babasının yaşam tarzı, hiçbir şey ona göre değildir ve her şeyden sıkılmaktadır. Babasıyla ilgili sevdiği tek bir şey vardır:...

İncil (Yeni Antlaşma) Makaleler

Tek Müjde (Galatyalılar)

“İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve O’nu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus’tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya’daki kiliselere selam! Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Mesih, Babamız...

İncil (Yeni Antlaşma) Kutsal Kitap

Yeni Antlaşma Kanonu

İncil nasıl oluştu? İncil bölümleri nasıl bir araya geldi? Bu sorunun cevabı için Yeni Antlaşma Kanonu konusuna bakacağız. Kanon, ‘cetvel’, ‘ölçü’ anlamına gelir. Orijinali Grekçe’den gelen bu sözcük standart ölçü, kural anlamındadır. Kutsal Kitap kanonu dediğimizde bu...

Kutsal Kitap

Dünya ve İnsan Başlangıçta Nasıl Yaratıldı?

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa “Gündüz”, karanlığa “Gece”...

İftiralar ve Yalanlar İncil (Yeni Antlaşma)

Barnabas incili nedir? Gerçek mi?

Bir çok defa duymuşuzdur barnabas incili bulunduğunu ve barnabas incili kitabının hristiyanlar tarafından gizlendiğini ve daha bir çok şeyi. İncil ile hem de Kuran-ı Kerim ile çelişen bu kitabın bir hristiyan veya müslüman tarafından kabul edilmesi imkansızdır. Son yıllarda özellikle...

İncil (Yeni Antlaşma)

İncil’de bahsedilen ‘Kutsal Öpüş’ ne anlama geliyor?

“Kutsal olun, çünkü BEN kutsalım.” diyen Tanrı kendi kutsalığını doğal olarak kendi halkında da görmek istemektedir. (1. Petrus 1:15) Kutsal olan Tanrı’ya yaklaşmak isteyenlerin aynı kutsallığa sahip olması gerekir. Tanrı’nın bizden beklentisi ve isteği budur. Tanrı ile ilişkisinde kutsallığı...

İncil (Yeni Antlaşma) Tanrı Tevrat (Eski Antlaşma)

Tanrı Eski Antlaşma’da Yeni Antlaşma’da olduğundan farklı mıdır?

Bu sorunun özünde, hem Eski ve hem de Yeni Antlaşma’nın Tanrı’nın doğası hakkında bildirdikleri konusunda temel bir yanlış anlama yatar. İnsanlar aynı temel düşünceyi, “Yeni Antlaşma olan İncil’in Tanrısı sevgi dolu bir Tanrı olduğu halde, Eski Antlaşma’nın Tanrısı gazap dolu bir Tanrı’dır” diyerek...

Tevrat (Eski Antlaşma)

Tevrat ve Zebur Mesih’in geleceğinden bahseder mi?

İsa Mesih hakkında birçok Eski Antlaşma peygamberliği vardır. Bazı yorumcular Mesih’le ilgili peygamberliklerin sayısını yüzlerle bildirirler. Aşağıda bunlar arasında en açık ve en önemlileri sayılanlar yer almaktadır. İsa’nın doğumuyla ilgili olarak—Yeşaya 7:14: “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size...

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap nedir?

“Kutsal Kitap” sözü, “kitap” anlamına gelen Latince ve Grekçe sözlerden gelir. Kutsal Kitap bütün zamanlarda yaşayan bütün insanlar için olan bir kitap olduğundan bu ona uygun bir isimdir. O hiçbir kitaba benzemez, kendi başına bir sınıftır. Kutsal Kitap altmış altı değişik kitaptan oluşur. Bunlara...

İnanç Savunması İncil (Yeni Antlaşma)

Neden dört tane İncil var?

İncil kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Orijinal adı Grekçe “evangelion” sözcüğünden gelir. Bu da “sevindirici haber”, “müjde” anlamına gelir. Özellikle ülkemizde neden dört tane müjde kitabının var olduğunu soran ve buna anlam veremeyen birçok kişi var. Dört tane müjde kitabının olmasından...

İncil (Yeni Antlaşma)

Pavlus’un Mektupları ve Kronoloji

Kitap/Tarih Konum/Amaç İsa’ya Bakış Karşı Çıkılan Sahte Öğreti Tanıklık Mektupları Galatyalılar (İ.S. 49/54) Başka bir Müjdeyi kabul etmemeleri konusunda Galatyalıları uyarıyor. (1:6-9) Mesih bizim hakketmiş olduğumuz laneti üzerine alıp bizi özgür kılıp Ruh’ta yürümemizi sağladı. Kurtuluş için...

Kutsal Kitap Tanrı

Tanrı’nın Sözü

Kutsal Yazılar Tanrı’nın Kutsal Ruhu aracılığı ile vahiy edilmiş olduğundan Tanrı Sözü yanılmazdır. Tanrı Sözü yetkindir ve güçlüdür. Bu anlamda Kutsal Kitap’ı okumak, araştırmak evrenin kralı olan Tanrı’yı dinlemek demektir. A-) Kutsal Kitap bir ahlak kitabı değil, yaratan ve kurtaran Tanrı’nın...

İncil (Yeni Antlaşma) Kutsal Kitap

Kutsal Kitap Tercümeleri

Kutsal Kitap’ın tercüme edildiği dil sayısı da, basım rakamlarını aratmayacak kadar etkileyicidir. Birçok kitap diğer lisanlara tercüme edilme şansını yakalayamaz. Tercüme edilenlerde ise, ortalama tercüme edilen lisan sayısı iki ilâ üç arasındadır. Çok ender olarak, bazı kitapların tercüme...