Video

İlahi: Ey Perişan Canım

Ey perişan canım,
Vazgeç dolaşmaktan!
Bu dünyanın çevresinde
Sana yoktur vatan.
İşte, Rab’bin evi!
İşte, açık kapı!
Gir, ey canım, bu meskene!
Al sonsuz hayatı!
Or’da otur emin,
Seni sever Rabbin.
Arzuların’ eder tatmin,
Her şey olur senin.
Ey perişan canım,
Vazgeç dolaşmaktan!
Bu dünyanın çevresinde
Sana yoktur vatan.

Bu yazıda geçen konular: