Kategori - Teoloji & Doktrin

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Doğası Ölçülemez ve Ruhsaldır

Tanrı’nın sonsuz ve ruhsal özüyle ilgili Kutsal Yazı’daki öğretiş, sadece popüler yanılgıları kafamızdan atmak için değil, seküler felsefenin anlaşılmaz yanlarının aksini kanıtlamak için de yeterli olmalıdır. Eskilerden biri[1] yerinde olarak şunu belirtmiştir: “Gördüğümüz ve...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap ve Peygamberler Tasvirlere Karşıdır

Tasvirlerin, eğitimsizlerin kitapları olduğunu söyleyen oldukça eski bir deyiş biliyorum. Bunu Gregorius söylemiştir; yine de Tanrı’nın Ruhu başka türlü duyurmaktadır; eğer Gregorius bu konuda O’nun okulunda eğitim görseydi asla böyle konuşmazdı. Yeremya, “Yararsız putlardan ne...

Teoloji & Doktrin

Tasvirler, Resimler, İkonalar Kutsal Kitap’a Aykırıdır

“Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış, insan elinin eseridir” [Mez. 135:15; Krş. Mez. 115:4] sözü de aynı anlamdadır. Peygamber, yapıldıkları malzemeye bakarak, bunların altın ya da gümüş tasvirler olduğu, tanrı olmadığı sonucuna varır; zihnimizde Tanrı’yla ilgili...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Tanrı’dır

Kutsal Kitap’ın, Kutsal Ruh’un bir nesne değil bir kişi olduğunu açıkladığını gördük. İngilizce’de Kutsal Ruh için It (cansız varlıklar için O) değil, He (erkekler için O) zamiri kullanılır. Aynı zamanda Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un tanrısal bir kişi olduğunu da açıklamaktadır. Kutsal Ruh Tanrı’dır...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh İçin Kişi Zamirlerini Kullanır

Kişilerden bahsederken ben, sen, o gibi kelimeler kullanırız. Bu kelimelerin tabi ki de, kişiliği olmayan nesneler veya şeyler için de kullanıldığı durumlar vardır. Gemiler, arabalar veya kilise için cinsiyet belirten terimler kullanırız. Genelde bu kullanım, kolayca anlaşılabilen şekillerde olur...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Kimdir?

Şairler, genç bir adamın hayalinin, bahar aylarında aşka dönüşmesinden bahsederler. 1958’in ilk baharında, benim hayalim ise ölümcül bir mücadeleye kilitlenmişti. Bu mücadele, benim ölümlü insani varlığım ile Tanrı’nın ölümsüz yasası arasında olan ve hiçbir insanın tamamen veya sonunda yenemeyeceği...

Teoloji & Doktrin Tevrat (Eski Antlaşma)

On Emir

Birinci buyruk: “Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın YAHVE Ben’im. Karşımda başka ilahların olmayacaktır”. Tanrı’nın yetkisini insanlara gösterdiği kelime “Tanrın” kelimesinde bulunmaktadır. Herşeyin üzerindeki, kendinde varoluşa sahip olan ve var olan herşeyi devam ettiren...

Teoloji & Doktrin

Ahlaki Yasa

Tanrı kendi doğru standartlarına ilişkin gerçek bilgiyi bizlere vermek için Yasayı kullanır. Ona tapınacak ve kendimizi alçaltacağız. Bizler üzerinde hükmetme hakkını belirterek, hakkettiği üzere bizleri O’na tapınmaya çağırır ve bizlere kendi iyiliğinin standardını göstererek, doğru olanı yapmak...

Teoloji & Doktrin Tevrat (Eski Antlaşma)

Yasa’nın Amacı

Yasa dahil olmak üzere tüm Eski Ahit antlaşması, Tanrı’yı arzulamayı teşvik etmek için verilmişti. Yasa, gerçeğin bir görüntüsüydü ancak geçiciydi. Tanrı yanan yağların kokusunu ya da günahları ortadan kaldıramayan hayvanların kanının dökülmesini gerçekten istememişti. 1. Samuel kitabı kadar erken...

Teoloji & Doktrin

Mahvolmuş İnsan, Kurtuluşu Mesih’te Aramalıdır

İnsanlar, Kurtarıcı Mesih tarafından değiştirilinciye kadar kendilerine yalnızca utanç getirebilecek bir düşmüşlük ve bozulmuşluk içindedirler. Tanrı’nın, bir Baba olduğunu öğrenebiliriz ama aklımız ve vicdanımız, O’nun oğulları olmaya layık olmadığımızı söyleyebilir. Mesih’in ölümü aracılığıyla...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın İnsanların Kalplerindeki İşleyişi

İnsan iradesi küçük bir at gibidir. Ona ya Tanrı, ya da İblis binebilir. Binici Tanrı olduğunda, bizleri doğru yola yönlendirir. Eğer binici İblis ise, bizleri yıkıma sürükler. Doğal insan, İblis’e itaat etmek zorunda değildir ancak Şeytan’nın zekiliğiyle öylesine büyülenmiş ve kandırılmıştır ki...

Teoloji & Doktrin

İnsanın İradesi Köle Durumundadır

Bu konuyu incelerken dikkat etmemiz gereken iki tehlike bulunmaktadır. İnsanın tüm doğruluk algısını kaybettiğini düşünmemeliyiz. Çünkü bu, tembellik gibi bir günaha mazeret bulmamız için bir olanak verirdi. Daha da kötüsü bir kişi, doğru olanı yapmaya hiçbir gücünün olmadığını, bu yüzden de...

Teoloji & Doktrin

Adem’in Düşüşü ve İlk Günah

Yaygın filozofi, insanoğlunun itibarını ve zihinsel yeteneğini vurgular. Bu varsayım kendilerinin yetenekli, zeki ve bilge olduklarını düşündürerek insanları gururlandırır. Böylece insanlar iyi bir izlenim ve görünüm için, bir nevi iyilik yapma ve kötülükten sakınma arzusunu kendi içlerinde var...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Kötülüğü (Kötü Araçları), Doğrulukla Kullanması

İblis ve tüm kötü insanların Tanrı’nın iradesiyle kontrol edildiklerini söyleyen bazı Kutsal Kitap ayetlerinin anlaşılması çok güçtür. Kötülük yapıldığında Tanrı’nın sorumlu olduğunu düşünmeye başlarız. Tanrı’nın bazı şeyleri yapıp bazılarının da olmasına izin verdiğini söylerek bu sorunu çözmeye...

Teoloji & Doktrin

Tanrı, Bu Evrenin Her Yanına Hükmetmeye Devam Etmektedir

Tanrı’nın evreni yaratıp, sonra onu kendi haline bıratığının doğru olmadığına inanıyoruz. Bu da Hristiyanlar ve inanmayanlar arasındaki en önemli farklılıklardan biridir. Tanrı’nın işleyişinin, en başta olduğu kadar evrenin sürekliliğinde de var olduğunu biliyoruz. Çoğu insan, Tanrı’nın...