Kategori - Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Eğer Gerçekse Görmek

Elçi Pavlus yolculukları sırasında, Mesih aracılığıyla gerçekleşen kurtuluş yolunu vaaz ederken Veriya şehrinde onu dinleyenler sıradışı bir şekilde ona karşılık verdiler. Diğer yerlerde Pavlus’u dinleyenler onun öğretişine anında sert bir şekilde tepki gösterirken Veriya’daki insanlar daha asil...

Üçlü Birlik

O’nun Merhameti Sayesinde

Kutsal Kitap’ın tümünde Tanrı’nın kendisini ÜçlüBir, yani üç ayrı kişi olarak var olan tek Tanrı olarak gösterdiğini gördük. Bu, şimdi bizlere Kutsal Kitap’ta Üçlübirliğin isimlerinin yanyana yer aldığı ayetleri incelememiz için kolaylık sağlayacaktır. Bu uygulama, üç kişinin de ayrı olduğunu...

Üçlü Birlik

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adı

Şimdi bu zamana dek söylediklerimizi bir araya getirmenin ve Kutsal Kitap’ın Üçlübirlik hakkındaki öğretişini özetlemek için bir kaç ifade kullanmanın zamanı geldi. Kutsal Kitap’ın Üçlübirlik için ne söylediğini belirten bir tanım verecek ve ÜçlüBir olan Tanrı’nın amaçlarını nasıl...

Üçlü Birlik

Mesih’in Ruhu

Baba ve Oğul’un yanı sıra Üçlü Birliğin üçüncü kişisi Kutsal Ruh’tur. Kutsal Kitap Tanrı’nın üç kişiliğine işaret ederken genellikle Kutsal Ruh’u en son söyler, fakat bu Kutsal Ruh’un en önemsiz kişi olduğu anlamına gelmemektedir. Sıralama muhtemelen Kutsal Ruh’un, Baba ve Oğul’u yüceltme görevi...

Üçlü Birlik

Tanrı ve Rabbimiz İsa Mesih’in Babası

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın Babamız olarak çağrıldığını içeren birçok bölüm yer almaktadır. En az iki nedenden ötürü Babamız olarak adlandırılmaktadır. Bunun ilk nedeni bütün her şeyi Tanrı’nın yaratmış olmasıdır. Bu söyleme, ilk insan Adem’in Tanrı’nın Oğlu olarak çağrıldığı Luka 3:38’de rastlıyoruz...

Üçlü Birlik

İsa Mesih, Tanrı’nın Oğlu

“Üçlübirliğin ikinci kişisi” olan İsa Mesih ile başlayalım. İsa Beytlehem’de doğmadan daha yüzyıllar önce, Peygamber Yeşaya Kurtarıcı’nın doğumunu şaşırtıcı bir şekilde bilmiştir: “Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü,  Güçlü...

Üçlü Birlik

Üçlü Birlik ve Hristiyanlık

Başlıktan da anlaşıldığı üzere bu bölüm Üçlübirlik hakkındadır. Bildiğiniz gibi “Üçlübirlik”, bir ve üç rakamlarını bir arada kullanan, birleştiren bir kelimedir. Kuşkusuz, “Üçlübirlik” kelimesi Kutsal Kitap’ta kullanılmamıştır; fakat Kutsal Kitap’ın Tanrı’yı içeren temel öğretişi olan Tanrı’nın üç...

Tanrı Üçlü Birlik

Üçlü Birlik nedir?

Hristiyanlığın Üçlü Birlik kavramının en zor yanı, bunu yeterli bir şekilde açıklamanın mümkün olmayışıdır. Üçlü Birlik, bir insanın açıklaması bir yana, anlaması tamamen imkânsız olan bir kavramdır. Tanrı bizden çok daha büyüktür, bu yüzden O’nu tamamen anlamayı beklememeliyiz. Kutsal Kitap...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrısal Doğa Üç Kişinin Hepsinde Ortaktır

Ama açıkçası bu bağlantıda yanılıyorlar, çünkü bireylerin her birinin özün ayrı bir parçasına sahip olduğunu düşünüyorlar. Ne var ki, biz Kutsal Yazı’lardan, Tanrı’nın tek bir özünün olduğunu, hem Oğul’un, hem de Ruh’un özünün Kendilerinden var olduğunu öğretiyoruz; ama Baba...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Üçlük Birlik Olan Tanrı

Bu nedenle, ayık olmayı çok sevenlere ve iman ölçüsüyle yetinenlere, bilmelerinde yarar olan şeyi özet şeklinde verelim: Yani tek Tanrı’ya inandığımızı ikrar ettiğimizde Tanrı adı altında tek ve saf bir özün bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu özde biz üç kişilik ya da üç varlık algılarız. Bu...

Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Baba, Oğul ve Ruh’un İlişkisi

Üstelik bu fark, Tanrı’nın son derece basit olan birliğini bozmaktan çok uzaktır. Böylece buradan Oğul’un Baba’yla tek Tanrı olduğunu kanıtlayabiliriz, çünkü Baba’yla bir ve aynı Ruh’u paylaşmaktadır. Ruh, Baba’dan başka ve Oğul’dan farklı bir şey değildir...

Tanrı Üçlü Birlik

Baba, Oğul ve Ruh’un Farkı

Bu farkın gücünü açıklarken insanların durumuyla karşılaştırmanın uygun olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Eski insanlar aslında bunu yapmayı alışkanlık edinmişlerdi ama aynı zamanda da buldukları benzetmelerin çok yetersiz olduğunu da kabul ediyorlardı. Bu nedenle burada gözü kara davranmaktan...

Tanrı Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Ayrıca Kutsal Yazı’larda Baba’nın Söz’den, Söz’ün Ruh’tan farklı olduğu ortaya koyulmaktadır. Ama gizemin büyüklüğü, bunu soruştururken ne kadar saygılı ve ciddi olmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Nazianzus Piskoposu Gregorius’un şu cümlesi benim çok...

Tanrı Üçlü Birlik

Tanrı’nın Tekliği

Dahası, Tanrı Kendisini Mesih’in gelişinde daha net açıkladığı için, O’nun üç kişi olduğu çok daha yakından bilinmektedir. Ama bu birçok tanıklıktan biri bizim için yeterlidir. Pavlus, bu üçü -Tanrı, iman ve vaftiz- arasında birbirinin nedeni diyerek çok iyi bağlantı kurar [Ef. 4:5]...

İsa Mesih Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Oğul’un Sonsuz Tanrılığı

Yine de daha çok yol almadan önce Oğul’un ve Kutsal Ruh’un tanrılığına işaret etmeliyim. Daha sonra bunların birbirinden ne kadar farklı olduklarını göreceğiz. Kuşkusuz, Tanrı’nın Sözü, Kutsal Yazı’da önümüze koyulduğunda ve hem atalara duyurulan kehanetlerin hem de...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Üç “Kişiliği”

Ancak Tanrı, Kendisini putlardan çok daha kesin bir biçimde ayırmak için, Kendisini başka bir özel işaretle de belirtir. Üç kişiliğinin olduğu net olarak düşünülebilecek bir biçimde tek Tanrı olduğunu duyurur. Bunları kavramazsak, gerçek Tanrı’yı dışlarız, Tanrı sadece çıplak ve boş bir ad...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Doğası Ölçülemez ve Ruhsaldır

Tanrı’nın sonsuz ve ruhsal özüyle ilgili Kutsal Yazı’daki öğretiş, sadece popüler yanılgıları kafamızdan atmak için değil, seküler felsefenin anlaşılmaz yanlarının aksini kanıtlamak için de yeterli olmalıdır. Eskilerden biri[1] yerinde olarak şunu belirtmiştir: “Gördüğümüz ve...

Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrı’nın Özü Tektir ve Bu Öz Üç Kişi İçerir

Tanrı’nın doğası: Kutsal Yazı, Tanrı’nın sonsuz bir varlık olduğunu ve bu varlığın ruh olduğunu öğretir. Tanrı, kendi özü hakkında çok az bilgi verir, ancak bu iki özellik bizlerin O’nu tanımlamaya çalışmamızı engeller. O’nun sonsuz oluşu, O’nu ölçemeyeceğimizi anlamamızı sağlar. Ruh olduğu gerçeği...

Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Üçlü Birlik Açıklaması

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta kendisini açıklayan Tanrı tektir.[1] Tanrı birdir; aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan üç kimlikte kendini gösterir:[2] Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı.[3] Baba Tanrı: Musa Tanrı halkına şöyle dedi: “Sana sahip olan Baban değil mi? Seni yarattı…” Aynı...

İsa Mesih Tanrı Üçlü Birlik

İsa Mesih’in Tanrılığı ve Tanıklığı

“İsa kimdir? Tanrı mıdır, değil midir?” sorusu kadar çok şey kapsayan önemli bir soru var mıdır? İsa Tanrı değilse, o zaman Mesih İnancı diye bir şey yoktur. O’na tapınan bizler putperestlerden başka bir şey değiliz. Tam tersine; Tanrı ise, O’nun sadece iyi bir adam, hatta...