Kategori - Tevrat (Eski Antlaşma)

İncil (Yeni Antlaşma) Tanrı Tevrat (Eski Antlaşma)

Tanrı Eski Antlaşma’da Yeni Antlaşma’da olduğundan farklı mıdır?

Bu sorunun özünde, hem Eski ve hem de Yeni Antlaşma’nın Tanrı’nın doğası hakkında bildirdikleri konusunda temel bir yanlış anlama yatar. İnsanlar aynı temel düşünceyi, “Yeni Antlaşma olan İncil’in Tanrısı sevgi dolu bir Tanrı olduğu halde, Eski Antlaşma’nın Tanrısı gazap dolu bir Tanrı’dır” diyerek...

Tevrat (Eski Antlaşma)

Tevrat ve Zebur Mesih’in geleceğinden bahseder mi?

İsa Mesih hakkında birçok Eski Antlaşma peygamberliği vardır. Bazı yorumcular Mesih’le ilgili peygamberliklerin sayısını yüzlerle bildirirler. Aşağıda bunlar arasında en açık ve en önemlileri sayılanlar yer almaktadır. İsa’nın doğumuyla ilgili olarak—Yeşaya 7:14: “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size...

Teoloji & Doktrin Tevrat (Eski Antlaşma)

On Emir

Birinci buyruk: “Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın YAHVE Ben’im. Karşımda başka ilahların olmayacaktır”. Tanrı’nın yetkisini insanlara gösterdiği kelime “Tanrın” kelimesinde bulunmaktadır. Herşeyin üzerindeki, kendinde varoluşa sahip olan ve var olan herşeyi devam ettiren...

Teoloji & Doktrin Tevrat (Eski Antlaşma)

Yasa’nın Amacı

Yasa dahil olmak üzere tüm Eski Ahit antlaşması, Tanrı’yı arzulamayı teşvik etmek için verilmişti. Yasa, gerçeğin bir görüntüsüydü ancak geçiciydi. Tanrı yanan yağların kokusunu ya da günahları ortadan kaldıramayan hayvanların kanının dökülmesini gerçekten istememişti. 1. Samuel kitabı kadar erken...