Kategori - Teoloji & Doktrin

Teoloji & Doktrin

İblis, Tanrı’nın Yoz Bir Yaratığıdır

Ne var ki, iblisi Tanrı yarattığı için, onun mayasına atfedilen bu kötülüğün yaradılışından değil, sapkınlıktan geldiğini unutmayalım. Sahip olduğu, mahkûm edilmesi gereken her şey onun başkaldırısından ve düşüşünden kaynaklanmıştır. Bu nedenle Kutsal Yazı, onun bu durumunun Tanrı’dan...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap, İblis’e Karşı Bizi Önceden Silahlandırır

Kutsal Yazı’nın şeytanlar konusunda öğrettiği her şeyin amacı, onların hilelerine ve entrikalarına karşı ihtiyatlı olmamız için bizi uyandırmak, ayrıca da bu en güçlü düşmanları yenmek için yeterince güçlü ve kudretli olan silahlarla donatmaktır. İblis’e ilah (2 Ko. 4:4), bu dünyanın...

Teoloji & Doktrin

Melekler Tanrısal Yüceliğin Üyeleri Değildir

Meleklerin iyi olan her şeyi bize vermekle görevli olduklarına dair belli etmeden sık sık ortaya çıkan batılla baş etmek geriye kalıyor. İnsan aklı birden öylesine yanılıyor ki, meleklere saygıda kusur edilmemesini düşünüyor. Böylece sadece Tanrı’ya ve Mesih’e ait olan meleklere...

Teoloji & Doktrin

Melekler Sadece Fikir Değil, Gerçektir

Ne var ki, bazı huzursuz insanların[1] doğruluğundan kuşku duyduğu bu konunun kesin olduğu kabul edilmelidir: Melekler, “hizmet eden ruhlardır” [İbr. 1:14]. Tanrı, Kendi halkını korumak için meleklerin hizmetinden yararlanmaktadır. Tanrı, gönenci hem meleklerin aracılığıyla insanlara...

Teoloji & Doktrin

Meleklerin Hiyerarşisi, Sayısı ve Biçimi

Meleklerin sayısını ve aşamasını[1] saptamaya cesaret edenler ne tür dayanakları olduğuna baksınlar. Daniel Kitabı’nda Mikail’e “büyük önder” [12:1], Yahuda’da “başmelek” dendiğini [9. a.] kabul ediyorum. Pavlus bize, insanları borazanıyla yargıya...

Teoloji & Doktrin

İmanlıların Koruyucuları ve Yardımcıları Olarak Melekler

Ama Kutsal Yazı bize, en etkili biçimde neyin teselli verebildiğini ve imanımızı güçlendirebildiğini öğretirken çok ısrar eder: Yani Tanrı’nın bize karşı iyiliğini dağıtanlar ve uygulayanlar meleklerdir. Bu nedenle Kutsal Yazı, onların güvenliğimiz için nöbet tuttuğunu, savunmamızı...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Yazı’da Meleklere Verilen Adlar

Kutsal Yazı’da ara sıra meleklerin göksel ruhlar olduklarını okuyoruz. Tanrı karar verdiği her şeyi yerine getirmek için onların hizmetlerinden ve görevlerinden yararlanıyor [Mez. 103:20-21]. Aynı şekilde, Tanrı, Kendisini insanlara açıklamak amacıyla onları aracı haberciler olarak kullandığı...

Tanrı Teoloji & Doktrin

Melekler Konusunda Kurgular Yapmamalıyız

Melekler Tanrı’nın buyruklarını yerine getirmek için atanmış hizmetliler olduğundan, Tanrı tarafından yaratıldıkları tartışma götürmez [Mez. 103:20-21]. Meleklerin yaratıldıkları zaman ve düzen konusunda sorun yaratmak gayretten çok inatçılığın kanıtı değil midir? Musa, göğün ve yerin bütün...

Tanrı Teoloji & Doktrin

Tanrı Her şeyin Rab’bidir

Ama insan doğasını daha ayrıntılı ele almadan önce araya meleklerle ilgili bir şeyler eklemeliyim. Elbette sıradan halkın ilkelliğine ayak uyduran Musa, Yaratılış tarihinde Tanrı’nın, gözümüze görünenlerden başka işlerinden söz etmez. Yine de daha sonra melekleri Tanrı’nın hizmetlileri...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrısal Doğa Üç Kişinin Hepsinde Ortaktır

Ama açıkçası bu bağlantıda yanılıyorlar, çünkü bireylerin her birinin özün ayrı bir parçasına sahip olduğunu düşünüyorlar. Ne var ki, biz Kutsal Yazı’lardan, Tanrı’nın tek bir özünün olduğunu, hem Oğul’un, hem de Ruh’un özünün Kendilerinden var olduğunu öğretiyoruz; ama Baba...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Üçlük Birlik Olan Tanrı

Bu nedenle, ayık olmayı çok sevenlere ve iman ölçüsüyle yetinenlere, bilmelerinde yarar olan şeyi özet şeklinde verelim: Yani tek Tanrı’ya inandığımızı ikrar ettiğimizde Tanrı adı altında tek ve saf bir özün bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu özde biz üç kişilik ya da üç varlık algılarız. Bu...

Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Baba, Oğul ve Ruh’un İlişkisi

Üstelik bu fark, Tanrı’nın son derece basit olan birliğini bozmaktan çok uzaktır. Böylece buradan Oğul’un Baba’yla tek Tanrı olduğunu kanıtlayabiliriz, çünkü Baba’yla bir ve aynı Ruh’u paylaşmaktadır. Ruh, Baba’dan başka ve Oğul’dan farklı bir şey değildir...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Ruh’un Tanrılığına Dair Kesin Tanıklıklar

Aslında Kutsal Yazı, O’ndan söz ederken, “Tanrı” demekten çekinmez. Pavlus, Tanrı’nın Ruhu bizde yaşadığı için, bizim Tanrı’nın tapınağı olduğumuz sonucuna varır [1Ko. 3:16-17; 6:19; 2Ko. 6:16]. Bu gerçeği kolayca geçiştiremeyiz. Aslında Tanrı, bizi Kendisine tapınak...

İsa Mesih Teoloji & Doktrin

Mesih’in Tanrılığı Mucizelerinden Anlaşılmaktadır

O’nun tanrılığı mucizelerinde ne kadar apaçık ve net görülür! Hem peygamberlerin hem de elçilerin O’nunkiyle eşit ve benzer mucizeler yaptıklarını kabul etsem bile, yine de şu açıdan çok büyük bir fark vardır: Onlar yaptıkları hizmetlerde Tanrı’nın armağanlarını saçarlar ama O...

İsa Mesih Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Oğul’un Sonsuz Tanrılığı

Yine de daha çok yol almadan önce Oğul’un ve Kutsal Ruh’un tanrılığına işaret etmeliyim. Daha sonra bunların birbirinden ne kadar farklı olduklarını göreceğiz. Kuşkusuz, Tanrı’nın Sözü, Kutsal Yazı’da önümüze koyulduğunda ve hem atalara duyurulan kehanetlerin hem de...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Üç “Kişiliği”

Ancak Tanrı, Kendisini putlardan çok daha kesin bir biçimde ayırmak için, Kendisini başka bir özel işaretle de belirtir. Üç kişiliğinin olduğu net olarak düşünülebilecek bir biçimde tek Tanrı olduğunu duyurur. Bunları kavramazsak, gerçek Tanrı’yı dışlarız, Tanrı sadece çıplak ve boş bir ad...