Kategori - Vaazlar

Vaazlar

Fısıh Üzerine

Giriş (1-10) 1) İlk olarak, İbranilerin Mısır’dan Çıkışı hakkındaki Kutsal Yazılar okundu ve gizem sözcükleri koyunun nasıl kurban edildiği ve insanların nasıl kurtarıldığı adına inceledi. 2) Bu nedenle, şunu anlayın, ey sevgili (kilise): Fısıhın gizemi yeni ve eskidir, sonsuz ve geçicidir...

John Piper Vaazlar

İyi İşler ve Tanrı’nın Yüceliği

1 Petrus 2:12 “İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı’yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.” Bu sabahki mesajın anafikri Tanrı’nın kendi adını üstün tutmasıydı. Özellikle, kendisi için...

John Piper Vaazlar

Sevgi: Hristiyan Hedonizmi’nin Uğraşı

Tanrı’dan karşılık beklemeden yapılan iyilik O’na küfürdür. Eğer Tanrı’ya yaklaşırken O’nun paydaşlığının ödülünü arzulamak yerine kendi paydaşlığınızın ödülünü O’na sunarak gelirseniz, o zaman kendinizi hayırsever sayarak Tanrı’nın üzerine çıkarır ve Tanrı’yı ihtiyaç sahibi yerine koyarak O’nu...

John Piper Vaazlar

Tapınma: Hristiyan Hedonizminin Şöleni

John Piper’ın 25 Eylül 1983 tarihinde vermiş olduğu “Tapınma: Hristiyan Hedonizminin Şöleni” başlıklı vaazı. Mezmur 63:5-6 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni...

John Piper Vaazlar

Mesih’e Dönmek: bir Hristiyan Hedonistin Oluşumu

John Piper’ın 18 Eylül 1983 tarihinde vermiş olduğu “Mesih’e Dönmek: bir Hristiyan Hedonistin Oluşumu” başlıklı vaazı. Matta 13:44-46 Göklerin Egemenliği, tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı...

John Piper Vaazlar

Hristiyan Hedonizminin Temeli

John Piper’ın 11 Eylül 1983 tarihinde vermiş olduğu “Tanrı’nın mutluluğu: Hristiyan Hedonizminin Temeli” başlıklı vaazı. Yeremya 32:36-41 Siz bu kent için, ‘Kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla Babil Kralı’nın eline veriliyor diyorsunuz. Ama şimdi İsrail’in Tanrısı RAB diyor ki:...

John Piper Vaazlar

Alçakgönüllülük ve Hristiyan Hedonizmi

John Piper’ın 28 Eylül 1980 tarihinde vermiş olduğu “Benim için zevktir!” başlıklı vaazı. Benim için Zevktir! Beni yakından tanıyanlar bir Hristiyan hedonisti olduğumu bilirler. Bunun anlamı yaptığım her şeyde mutlu olma tutkumun uygun bir motivasyon olduğunu düşünmemdir. Yaptığım...

Vaazlar

Vahiy Vaazları Serisi

Bu vaaz serisi İzmir Protestan Kilisesi Pastörü Fikret Böcek tarafından hazırlanmaktadır. İncil’in vahiy bölümü ile ilgili bu vaazlar her hafta güncellenecektir.
[catlist id=221 numberposts=-1 orderby=date order=asc]

Vaazlar

Öfkeli Tanrı’nın Elindeki Günahkarlar

“…Zamanı gelince ayakları kayacak…” (Yas. Tek. 32:35) Bu ayette, Tanrı’nın öcünün zayıf ve imansız İsrail halkı üzerinde yarattığı korkudan bahsediliyor. İsrail halkı, Tanrı’nın görünür halkıydı ve O’nun lütfu altında yaşıyorlardı. Ancak İsrailliler, Tanrı’nın tüm harika işlerinin...

Vaazlar

Rab’bin Sofrası’nı Nasıl ve Neden Kutlarız?

Romalılar mektubuna geri dönmeden önce (Rab dilerse), Rab’bin Sofrası’nı Kutsal Kitap’ın ışıgında incelememizin ve dikkatimizi bu uygulamayı neden ve nasıl yaptıgımıza odaklamamızın bizim için iyi olacağını düşündüm. O yüzden bugün öncelikle mesaja bakacağız, daha sonra vaazla birlikte...