Kategori - Tanrı

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Üç “Kişiliği”

Ancak Tanrı, Kendisini putlardan çok daha kesin bir biçimde ayırmak için, Kendisini başka bir özel işaretle de belirtir. Üç kişiliğinin olduğu net olarak düşünülebilecek bir biçimde tek Tanrı olduğunu duyurur. Bunları kavramazsak, gerçek Tanrı’yı dışlarız, Tanrı sadece çıplak ve boş bir ad...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Doğası Ölçülemez ve Ruhsaldır

Tanrı’nın sonsuz ve ruhsal özüyle ilgili Kutsal Yazı’daki öğretiş, sadece popüler yanılgıları kafamızdan atmak için değil, seküler felsefenin anlaşılmaz yanlarının aksini kanıtlamak için de yeterli olmalıdır. Eskilerden biri[1] yerinde olarak şunu belirtmiştir: “Gördüğümüz ve...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Özü Tektir ve Bu Öz Üç Kişi İçerir

Tanrı’nın doğası: Kutsal Yazı, Tanrı’nın sonsuz bir varlık olduğunu ve bu varlığın ruh olduğunu öğretir. Tanrı, kendi özü hakkında çok az bilgi verir, ancak bu iki özellik bizlerin O’nu tanımlamaya çalışmamızı engeller. O’nun sonsuz oluşu, O’nu ölçemeyeceğimizi anlamamızı sağlar. Ruh olduğu gerçeği...

İsa Mesih Tanrı Üçlü Birlik

İsa Mesih’in Tanrılığı ve Tanıklığı

“İsa kimdir? Tanrı mıdır, değil midir?” sorusu kadar çok şey kapsayan önemli bir soru var mıdır? İsa Tanrı değilse, o zaman Mesih İnancı diye bir şey yoktur. O’na tapınan bizler putperestlerden başka bir şey değiliz. Tam tersine; Tanrı ise, O’nun sadece iyi bir adam, hatta...