Kategori - Teoloji & Doktrin

Teoloji & Doktrin

Özgür İrade Nedir?

Bütün kilise yazarları, hem günahın insanın akıl sağlığında ciddi bir yara açtığını hem de kötü arzuların iradeyi büyük ölçüde köleleştirdiğini kabul etmişlerdir. Buna rağmen, birçoğu filozoflara çok yaklaşmıştır. İlk kilise babaları bana, aşağıdaki nedenlerden dolayı insanın gücünü iki niyete...

Teoloji & Doktrin

Günah Bizim Doğamız Değildir ama Doğamızın Dengesizliğidir

Kusurlarının üzerine Tanrı’nın adını yazmaya cesaret eden bu kişiler bizden uzak olsunlar, çünkü biz insanların doğaları gereği kötü olduklarını ilan ediyoruz! Kendi kirlenmişliklerini Âdem’in kirlenmemiş ve bozulmamış doğasında aramaları gerektiği yerde sapkınca Tanrı’nın işinde...

Teoloji & Doktrin

Günah Bütün İnsanları Altüst Eder

Âdem doğruluk çeşmesini terk ettikten sonra canının her yerini günahın ele geçirdiğini bu nedenle söylüyorum. Onu sadece basit bir arzu baştan çıkarmamıştı, zihninin kalesini sözle ifade edilemeyen bir imansızlık işgal etmiş ve yüreğinin derinliklerine gurur sızmıştı. Bu şekilde baş gösteren...

Teoloji & Doktrin

Doğuştan Günahlılığın Doğası

Bu açıklamalar belirsiz ve bilinmeyen bir konuyla ilişkilendirilmesin diye, doğuştan günahı tanımlayalım. Niyetim, çeşitli yazarların öne sürdüğü birçok tanımı irdelemek değil, sadece bana gerçeğe en uygun gelen tanımı sunmak. Doğuştan günahlılık, doğamızın kalıtsal ahlaksızlığı ve bozulmuşluğudur...

Teoloji & Doktrin

Günahın Kuşaktan Kuşağa Geçmesi

Bu konuyu anlamak için kaygıyla tartışmak gereksiz. Bulaşıcılık aslında burada yattığı için, babalar bu konuda az sıkıntı çekmemişlerdir -oğlun canının, babanın canından gelen kaynağı devam ettirip ettirmediği konusunda. Şu bizi mutlu etmeli: Rab, insan doğasına vermek istediği bu armağanları...

Teoloji & Doktrin

Doğuştan Günahlılık Taklide Dayanmaz

Ana babaların kirliliği çocuklara öyle aktarılıyor ki, daha vücuda geldikleri anda hiç ayrıcalıksız hepsi kirleniyor, diye duyuyoruz. Ancak kaynak olarak hepsinin ilk ana babasına kadar geriye gitmezsek bu kirlenmenin başlangıcını bulamayacağız. Âdem’in sadece ata değil, bir yerde insanlığın...

Teoloji & Doktrin

Doğuştan Günahlılık Olarak İlk Günah

Âdem’in ruhsal yaşamı Yaratıcısıyla birlikte ve O’na bağlı olmaktı. O’na bu kadar yabancılaşmasıysa canının ölümüydü. Başkaldırmasıyla, göklerin ve yeryüzünün doğasının bütün düzenini saptırdığında soyunu yıkıma götürmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Pavlus, “Yozlaşmaya tabi...

Teoloji & Doktrin

Kendini Tanımanın Başlıca İki Problemi

Bu durumda Tanrı gerçeği, bütün ölümlülerin, bilgeliğin ikinci bölümünün kendini tanımayı kapsadığına dair vardıkları ortak kararla aynı görüştedir; ama bu bilgiyi nasıl kazandığımız konusunda büyük bir görüş ayrılığı vardır. Dünyanın kararına göre, insan kendini çok iyi tanımaktadır. Anlayışına ve...

Teoloji & Doktrin

Kendimiz Hakkında Doğru ve Yanlış Bilgi

Eski atasözünde insana kendini tanımasının şiddetle önerilmesinin geçerli bir nedeni vardır. İnsan yaşamına dair konularda her şeyi bilmememizin yüz kızartıcı olduğu düşünülüyorsa kendimizi tanımamamız daha da iğrençtir, çünkü gerekli konularda karar verirken kendimizi acınacak şekilde kandırırız...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın İstemi Bir Bütündür

Şimdiye kadar sadece Kutsal Yazı’nın apaçık ve kesin olarak ne dediğini anlattım. Göksel kehanetleri rezilliğin kötü belirtileriyle bağdaştırmakta tereddüt etmeyenler ne tür bir eleştiri getirdiklerini görsünler. Ölçülülükleriyle övülmek için bilgisiz görünmeye çalışıyorlarsa, “Bana...

Teoloji & Doktrin

Tanrı İnsanları Nasıl Güdüler?

İrdelediğimiz bu gizemli yönlendirmelerle ilgili olduğu kadarıyla, Tanrı’nın, kralın yüreğini istediği yöne çevirdiğine dair Süleyman’ın ifadesi [Özd. 21:1] kuşkusuz bütün insan soyunu kapsar. Sanki “Zihinlerimizde anladığımız her şey, Tanrı’nın gizemli esinlemesiyle Kendi...

Teoloji & Doktrin

Sadece “İzin” Değil

Tanrı’nın, İblis’i ve bütün kötüleri Kendi istemi doğrultusunda yönlendirdiğinin ve harekete geçirdiğinin söylendiği diğer parçalar daha güç bir soruya zemin hazırlamaktadır. Bedensel duyu, Tanrı’nın, onların aracılığıyla işini yaptığında onların günahlarının kirliliğini...

Teoloji & Doktrin

Tanrı Planını Sebatla Uygular

Din tarihi, Ninovalılara duyurulan yıkımın iptal edildiğini [Yun. 3:10], Hizkiya’nın yaşamının, ölümü bildirildikten sonra uzatıldığını [Yşa. 38:5] anlatırken, Tanrı’nın kararlarının feshedildiğini göstermez. Böyle düşünenler bu bildirilerde yanılgıya düşüyorlar. İkincisi basit bir...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın “Pişmanlığı” – Tanrı Pişman Olur mu?

Yetkin bir açıklamada bulunmak ve imanlıları rahatlatmak için Tanrı’nın sağlayışı konusundan yeterince söz etmiş olmalıyız (boş insanların meraklarını doyurmak için hiçbir şey yeterli olamaz, önümüze bazı parçalar çıkmasaydı doyurmak istememiz de gerekmeyecekti). Bunlar, yukarıdaki...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Kesin Olmasaydı Yaşam Çekilmez Olurdu

Tanrı adamının zihnindeki ölçülemeyen mutluluk buradan gelir. İnsan yaşamanı sayısız kötülük kuşatır. Tehdit eden ölümler de sayısızdır. Kendimizden daha öteye gitmemiz gerekmemektedir: Bedenimiz binlerce hastalığın haznesi olduğu -aslında hastalık nedenlerini kendi içinde barındırdığı ve beslediği...

Teoloji & Doktrin

Bazı Günahlar Daha Az Bellidir

(a) Bile bile bilgisizlik. Hoşea 4:6’da Rab, “Yok oldu halkım bilgisizlikten” diye duyurmaktadır. Onların mazeretleri yoktu. Bilgiye ulaşabilirlerdi – Tanrı, ulaklarını göndermişti ama onlar öğrenmek istemiyorlardı. Bilgisizlikleri bile bile ve kasıtlıydı. Anlayamıyor...

Teoloji & Doktrin

Bazı Günahlar Gün Gibi Ortadadır

(a) Yalancılık: Yalan söylemeyen Tanrı, krallığında yalancıların yeri olmadığını açıkça belirtmiştir. “Yalancı dil” ve “yalan soluyan yalancı tanık”, Tanrı’nın özellikle nefret ederek seçip ayırdığı yedi günah arasındadır (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:16­19)...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Bereket Sağlayışı

Hem bu vaatlerle hem de örneklerle güç kazanan Tanrı’nın kulu bu tanıklıklara katılacaktır. Bu tanıklıklar, bütün insanların, zihinleri yatıştırılsın ya da kötülükleri zarar veremeyecek tarzda kısıtlansın, O’nun gücünün yönetiminde olduğunu bize öğretmektedir. Çünkü sadece iyiliğimizi...

Teoloji & Doktrin

İmanlıların Tesellisi Olarak Tanrı’nın Sağlayışı

Bu iftiralar ya da daha çok aklı başından gitmiş insanların abuk sabuk sözlerinin arkası, sağlayış konusu, en iyi ve en tatlı meyveyi alalım diye, Tanrı’ya saygı kuralının gerektirdiği dine bağlılıkla ve kutsallıkla düşünüldüğünde kolayca kesilir. Bu durumda Hristiyanın yüreği, her şeyin...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Kötülüğümüzü Temize Çıkartmaz

Aynı insanlar, geçmişteki olayları yanlışlıkla ve aceleyle Tanrı’nın çıplak sağlayışına bağlıyorlar. Meydana gelen her şey sağlayışa bağlı olduğu için, O’nun müdahalesi olmadan ne hırsızlıkların ne zinanın ne de cinayetlerin olacağını söylüyorlar. O zaman, Rab’bin yoksullukla...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Bizi Sağduyu Borcundan Muaf Tutmaz

Ama gelecekteki olaylara ilgili olarak Süleyman, insanın düşüncelerinin Tanrı’nın sağlayışına uygun olmasını kolayca ortaya koyar. Rab’bin eliyle yönetilmiyorlarmış gibi, Rab olmaksızın şunu ya da bunu cesaretle üstlenen kişilerin körlüğüyle alay ettiği gibi, başka bir yerde de...