Kategori - Teoloji & Doktrin

Teoloji & Doktrin

Nuh Dönemine Bakış

Kutsal Kitap, düşüşten sonra kötülüğün insanlar arasında gittikçe arttığını belirtmektedir. Aslında Nuh zamanına kadar, ki Adem’den bu yana kadar geçen zaman tanımlanamamaktadır, Tanrı’nın önünde doğru yaşayan geriye kalmış tek aile, Nuh’un kendi ailesiydi. Tanrı’nın büyük bir Tufan şeklinde gelen...

Teoloji & Doktrin

Eski Antlaşma’da Sünnetin Anlamı

Yeni Antlaşma’ya kabulün işareti olan vaftizin, Eski Antlaşma’da bir karşılığı vardır. Bu işaret sünnet işaretidir. Bundan bahsetmemiz gerekir; çünkü vaftizin anlamını tam olarak anlamak için sünnetin anlamını bilmek şarttır. Sünnet, Rab’bin lütuf antlaşmasına kabulün işareti olduğu kadar “Benim...

Teoloji & Doktrin

Önceden Belirlenmişlik nedir?

ÖNCEDEN BELİRLENMİŞLİK NEDİR? Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi sevgide önceden belirledi. -Efesliler 1:5 Efesliler 1.bölümle başlayan övgü ezgisi orijinal Grekçe yazılarında 3.ayetten 14.ayete kadar uzun bir cümle formunu baz alır. Bu...

Teoloji & Doktrin

Seçilmişlik nedir?

Kutsal Kitap’ın kurtuluş doktrinini sunan tüm bölümlerinden hiçbiri belki de Pavlus’un İsa Mesih’te sahip olduğumuz bereketleri sıraladığı Efesliler’in ilk bölümünden daha kusursuz değildir. 4.ayette sonsuz bir temel kurarak başlar: “O Kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın...

Teoloji & Doktrin

Ruhsal Savaş: Görünmeyeni Görmek

Kutsal Kitapsal bir dünya görüşü, bizlere yaşamla ilgili gözün gördüğünden çok daha fazlası olduğunu söyler. Doğaüstü durumları inkar eden ve gözle görülür bilgiyle sınırlı olan gerçeklik konusunda ısrar eden natüralistik dünya görüşünün tam aksine, siz bu cümleleri okurken gerçekleşen...

Teoloji & Doktrin

Hristiyan Sünneti

Hristiyanlıkta sünnet olmak var mı? Sünnetin fiziksel bir eylemden çok daha fazlası olduğunu, hatta çok derin ruhsal bir amacı olduğunu anlamak neden bu kadar önemlidir? Çünkü bunu anlayarak sünnetin anlamıyla vaftizin anlamının temel olarak aynı olduğunu görebiliriz. Bu yüzden Reform Kiliseleri...

Teoloji & Doktrin

Lanet ve Bereket İşareti Olarak Sünnet

Vaftizi sünnet anlamında düşündüğümüzde, vaftizin de aynı zamanda lanet ve bereket işareti olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Vaftiz, işaret ettiği şeylere inananlar için Mesih’te bereketin işareti ve mührüdür; inanmayanlar için antlaşma bozanlar olarak uğrayacakları yargının işareti ve mührüdür...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap’taki Kavramları Tanımlayalım

Vaftiz Tanımlamamız ve anlamamız gereken ilk ve en önemli terim, bu kitabın konusu olan vaftizdir. Tarihsel olarak, Hristiyanlar ve Protestan Reformcular vaftizi, suyun dışsal işareti aracılığıyla İsa Mesih’in Kilisesi’ne kabul olarak algılamışlardır. İsa, dirilişinden sonra ve Matta 28’de göğe...

Teoloji & Doktrin

Vahiy Nedir? Kutsal Kitap’ın Vahiy Doğası

Vahiy kelimesi, Latince “örtüyü kaldırmak” ya da “açığa çıkarmak”  anlamına gelen “revelatio” kelimesinden gelmektedir. Bir şeyin bilinçli bir şekilde açılıncaya ya da açıklanıncaya kadar gizli ve bilinmez olarak kaldığını vurgular. Kutsal Yazılar’da vahiy için kullanılan kelimeler, “bilinmesini...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Koşulsuz Sevgisi

“Ya RAB, sevgin göklere, Sadakatin gökyüzüne erişir. Doğruluğun ulu dağlara benzer, Adaletin uçsuz bucaksız enginlere. İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB. Sevgin ne değerli, ey Tanrı! Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu. Evindeki bolluğa doyarlar, Zevklerinin ırmağından içirirsin...

Teoloji & Doktrin

Kutsalların Dayanması Nedir?

Kutsalların dayanması nedir? Bir kişi kendisine iman armağanı verilip, sonra onu kaybedebilir mi? Bir kişi İsa Mesih’in kanının akıtılmasıyla kurtulup, daha sonra inançsızlığa düşebilir mi? Bir Hristiyanın lütuftan düşmesi mümkün müdür? Bunu mümkün gösteren zorlu Kutsal Kitap ayetleri ne demektir...

Teoloji & Doktrin

Milenyum: Bin Yıl Görüşleri

Bin Yıllık Egemenlik yani Milenyum kavramı Vahiy 20:4-6’da bildirildiği üzere Mesih’in kutsallarla birlikte süreceği bin yıllık egemenlikten kaynaklanır. Bin yıl hakkındaki çeşitli bakış açıları, bu dönemin doğasına ilişkin farklı anlayışları ve Mesih’in ikinci gelişi ile bin yıllık dönem ve son...

Teoloji & Doktrin

Kendimizi İnkâr Etmek

Biz Kendimizin Efendisi Değiliz, Tanrı’ya aidiz. Rab’bin yasası, insanın yaşamını düzenleyen en ayrıntılı ve en güzel tasarlanmış yöntemi sağlasa bile, Göklerdeki Öğretmene, yasasında ortaya koyduğu bu kural için, çok daha açık bir planla halkını biçimlendirmek iyi görünmüştür. İşte, bu...

Dua Teoloji & Doktrin

Uyanık Durup Dua Etmezsek Ne Olur?

Lütfen aşağıdaki bu dört senaryoyu düşünün. a) Birinci Senaryo: Sizden bir hastane ziyareti yapmanızı istendiğini düşünün. Bu ziyaret, özellikle ölüm döşeğinde olanları görebilmeniz için özel olarak ayarlanmış olsun. Bu zavallı insanlardan bazıları öyle zayıf ki neredeyse kemikleri gözüküyor...

Teoloji & Doktrin

Komşu Sevgisi ve Bu Sevginin Niyeti

Kendimizi inkâr etmemiz, paydaşlarımızla doğru bir tutum içinde olmamızı sağlar. Bu sözlerden, kendimizi inkâr etmemizin bir ölçüde insanlarla, büyük ölçüde ise Tanrı’yla ilgili olduğunu algılıyoruz. Kutsal Yazı bize, insanları kendimizden üstün saymamızı [Flp. 2:3] ve doğru bir imanla...

İnancımız Teoloji & Doktrin

Hristiyan Yaşamının Güdüleri

Dediğimiz gibi, yeniden doğuşun amacı, imanlıların yaşamında Tanrı’nın doğruluğuyla itaat arasındaki uyumu ve anlaşmayı ortaya koymak ve böylece oğulluğa alındıklarını onaylamaktır [Gal. 4:5; Krş. 2Pe. 1:10]. Tanrı’nın yasası, O’nun bizdeki suretinin eski haline gelebildiği bir...

Teoloji & Doktrin

Katoliklerin Araf Öğretisinin Çürütülmesi

Roma Katolikleri “Araf”larıyla artık canımızı sıkmasınlar, çünkü bu öğreti bu baltayla çoktan kesildi, yontuldu ve temellerinden alaşağı edildi. Bu konudaki düşüncelerini gizlemek ve söyledikleri gibi, çatışmaların şiddetlenmesine yol açan ama pek de aydınlatma sağlamayan Araf’tan...

Teoloji & Doktrin

İman Kelimesinin Farklı Anlamları ve Kesinliği

“İman” kelimesinin birden çok anlama geldiğini anlamalıyız. Çoğunlukla iman, az önce alıntı yaptığımız ayette olduğu gibi, sağlam bir Tanrı’ya bağlılık[1] öğretişi demektir. Pavlus aynı mektupta kilise görevlilerinin, “temiz vicdanla iman sırrına sarılmalarını” ister...

Teoloji & Doktrin

İman Nedir? Tanımı ve Özellikleri – Bölüm 3

İman, Tanrı ‘nın Mesih’te lütuf vaadinden doğar. Ama Tanrı’nın her sözüyle insanın yüreğinde iman doğmadığı için, bu noktada, kesin olarak söylersek, imanın Sözde neye bel bağladığını bulmalıyız. Tanrı’nın Âdem’e söylediği söz, “Kesinlikle ölürsün”dü [Yar...

Teoloji & Doktrin

İman Nedir? Tanımı ve Özellikleri – Bölüm 2

Hata ve imansızlık doğru imanı bile her zaman kuşatır. Dünyada yabancı olarak yaşadığımız sürece körü körüne iman diye bir şeyin olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz; sadece henüz bizden gizli birçok şey olduğu için değil, etrafımızı çok sayıda hata bulutu kuşattığı için her şeyi anlamıyoruz...

Teoloji & Doktrin

İman Nedir? Tanımı ve Özellikleri – Bölüm 1

Okurlarımız, imanın gücünü ve doğasını iyice kavrayabilsinler diye imanın net bir tanımını yaptıktan sonra bütün bu konuları anlamak daha kolay olacaktır.[1] Daha önce açıklananı burada hatırlayabiliriz:[2] Birincisi, Tanrı ne yapacağımızı yasada belirlemektedir; yasanın herhangi bir maddesine...

Teoloji & Doktrin

Romalılar Mektubunun Yorumu – Bölüm 5

Yaratan Tanrı aynı zamanda Kurtaran’dır. Sevinç Getirici Haber (İncil) O’nun  kurtarışının gücünü açıklayan göksel bildiridir 5:1-8:39. İncil güçlü ve görkemli eylemin temel öğretisini içeren evrensel belgedir (bkz. II.Timoteos 1:10). Yeryuvarlağının her köşesinde, her soydan her boydan tüm...

Teoloji & Doktrin

Romalılar Mektubunun Yorumu – Bölüm 4

Bu bölümde Eski Antlaşma’nın iki büyük insanıyla karşılaşır okuyucu: İbrahim, tüm bölümde konu edilir. Ve Davut. Çok iyi bilinen bu insana kısaca ama özlü olarak değinilir. Musa’yla bir arada bu üç önder İsrail’in en önemli kişilikleridir. İbrahim de Davut da, ilki Musa’nın yasası verilmeden önce...