Kategori - Teoloji & Doktrin

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Bizi Sorumluluktan Kurtarmaz

Kendilerini bu ölçülülüğe göre düzeltecek olan herkes geçmişteki sıkıntıları yüzünden Tanrı’ya söylenmeyecektir. Kendi kötülüklerinin suçunu O’na atmayacaklardır. Homeros’un Agamemnon’u böyle yapmıştı: “Neden ben değilim ama Zeus’la kader”[1]...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Kuralına Saygıyla Uyulmalıdır

Bu nedenle, Yaratıcısı ve evrenin Biçimlendiriciyle işi[1] olduğunu düşünen ve alçakgönüllülükle korkuya ve saygıya boyun eğen kişiden başka hiç kimse Tanrı’nın sağlayışını doğru düzgün ve yararlı şekilde düşünemez. Bugün birçok köpek, zehirli ısırıklarıyla ya da en azından havlamalarıyla bu...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Yöntemlerinin Anlamı

Üstelik insan doğası boş kurnazlıklara yatkın olduğu için, iyi ve doğru kullanmak için bu öğretişe sıkıca sarılmayan biri anlaşılmaz güçlüklere girmekten kendini pek koruyamaz. Bu nedenle, Kutsal Yazı’nın, her şeyin Tanrı tarafından buyrulduğunu hangi amaçla öğrettiğini burada kısaca ele...

Teoloji & Doktrin

Olayların Gerçek Nedenleri Bizden Gizlidir

Zihnimizin tembelliği Tanrı’nın sağlayışının yüceliğinin çok altında olduğu için, onu canlandıracak bir farktan yararlanmalıyız. Bunu şöyle açıklayacağım: Her şey Tanrı’nın takdirine göre, O’nun planının buyruğu altında olsa da, bizim için rastlantısaldır. Kaderin, her şeyi...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı “Doğal” Olayları da Düzenler

Farklı olayların genellikle Tanrı’nın eşsiz sağlayışının karakterine tanıklık ettiğini de söylüyorum. Tanrı, çölde insanlara bol kuş getiren güney rüzgârını çıkarmıştır [Çık. 16:13; Say. 11:31]. Yunus’u denize atacağı zaman da, hava çevrintisi çıkararak şiddetli bir rüzgâr göndermiştir...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Özellikle İnsanlarla İlgilidir

Ama biz, evrenin özellikle insanoğlu uğruna yaratıldığını bildiğimiz için, bunun amacını da O’nun yönetiminde aramalıyız. Peygamber Yeremya, “İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum, ya Rab” diye haykırmaktadır [Yer. 10:23]...

Teoloji & Doktrin

Tanrı, Sağlayışını Bireye de Gösterir

Hareketin Tanrı’yla başladığını ve her şeyin, ya kendiliğinden ya da şans eseri doğanın eğiliminin harekete geçirmesiyle yürüdüğünü söylediğimiz düşünün. O zaman günlerin ve gecelerin, kışın ve yazın birbirini izlemesi Tanrı’nın işi olacaktır. Her birine Kendi rolünü vererek önlerine...

Teoloji & Doktrin

Sağlayışın Doğası

O zaman daha başlangıçta sağlayışın Tanrı’nın, yeryüzünde olup biteni gökten tembel tembel izlediği anlamına gelmediğini, anahtarların sorumlusu olarak bu sağlayışıyla her şeyi yönettiğini anlasınlar. Bunun O’nun gözleriyle olan ilişkisi elleriyle olan ilişkisinden daha az değildir...

Teoloji & Doktrin

Her şeyi Tanrı’nın Sağlayışı Yönetir

Tanrı aslında gücünün her şeye yettiği iddiasında bulunmakta ve bizim de bunu kabul etmemizi istemektedir -bu, Sofistlerin[1] düşündükleri gibi boş, asılsız ve neredeyse bilinçsiz şekilde değil, dikkatli, etkili, sonu gelmez bir faaliyet isteyen aktif bir şekildedir. Aslında bu, Tanrı, bir ırmağa...

Teoloji & Doktrin

Kader ve Şans Diye Bir Şey Yoktur

Kutsal Yazı’da öğretildiği üzere, Tanrı’nın sağlayışının kadere ve rastlantı sonucu meydana gelen olaylara zıt olduğunu bilmeliyiz ki, bu fark daha iyi görülebilsin. Her şeyi şansın meydana getirdiği her çağda genel olarak kabul edilmiştir ve bugün de neredeyse bütün ölümlüler aynı...

Teoloji & Doktrin

Yaratılış ve Sağlayış Ayrılmaz Şekilde Kenetlenmiştir

Üstelik Tanrı’yı, işini bir kerede bitiren, bir anda yaratan bir Yaratıcı haline getirmek soğuk ve anlamsız olacaktır. Bu konuda, özellikle de tanrısal gücün varlığının, evrenin, başlangıçtaki durumu kadar sürüp giden durumunda da parladığını gördüğümüzde dinle ilgisi olmayan insanlardan...

Teoloji & Doktrin

Özgür Seçim ve Adem’in Sorumluluğu

İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırsın ve aklın ışığının rehberliğinde ne sonuç çıkarması ve neden kaçınması gerektiğinin ayırımına varsın diye Tanrı, insana can ve zihin vermiştir. Bu nedenle filozoflar bu yöneten kısma “τό ήγεμονικόν” diyorlar. Bu nedenle Tanrı, seçimi kontrol eden...

Teoloji & Doktrin

Can ve Yetileri; Gerçek Temel Yetiler Olarak Anlayış ve İstem

Filozoflardan “canın” tanımını yapmalarını istemek akılsızlık olur. Platon dışında içlerinden ancak biri canın ölümsüz özünü hakkıyla kabul etmiştir. Aslında diğer Sokrates’ciler da konuya değinmişlerdir ama hiç kimsenin, kendisinin ikna olmadığı bir şeyi açıkça öğretemediğini...

Teoloji & Doktrin

Canın Oluşumu Konusunda Manicilerin Hatası

Daha çok yol almadan önce, Servetus’un bu çağda bir kez daha ortaya atmaya çalıştığı Manicilerin yanılsamasının üstüne gitmeliyiz. Tanrı’nın insanın yüzüne yaşam soluğunu üflediği söylendiği [Yar. 2:7] için, ölçülemeyen boyutlardaki tanrılığın bir kısmı insana akmış gibi, canın...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Suretinin Gerçek Doğası

Yine de, insanın üstün olduğu ve Tanrı’nın yüceliğinin yansıması diye düşünülmesinin gerektiği yetileri açıkça göremiyorsak, “suretin” elimizde tam bir tanımı olmaz. Aslında bu, insanın bozulmuş doğasının iyileştirilmesinden başka hiçbir yerde daha iyi anlaşılmaz. Âdem’in...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sureti ve İnsana Benzerliği

Bu konuda güvenilir bir kanıt, insanın Tanrı suretinde yaratıldığı gerçeğinde ortaya çıkar [Yar. 1:27]. Tanrı’nın görkemi insanın dışında ortaya çıksa bile, bu suretin doğru yerinin can olduğundan hiç kuşku yoktur. Aslında dışsal biçimimizin, bizi vahşî hayvanlardan ayırdığı ve farklı kıldığı...

Teoloji & Doktrin

Bedenin ve Canın Farklılığı

Ayrıca insanın candan ve bedenden ibaret olduğu tartışma götürmemelidir. “Can” sözcüğünden, insanın daha soylu olan ölümsüz ama yaratılmış özünü anlıyorum. Kimi zaman buna “ruh” da deniyor. Ancak bu sözcükler bir araya geldiğinde anlamları değişiyor; “ruh”...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın İşlerine Nasıl Bakmalıyız?

Bu konunun büyük bölümünü başka bir yerde ele aldık ve şu andaki amacımız doğrultusunda bunu birkaç kelimeyle bitirmek mümkün. Tanrı’nın işlerini hangi yönüyle düşünmemiz ve bu düşüncenin amacının ne olması gerektiğini daha çok tartışarak bir şey kazanmayız. Aslında Tanrı’nın, evreni...

Teoloji & Doktrin

Yaratılışın Büyüklüğü ve Bereketi

Bu arada dinine bağlı bir kişi olarak, bu en güzel tiyatroda görülen ve belirginlik kazanan Tanrı’nın işlerinden keyif almaktan utanmayalım. Başka yerlerde de dediğim gibi, imanın başlıca kanıtı bu olmasa bile, ne zaman göz atsak gördüklerimizin Tanrı’nın işleri olduğunu unutmamamız...

Teoloji & Doktrin

Şeytanlar Düşünce Değil, Gerçektir

Meleklerin iyi esinlerden ya da Tanrı’nın, insanların zihinde uyandırdığı itici güçlerden başka bir şey olmadığını öğreten bu asılsız felsefeyi daha önce çürüttüğümüz61 için, burada da şeytanların, bedenimizden gelen bu kötü duygulardan ve tedirginliklerden başka bir şey olmadığını geveleyen...

Teoloji & Doktrin

Şeytan, Tanrı’nın Gücüne Tabidir

İblis’le Tanrı’nın arasında var olduğunu söylediğimiz anlaşmazlığa ve mücadeleye gelince, Tanrı istemezse ve onaylamazsa onun hiçbir şey yapamayacağı konusundaki değişmez kesinliği kabul etmeliyiz. Eyüp’ün tarihinde şeytanın, Tanrı’nın emirlerini almak için O’nun önüne...