Kategori - Melekler ve Cinler

Melekler ve Cinler

Şeytan(İblis) kimdir?

İnsanların İblis hakkındaki inançları saçmadan soyuta; omuzunuzda oturup sizi günah işlemeye teşvik eden boynuzlu küçük kırmızı adamdan kötülüğün kişilikleştirilmesini tanımlamak için kullanılan bir deyim arasında değişir. Ancak Kutsal Kitap bize İblis’in kim olduğu ve yaşamlarımızı nasıl...

Melekler ve Cinler

Cinler kimlerdir?

Vahiy 12:9, Kutsal Kitap’ta cinlerin kimliği konusundaki en açık ayettir: “Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.” İblis’in cennetten atılışı simgesel olarak Yeşaya 14:12-15 ve Hezekiel 28:12-15’de tanımlanmıştır. Vahiy...

Melekler ve Cinler

Melekler kimlerdir?

Melekler, zekâları, duyguları ve iradeleri olan kişisel ruhsal varlıklardır. Bu, hem iyi, hem de kötü melekler (cinler) için de geçerlidir. Meleklerin zekâsı vardır (Matta 8:29; 2 Korintliler 11:3; 1 Petrus 1:12), duygularını gösterirler (Luka 2:13; Yakup 2:19; Vahiy 12:17), ve iradelerini...