Kategori - Kutsal Ruh

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh Tarafından Çağrılmak

Başkalarını Mesih’e gelmeleri için etkileme çabalarım, karmaşık sonuçlara neden oldu. İşimin, tıpkı benim değişim yaşadığım gece ettiğim dua gibi benzeri bir dua etmeye ikna etmek olduğuna emindim. Bundan aileme bahsetmeye çalıştım, fakat çok dindar olduğumu düşünmelerine neden oldu. Diğer birkaç...

Günah ve Bozulmuşluk Kutsal Ruh

Silinmeyecek Günah: Kutsal Ruh’a küfür nedir?

Rabbimiz İsa Mesih insanların işlediği her tür günahın ve ettikleri her tür küfürün bağışlanabileceğini, fakat Kutsal Ruh’a karşı edilmiş olan küfürlerin bağışlanmayacağını söylemiştir (Matta 12:31-32; Markos 3:28-29; Luka 12:10). Gerçekten de Tanrı’nın seçilmişleri (Hıristiyanlar) Kutsal Ruh’a...

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un meyvesi nedir?

Galatyalılar 5:22-23 bize şöyle der: “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” Kutsal Ruh’un meyvesi, Kutsal Ruh’un bir Hristiyan’ın yaşamındaki varlığının sonucudur. Kutsal Kitap herkesin...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Bizi Mesih’e bağlayan Kutsal Ruh’tur

Şimdi şu soruyu irdelemeliyiz. Baba’nın, tek Oğlu’na -sadece Mesih’in kullanması için değil, yoksul ve muhtaç kişileri zenginleştirebilsin diye- bağışladığı bu yararları biz nasıl alırız? Öncelikle, Mesih bizim dışımızda kaldığı ve biz de O’ndan ayrı olduğumuz sürece...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Ruh’un Tanrılığına Dair Kesin Tanıklıklar

Aslında Kutsal Yazı, O’ndan söz ederken, “Tanrı” demekten çekinmez. Pavlus, Tanrı’nın Ruhu bizde yaşadığı için, bizim Tanrı’nın tapınağı olduğumuz sonucuna varır [1Ko. 3:16-17; 6:19; 2Ko. 6:16]. Bu gerçeği kolayca geçiştiremeyiz. Aslında Tanrı, bizi Kendisine tapınak...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Tanrı’dır

Kutsal Kitap’ın, Kutsal Ruh’un bir nesne değil bir kişi olduğunu açıkladığını gördük. İngilizce’de Kutsal Ruh için It (cansız varlıklar için O) değil, He (erkekler için O) zamiri kullanılır. Aynı zamanda Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un tanrısal bir kişi olduğunu da açıklamaktadır. Kutsal Ruh Tanrı’dır...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh İçin Kişi Zamirlerini Kullanır

Kişilerden bahsederken ben, sen, o gibi kelimeler kullanırız. Bu kelimelerin tabi ki de, kişiliği olmayan nesneler veya şeyler için de kullanıldığı durumlar vardır. Gemiler, arabalar veya kilise için cinsiyet belirten terimler kullanırız. Genelde bu kullanım, kolayca anlaşılabilen şekillerde olur...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Kimdir?

Şairler, genç bir adamın hayalinin, bahar aylarında aşka dönüşmesinden bahsederler. 1958’in ilk baharında, benim hayalim ise ölümcül bir mücadeleye kilitlenmişti. Bu mücadele, benim ölümlü insani varlığım ile Tanrı’nın ölümsüz yasası arasında olan ve hiçbir insanın tamamen veya sonunda yenemeyeceği...