Kategori - Teoloji & Doktrin

Teoloji & Doktrin

Romalılar Mektubunun Yorumu – Bölüm 3

İnancını Tanrı esinlemesiyle özel vahiy yoluyla alan tek halk Yahudiler’di. Bütün ulusların ve toplulukların kendine özgü dini vardı. On iki Olimpiyat tanrısına bağlanan Yunan inancı çok ileri bir dindi. İnsansal sağduyuyla, bilgelikle uyumda.. Ne var ki, bu iyi hesaplanmış inanç Tanrı’nın...

Teoloji & Doktrin

Romalılar Mektubunun Yorumu – Bölüm 2

Yazar, mektubun birinci bölümünde tanrısız ulusların içi kaldıran düşüklüklerini okuyan ya da duyan Yahudiler’in, “Biz onlardan değiliz!” diyerek kendi kendilerini kutlama taşkınlığına set çekiyor. Bu bölümde konuyu, ruhsal yasayı (şeriat) almış bulunan Yahudiler’e aktararak “Siz de uluslardan...

Teoloji & Doktrin

Romalılar Mektubunun Yorumu – Bölüm 1

Eski çağın mektubu en başta yazarın adıyla açılırdı. Başlangıçta Pavlos’un kendisini tanıtması vurgulanmalı; çünkü hem ona hem de çağrıldığı hizmete meydan okuyanlar onu adım adım izlemekte, saldırıyı ara vermeden sürdürmekte, onu karalamaktaydı. Pavlos Mesih İsa’nın uşağıdır (1) Haberci (resul...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Bizi Mesih’e bağlayan Kutsal Ruh’tur

Şimdi şu soruyu irdelemeliyiz. Baba’nın, tek Oğlu’na -sadece Mesih’in kullanması için değil, yoksul ve muhtaç kişileri zenginleştirebilsin diye- bağışladığı bu yararları biz nasıl alırız? Öncelikle, Mesih bizim dışımızda kaldığı ve biz de O’ndan ayrı olduğumuz sürece...

Teoloji & Doktrin

Yasa’nın Yeterliliği ve Üzerimizdeki Hakkı

Öte yandan Rab, yetkin doğruluğun kuralını vererek isteminin her ayrıntısından söz etmiştir. Kendisi için, itaatten başka hiçbir şeyin daha çok kabul edilebilir olmadığını göstermiştir. İnsanın oyunculuğu O’nun esenliğini hak etmek için çeşitli törenler icat etmeye ne kadar eğilimliyse, bu...

Teoloji & Doktrin

Vaatler ve Tenkitler

Ne var ki, doğru olduğu için saygı görmek Rab’bi hoşnut etmez. Yüreklerimize doğruluk sevgisi ve kötülük nefreti aşılamak için, vaatler ve tehditler de eklemiştir. Sadece iyiliğin gücüyle hareket etmemiz için akıl gözümüz iyice kör olduğundan, çok merhametli Baba’mız şefkatinden ötürü...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Seçim Yapmaktaki Amacı

Günümüzde Kutsal Yazılarda öğretilen “seçilmişlik” öğretisine karşı saldırılar artmaktadır. Hristiyanlık tarihinde bu öğretişe karşı saldırılar devamlı yapılmaktaydı. Bugün genel olarak İnanlılar Topluluğu’na baktığımızda bir çok Mesih İnanlısı seçilmişlik öğretisini geçmişte bir...

Teoloji & Doktrin

Yasa’nın Acımasızlığı ve Bunun Amacı

Yasadan ne öğrenileceği artık kolayca anlaşılabilir: Yaratan’ımız olduğu için, Tanrı’nın Baba ve RAB olarak bizde yer etmeye hakkı vardır. Bu nedenle, O’na övgü, saygı, sevgi ve korku borçluyuz. Aslında aklımıza gelen bir kaprisin bizi her harekete geçirişinde peşinden gitmeye hiç...

Teoloji & Doktrin

On Emir Bizim İçin Nedir?

Burada yasadaki On Emri kısa bir açıklamayla belirtmenin yersiz olmayacağını sanıyorum[1]. Değinmiş olduğum nokta[2] daha net açıklanacaktır: Tanrı’nın bir zamanlar buyurduğu toplu tapınma hala geçerlidir. Ardından ikinci noktanın doğrulanması gelecektir: Yahudiler, yasadan sadece...

Teoloji & Doktrin

Beden – Benlik (Sarks)

‘SARKS’ Kelimesinin Efesliler Mektubunda Geçtiği Yerler 2:3 ayetinde günahlı doğa anlamında: Bir zamanlar hepimiz onlar gibiydik; bedenimizin tutkuları uyarınca davrandık. Bedenin ve düşük aklın istekleri neyse onları uyguladık. Bütün ötekiler gibi biz de doğal yapımız gereği tanrısal öfkenin...

Teoloji & Doktrin

Ne iyi ne de kötü olan eylemlerde kendi başımıza bırakılmayız

Bu konuya yukarıda değinmemize rağmen, ne doğru ne de kötü yolda olan eylemlerinde insanın sahip olduğu özgürlüğü açıklamamış ve ruhsal yaşamdan çok fiziksel yaşama bakmıştık. Bazıları bu konularda özgür seçimi daha çok kabul ediyorlar[1](sanıyorum), kabul ettikleri şeyi kesin diye öne sürmek...

Teoloji & Doktrin

İmanın Başlangıcı, Devamı ve Sonu Sadece Tanrı’dan Gelir

Kutsal Yazı’daki dualar özellikle kutsanmış lığımızın başlangıcının, devamının ve sonunun sadece Tanrı ‘dan geldiğini gösterir. Kutsalların yazdıkları duaları da böyle okuyoruz. Süleyman, “Buyruklarına uymamız için Rab yüreklerimizi kendisine yöneltsin” [1Kr. 8:58] demiştir...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Olmadan İrademiz İyi Olanı Arzu Edemez

Öte yandan bizim etkin şekilde istememizi Tanrı’nın ilk lütfuna bağlayanlar, canın iyi olanı içinden gelerek arzu etme yetisine sahip olduğunu ama insanın, niyetinde sebat ederek ortaya çıkmakta ya da çaba göstermekte çok zayıf olduğunu ima eder gibidir. Origenes’le diğer bazı Antik Çağ...

Teoloji & Doktrin

Düşüş Tarihi Bize Günahın Ne Olduğunu Gösterir: Sadakatsizlik

Tanrı’nın bu kadar ağır bir ceza verdiği suç hafif bir suç değil, nefret edilecek ağır bir suç olduğu için, Âdem’in bütün insanlığa karşı Tanrı’nın korkunç gazabını tutuşturan sırtını dönüşünün nasıl bir günah olduğunu göz önüne almalıyız. Âdem’in günahına açgözlü bir...

Teoloji & Doktrin

Tanrı Kendi Adına Değil, Bizim Adımıza Melekleri Kullanır

Tanrı’nın, gücünü, daha çok meleklerin hizmeti olmadan bizzat değil, onların aracılığıyla duyurmayı, imanlıların güvenliğini sağlamayı ve iyiliğinden verdiği armağanları imanlılara iletmeyi alışkanlık haline getirdiğini irdelersek bu tehlikeyi iyice önleriz. Elbette Tanrı, onlarsız yapamazmış...

Teoloji & Doktrin

Aynı Olayda Aktif Olan Tanrı, İblis ve İnsan

Bu konularda Tanrı’nın davranış tarzı çok farklıdır. Bunu daha iyi anlayalım diye, Kildanlıların kutsal bir kişi olan Eyüp’ü felakete uğratmalarını örnek verebiliriz. Onun çobanlarını öldürdüler ve düşmanca sürüsüne saldırdılar [Eyü. 1:17]. Yaptıkları kötü eylem mükemmelce bellidir: Bu...

Teoloji & Doktrin

İnsan, Gerçekten de İsteyerek Şeytanın Gücü Altındadır

Tanrı, insanların yüreklerinde nasıl çalışır? İnsan, gerçekten de isteyerek şeytanın gücü altındadır. Yanılmıyorsam, yaradılışı gereği insanın, ne kararlılıkla iyiyi arzu edebilecek ne de çaba göstererek iyinin uğrunda mücadele edebilecek kadar günahın boyunduruğunun kölesi olduğunu yeterince...

Teoloji & Doktrin

Augustinus ve İnsan İradesi

Augustinus insanın iradesinin bağımsız bir etkinliğini de kabul etmez. Çağımızın Pelagius’çuları, yani Sorbonne’daki Sofistler alışkanlıkları üzere bütün Antik Çağ’ın bize ters düştüğü suçlamasını getirmesinler diye, Augustinus’u kendi sözleriyle konuşurken dinleyelim...

Teoloji & Doktrin

İnsan, Tek Bir İyi İşi Bile Kendine Atfedemez

Tanrı’nın lütfu olmadan insan, tek bir iyi işi bile kendine atfedemez. Elçinin şu sözünün anlamını cahilliklerinden yanlış şekilde çarpıtıyorlar: “Hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı’nın bende olan lütfu emek verdi” [1Ko. 15:10]. Şöyle anlıyorlar:...