Kategori - Tanrı

Tanrı

Tanrı’nın Adı: YHVH

YHVH, kendisini Kutsal Kitap içerisinde tanıtan Tanrı’nın özel adıdır. Özellikle Eski Antlaşma kitapları içerisinde birçok kez Tanrı’nın Adını her şeyin üzerinde tuttuğunu yazdığını okuyoruz. Bu isim 10 Emir’de yer alacak kadar önemli bir konudur. İbranice’de sesli harf olmamasından dolayı “YHVH”...

Tanrı

Tanrı’yı Tanıyan İnsanlar

Lütuf müjdesi nedeniyle kilise yetkilileriyle karşı karşıya gelen ve akademik geleceğini kaybeden bir aydınla yürüyüş yapıyorduk. Bana şöyle dedi: “Ama fark etmez, çünkü ben Tanrı’yı tanıdım, onlarsa tanımadılar.” Bu cümle beni çok şaşırttı ve düşünmeye yönlendirdi. Birçoğumuz doğal olarak Tanrı’yı...

Tanrı Üçlü Birlik

Üçlü Birlik nedir?

Hristiyanlığın Üçlü Birlik kavramının en zor yanı, bunu yeterli bir şekilde açıklamanın mümkün olmayışıdır. Üçlü Birlik, bir insanın açıklaması bir yana, anlaması tamamen imkânsız olan bir kavramdır. Tanrı bizden çok daha büyüktür, bu yüzden O’nu tamamen anlamayı beklememeliyiz. Kutsal Kitap...

Tanrı

Tanrı korkusu ne anlama gelir?

İnanlı olmayan kişi için, Tanrı korkusu, Tanrı’nın yargısından ve Tanrı’dan sonsuzluk boyunca ayrılık olan sonsuz ölümden korkudur (Luka 12:5; İbraniler 10:31). İnanlı için Tanrı korkusu çok farklı bir şeydir. İnanlının korkusu Tanrı’yı yüceltmektir. İbraniler 12:28-29 bunun iyi bir tanımını...

Tanrı

Tanrı’nın varlığını sorgulamak yanlış mı?

Önemli olan Tanrı’yı sorgulamamız değil, O’nu ne şekilde ve hangi nedenden ötürü sorguladığımızdır. Tanrı’yı sorgulamak kendi başına yanlış olan bir şey değildir. Peygamber Habakkuk’un, Tanrı’nın planının zamanlaması ve hangi yollarla yerine geleceği hakkında soruları vardı. Habakkuk, sorularından...

Tanrı

Tanrı’nın gerçekliğini nasıl bilebilirim?

Tanrı’nın gerçek olduğunu biliyoruz çünkü Tanrı Kendisini bize Yarattığı evrende, Kendi Sözü’nde ve Oğlu İsa Mesih’te olmak üzere üç şekilde göstermiştir. Tanrı’nın varlığının en temel kanıtı, basitçe yarattığı şeylerdir. “Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya...

İncil (Yeni Antlaşma) Tanrı Tevrat (Eski Antlaşma)

Tanrı Eski Antlaşma’da Yeni Antlaşma’da olduğundan farklı mıdır?

Bu sorunun özünde, hem Eski ve hem de Yeni Antlaşma’nın Tanrı’nın doğası hakkında bildirdikleri konusunda temel bir yanlış anlama yatar. İnsanlar aynı temel düşünceyi, “Yeni Antlaşma olan İncil’in Tanrısı sevgi dolu bir Tanrı olduğu halde, Eski Antlaşma’nın Tanrısı gazap dolu bir Tanrı’dır” diyerek...

Tanrı

Tanrı neden iyi insanların başına kötü şeyler gelmesine izin veriyor?

Bu, teolojinin tamamındaki en zor sorulardan biridir. Tanrı, sonsuz, ölümsüz, her şeyi bilen, her yerde birden var olan ya da her şeye gücü yetendir. (Sonsuz, ölümsüz, her şeyi bilen, her yerde birden var olan ya da her şeye gücü yeten olmayan) İnsanlar neden Tanrı’nın yollarını tamamiyle...

Tanrı

Tanrı’nın vasıfları nelerdir?

Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap bize Tanrı’nın neye benzeyip neye benzemediğini bildirir. Kutsal Kitap’ın yetkisi olmadan, Tanrı’nın niteliklerini açıklamaya çalışmak bir fikirden öteye gitmez ve bu da özellikle Tanrı’yı anlama konusunda çoğu kez kendi başına yanlıştır (Eyüp 42:7). Tanrı’yı...

Tanrı

Tanrı var mıdır?

Tanrı’nın varlığı da yokluğu da kanıtlanamaz. Kutsal Kitap, Tanrı’nın var olduğunu imanla kabul etmemiz gerektiğini söyler: “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir” (İbraniler...

Tanrı

Tanrı’yı Tanıyanlar O’ndan Zevk Alırlar

Tanrı’yı tanımanın tam güvencesiyle dolu olanların zihinlerindeki huzur gibi huzur yoktur. Tanrı’yla ilişkilerinin bu hayatta, ölümde ve sonsuza dek kendilerine lütuf sağlayacağından emindirler. Pavlus’un Romalılar 5:1’de sözünü ettiği şey budur. “Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa...

Tanrı

Tanrı’nın Dünyası – Kral’ın Armağanı

Bir samimi Hristiyanın gerçek evi neresidir? Cennet! Kutsal Yazılar’a göre samimi inanan bir kişi öldüğü zaman Rab’le birlikte olacaktır. Mesih’in “gidip size yer hazırlayacağım” sözlerine dayanarak ölümden sonra varlığımızın devam edeceği düzeni “cennet” olarak tanımlıyoruz. Kutsal Yazılar...

Kutsal Kitap Tanrı

Tanrı’nın Sözü

Kutsal Yazılar Tanrı’nın Kutsal Ruhu aracılığı ile vahiy edilmiş olduğundan Tanrı Sözü yanılmazdır. Tanrı Sözü yetkindir ve güçlüdür. Bu anlamda Kutsal Kitap’ı okumak, araştırmak evrenin kralı olan Tanrı’yı dinlemek demektir. A-) Kutsal Kitap bir ahlak kitabı değil, yaratan ve kurtaran Tanrı’nın...

Makaleler Tanrı

Tanrı – Lütufkar Kral

A-) Her şeyin başlangıcı olan Tanrı Her şeyin başlangıcı olan Tanrı, kendisini ve insanı anlattığı Kutsal Kitap’ı bize vermiştir. Bu durumda insan için, Tanrı için, dünya ve sonsuzluk için olan bütün düşüncelerimiz Kutsal Kitap aracılığı ile Tanrı’da temel alır. Ancak bilgimiz sınırlıdır; ama her...

Tanrı Teoloji & Doktrin

Melekler Konusunda Kurgular Yapmamalıyız

Melekler Tanrı’nın buyruklarını yerine getirmek için atanmış hizmetliler olduğundan, Tanrı tarafından yaratıldıkları tartışma götürmez [Mez. 103:20-21]. Meleklerin yaratıldıkları zaman ve düzen konusunda sorun yaratmak gayretten çok inatçılığın kanıtı değil midir? Musa, göğün ve yerin bütün...

Tanrı Teoloji & Doktrin

Tanrı Her şeyin Rab’bidir

Ama insan doğasını daha ayrıntılı ele almadan önce araya meleklerle ilgili bir şeyler eklemeliyim. Elbette sıradan halkın ilkelliğine ayak uyduran Musa, Yaratılış tarihinde Tanrı’nın, gözümüze görünenlerden başka işlerinden söz etmez. Yine de daha sonra melekleri Tanrı’nın hizmetlileri...

Tanrı

Tahminlerimizde Tanrı’nın Yaratma İşinin Ötesine Gidemeyiz ve Gitmemeliyiz

Yeşaya sahte tanrılara tapanları, yeryüzünün ve gökkubbenin temelleri atıldığından beri gerçek Tanrı’nın kim olduğunu öğrenmedikleri için haklı olarak akılsızlıkla suçlamıştır [Yşa. 40: 21; Krş. 22. a.]. Buna rağmen zekâmız yavaş ve donuk olduğundan, imanlıların putperestlerin uydurmacalarına...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrısal Doğa Üç Kişinin Hepsinde Ortaktır

Ama açıkçası bu bağlantıda yanılıyorlar, çünkü bireylerin her birinin özün ayrı bir parçasına sahip olduğunu düşünüyorlar. Ne var ki, biz Kutsal Yazı’lardan, Tanrı’nın tek bir özünün olduğunu, hem Oğul’un, hem de Ruh’un özünün Kendilerinden var olduğunu öğretiyoruz; ama Baba...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Üçlük Birlik Olan Tanrı

Bu nedenle, ayık olmayı çok sevenlere ve iman ölçüsüyle yetinenlere, bilmelerinde yarar olan şeyi özet şeklinde verelim: Yani tek Tanrı’ya inandığımızı ikrar ettiğimizde Tanrı adı altında tek ve saf bir özün bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu özde biz üç kişilik ya da üç varlık algılarız. Bu...

Tanrı Üçlü Birlik

Baba, Oğul ve Ruh’un Farkı

Bu farkın gücünü açıklarken insanların durumuyla karşılaştırmanın uygun olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Eski insanlar aslında bunu yapmayı alışkanlık edinmişlerdi ama aynı zamanda da buldukları benzetmelerin çok yetersiz olduğunu da kabul ediyorlardı. Bu nedenle burada gözü kara davranmaktan...

Tanrı Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Ayrıca Kutsal Yazı’larda Baba’nın Söz’den, Söz’ün Ruh’tan farklı olduğu ortaya koyulmaktadır. Ama gizemin büyüklüğü, bunu soruştururken ne kadar saygılı ve ciddi olmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Nazianzus Piskoposu Gregorius’un şu cümlesi benim çok...

Tanrı Üçlü Birlik

Tanrı’nın Tekliği

Dahası, Tanrı Kendisini Mesih’in gelişinde daha net açıkladığı için, O’nun üç kişi olduğu çok daha yakından bilinmektedir. Ama bu birçok tanıklıktan biri bizim için yeterlidir. Pavlus, bu üçü -Tanrı, iman ve vaftiz- arasında birbirinin nedeni diyerek çok iyi bağlantı kurar [Ef. 4:5]...