Kategori - Teoloji & Doktrin

Teoloji & Doktrin

İnsanın Yaratılışı

Tanrı’nın işlerinin tümü içersinde, O’nun adaletinin, bilgeliğinin ve iyiliğinin en iyi örneği insandır. Daha önce de dediğimiz gibi kendimizi uygun şekilde tanımadan Tanrı’ya ilişkin açık ve belirgin bir şekilde bilgi sahibi olamayız. İnsan hakkındaki gerçekler (bilgi) iki şey içerir: ilk olarak...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Özü Tektir ve Bu Öz Üç Kişi İçerir

Tanrı’nın doğası: Kutsal Yazı, Tanrı’nın sonsuz bir varlık olduğunu ve bu varlığın ruh olduğunu öğretir. Tanrı, kendi özü hakkında çok az bilgi verir, ancak bu iki özellik bizlerin O’nu tanımlamaya çalışmamızı engeller. O’nun sonsuz oluşu, O’nu ölçemeyeceğimizi anlamamızı sağlar. Ruh olduğu gerçeği...

Teoloji & Doktrin

Tapınış Sadece Tanrı’ya Sunulmalıdır

Ne zaman yalanlar ve yanlış inançlar varlıklarını sürdürmüşlerse, o zaman din bozulmuş ve saptırılmıştır. İnsanlar tek gerçek Tanrı’ya olan inançların da sağlam durmayıp O’na tek doğru yolda tapınmadıklarında utanç verici bir cehalet ortaya çıkar. Ancak Tanrı bilinçli olarak kıskanç bir Tanrı...

Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh, Kutsal Yazıların Yetkisinin Teminatıdır

İnanlılar, kutsal yazıların cennetten geldiğini kesinlikle bilmelidir. Kutsal Yazıların tüm önemini kilisenin yetkisine borçlu olduğunu söylemek ciddi bir hatadır. Tanrı’nın ebedi ve mutlak gerçeği, insan yargısına bağlı değildir. Kilise(Katolik Kilisesi), Kutsal Kitap’a neyin dahil edilip; ne yin...

Teoloji & Doktrin

Tanrı, Evrenin İşleyişi Aracılığıyla Tanınabilir

Tanrı kendisini evrenin yapısında öylesine bir berraklıkla gösterir ki, insanın Tanrı’yı yarattıklarında görebilmesi için sadece gözlerini açması gerekli ve yeterlidir. Tanrı’nın özünü insanların bütünüyle kavrayamadıkları bir gerçektir, çünkü bu onlardan gizlenmiştir. Ancak Tanrı’nın...

Teoloji & Doktrin

Tanrı Bilgisi, İnsanın Zihnine Doğal Olarak Konmuştur

Her insanın kafasında (herhangi) bir çeşit tanrının var olduğu düşüncesinin bulunduğu gerçeği, hayatın sorgulanamaz bir hakikatıdır. Tanrı bu bilinci insanlara aşılamaktadır. Bunu geçmişte yapmış, günümüzde de yapmaya devam etmektedir. Bir Tanrı’nın varlığından habersiz oldukları konusunda...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’yı Tanımanın Anlamı

Tanrı’yı tanımak, sadece bir Tanrı’nın olduğunu bilmek demek değildir. Tanrısal bir yaşam sürmeyen kişiler Tanrı’yı gerçek anlamda tanıyamazlar. Tanrı’nın herşeyin yaratıcısı olduğunu ve kendi gücüyle herşeyi olduğu gibi muhafaza ettiğini bilen bir kişi, Tanrı hakkında pek az şey biliyordur. Bazı...

Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Üçlü Birlik Açıklaması

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta kendisini açıklayan Tanrı tektir.[1] Tanrı birdir; aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan üç kimlikte kendini gösterir:[2] Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı.[3] Baba Tanrı: Musa Tanrı halkına şöyle dedi: “Sana sahip olan Baban değil mi? Seni yarattı…” Aynı...

Teoloji & Doktrin

Hristiyanlığın Üç Temel Öğretişi

Kutsal Kitap’ın kendisi bu öğretişlerin Hıristiyanlık imanının temeli olduğunu söyler. Bunlar: 1.Mesih’in Tanrılığı, 2.Lütufla Kurtuluş ve 3.Mesih’in Dirilişi. Bu öğretişlerin hıristiyanlık için zorunlu öğretiş olduğunu Kutsal Kitap söyler. Her ne kadar önemli başka öğretişler...