Vahiy Bölümü

Gözlerim Kralı Gördü – (Vahiy 1:10-20)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:10-20

 • Bugün İsa’yı gördüklerini iddia eden bir sürü insanla karşılaşıyoruz.
 • Sadece İsa’nın sesini duymanın ötesinde İsa’nın kendisini gördüklerini söylüyorlar.
 • İsa’nın sesini duyduğunu iddia edenlere bir kaç soru sorduğumuzda aslında duygusal olarak böyle bir şey hissettiklerini söylüyorlar.
 • Veya bazıları açıkça yalan söylüyor.
 • Belki de İsa’nın sesini o kadar çok duymak istiyorlar ki, bu beklenti sırasında duymuş gibi oluyorlar.
 • Sonra da ‘İsa bana dedi ki’ gibi sözler sarfediyorlar.
 • Bu sadece Roma Katolik mistiklerinin arasında olan bir fenomen değil.
 • Kendilerine ‘Evanjelik protestan’ diyen bir sürü kişi de İsa’yı rüyalarında, yatak odalarında ya da dua sırasında gördüklerini söylüyorlar.
 • Belki siz de benim gibi bu açıklamaları duymuş olabilirsiniz.
 • Bana ilginç gelen bütün bu tanıklıkların birbirine ne kadar çok benzedikleri:
 • “kısa sakallıydı, saçları dalgalı ve uzundu, güzel gözleri vardı, sesi müzik gibiydi, bana ‘Korkma, sana yakınım’ dedi veya buna benzer birşeyler duyduklarını söylüyorlar.
 • Göğe alınmış Mesih’in görüntüsü gibi görünen bu görümler Tanrı’nın ve özellikle de Mesih’in Kutsal Yazılar’daki görümleriyle çok farklılar.
 • Vahiy 1’de diğer Kutsal Yazılarla da bağdaşan bir görüm görüyoruz.
 • Buradaki farklar gerçekten de ilgi çekici:
 • Yuhanna Rab İsa Mesih’le yaşamış bir elçiydi,
 • Ve İsa Mesih’in yüzünü gördüğünde O’nu tanıyabilirdi.
 • Yuhanna’nın sözleri Kutsal Ruh’un ilhamıyla yazılmıştır,
 • Vahiy kitabı Yuhanna’nın kaleminden ve Kutsal Ruh’un ilhamından kaynaklanmıştır.
 • Bu nedenle, şüphelenmemiz için hiç bir neden yok.
 • Ve Yuhanna Rabbi gördüğü zaman korku, hürmet ve sevinçle yere yığılmıştı.
 • Vahiy 1 bölümünü Rab’bin Yuhanna’ya çağrısıyla tamamlıyoruz.
 • Rab İsa Mesih Yuhanna’yı topluluğu teselli eden bir peygamber olarak çağırıyor.
 • Aynı zamanda inanmayanların ve tövbe etmeyenlerin yıkıma uğrayacağı çağrısını yapan peygamber olarak çağırıyor.

Yuhanna Bu Görkemi Anlatmaya Çağrılıyor

 • Bu mektubun şahane açılışından sonra Yuhanna Rab’bin ‘görücüsü’ olarak çağrılışını anlatıyor.
 • Rab’bin gösterdiği geleceği görerek kiliseye gelecekte olacakları anlatarak teselli oluyor.
 • Yuhanna çağrısını ‘Rab’bin gününde’ diyerek anlatmaya başlıyor (a. 10)
 • Hatırlarsanız Yuhanna Patmos adasında sürgündeydi.
 • İşte o adadayken ‘Rab’bin gününde’ yüceliğe alınmış olan Rab’bin görümünü görüyor.
 • Tanrı’nın o özel günde özel bir şey yaptığını farkediyoruz.
 • Rab’bin gününün önemine bakalım.
 • Rab’bin günü’ kavramı o günün tamamen Rab’be ait olduğu anlamına geliyor.
 • Rab’be ait’ diyoruz, çünkü Yuhanna ‘Rab’ kelimesi için kullanılan ‘kurios’ kelimesinin yerine ‘Rab’be ait’ anlamına gelen ‘kuriakos’ kelimesini kullanıyor.
 • Bu kavram Grekçede sadece krala ait olan şeyler için kullanılırdır.
 • Bu kelime Yeni Antlaşma’da sadece iki yerde kullanılıyor.
 • Kullanıldığı diğer ayet 1 Korintliler 11’de ‘Rab’bin Sofrası’ için kullanılıyor.
 • ‘Pazar’ adını verdiğimiz gün, ‘yeryüzünün krallarının yöneticisi’ (Vahiy 1:5), ‘sonsuza dek kral olan’ (1:6) ve kendisine ‘En Yüce Olan’ diyen (1:8) Tanrı’nın ‘henüz tamamlanmamış’ krallığını görmemiz için bize vermiş olduğu tadımlık bir örnek olduğunu anlamamız gerekir.
 • Her Pazar yeni yaratılış olarak Mesih’in ölümden dirilişini hatırlıyoruz ve bu dirişe ortak oluyoruz.
 • İşte o gün Yuhanna çektiği acılardan dinlenip Kutsal Ruh’un hizmetini özel bir şekilde almıştı.
 • Yahve’nin İsraillileri kölelikten kurtardığı gibi,
 • Ve onlara dinlenmeleri ve minnettarlıklarının bir parçası olsun diye Şabat’ı verdiği gibi,
 • Bizler de Mısır’dan daha büyük bir kölelikten çıkarıldık.
 • Bizlere de özel bir gün verildi.
 • Rab bizlere verdiği bu güne ‘benim günüm’ diyor.
 • Bizim O’na sadık bir şekilde ve minet duygularıyla yaklaşmamız için ‘Rabbin Gününü’ bizlere verdi.
 • İşte o gün toplu olarak Rab’be ibadet etmeye çağrıldık.
 • Elçilerin yapmış olduğu gibi, biz de yaşamlarımızı yaşayan kurbanlar olarak sunuyoruz (Romalılar 12:1-2; 1.Petrus 2:4-10).
 • Evet, Yuhanna ‘Rab’bin Gününde’ çağrılmıştı.
 • Bir de o gün Yuhanna’nın ‘Ruh’ta’ olduğunu görüyoruz (1:10).
 • Yuhanna, Hezekiel (blm 1) ve Yeşaya (blm 6) gibi peygamberlerin yaşadığına benzer bir durum yaşıyor.
 • Yeşaya’nın çağrılışının Yuhanna’nın çağrılışına ne kadar benzediğine dikkat edin:

Yeşaya 6:1-5 ‘Kral Uzziya’nın öldüğü yıl, Rabbi yüce ve yüksek bir taht üzerinde oturmakta gördüm; ve etekleri mabedi dolduruyordu. Kendisinden yukarıda Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; ikisile yüzünü örtüyor, ve ikisile ayaklarını örtüyordu; ve ikisile uçuyordu. Ve biri öbürüne seslenip diyordu: Orduların RABBİ kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır; bütün dünya onun görkemiyle dolu. Ve çağıranın sesinden eşiklerin temelleri sarsıldı, ve ev dumanla doldu. Ve ben dedim: Vay başıma! çünkü helâk oldum; çünkü ben dudakları kirli bir adamım, ve dudakları kirli bir kavmın içinde oturmaktayım; çünkü gözlerim kralı, orduların RABBİNİ gördü.’

 • Yuhanna görev emri için kutsal taht odasına çıkarılmıştı:

Vahiy 1:11 “Gördüğünü kitaba yaz ve Asya’dan olan yedi kilise topluluklarına, Efesos’a ve İzmir’e ve Bergama’ya ve Tiyatira’ya ve Sardis’e ve Filadelfiya’ya ve Leodikya’ya gönder.”

 • Yuhanna’nın ‘Ruh’ta’ olduğunu söylemesi, Eski Antlaşma’nın şartlarına göre gerçek peygamber olduğunu söylemesi anlamına geliyor.
 • Yuhanna bu şekilde, sahte peygamber olmadığını, gerçek peygamber olduğunu söylemiş oluyor.  (bkz. Hez. 3:12, 14, 11:1, 5, 37:1,  Vah. 4:2, 17:3, 21:10).
 • Burada Yuhanna aracılığıyla birebir Rabbin otantik ve otoriter sözünü görüyoruz.
 • Yuhanna bu sözü acı çekmekte olan Mesih’in kilisesine yazıyor.
 • Rab bize bu sözleri işiten kulaklar versin!

Yuhanna’nın Çağrısı Bu Görkemi Görmesiyle Teyit Ediliyor

 • Yuhanna Ruh’ta Tanrı’nın taht odasına götürülüyor.
 • Eski Antlaşma peygamberleri gibi Yuhanna da kendisini çağıran Tanrı’nın bir görümünü görüyor.
 • Burada Yuhanna, duymuş olduklarının kanıtı olarak bize Yüce Kralı , Orduların RAB’bini gösteriyor.
 • Yuhanna’nın görümünü okurken, Yuhanna hem yüceliğe alınmış Mesih’in görkemini anlatıyor,
 • Hem de benzetmeler ve semboller kullanarak Mesih’in görkeminin derinliğini anlatmaya çalışıyor.
 • Yuhanna, Rabbin Yedi Kilise’ye vermesini istediği mesajı dinlerken, kendisiyle konuşan sesi duymak için dönüyor. (1:12).
 • İşte görümlerin en üstününü burada görüyor.
 • Yuhanna SESİ görüyor!
 • Döndüğünde ‘insanoğluna benzer birisini’ görüyor (1:13),
 • Bu kişi kendisini ‘ilk ve son’ (1:17) olarak tanıtıyor,
 • Biz bu kişinin tarihin hakim yöneticisi olan Rab İsa Mesih olduğunu biliyoruz.
 • Kendisini ‘diri olan’ yani dirilmiş olan olarak tanıtıyor (1:18)
 • Bir de ‘ölümün ve cehennemin anahtarlarının’ kendisinde olduğunu söylüyor (1:18)
 • Yani Rab İsa Mesih yaşamın ve ölümü Rabbidir!
 • Kimin yaşayacağına ve kimin öleceğine karar veren kişi O’dur!
 • Bu görümün derinliklerine indikçe Yuhanna’nın görmüş olduklarını açıklama biçimi bizi hayretlere düşürüyor.
 • Yuhanna ‘ayağa kadar uzanan giysiyle giyinmiş ve göğsüne altın kuşak kuşanmış’ (1:13) bir Kral görüyor.
 • Yani Yuhanna, Harun’un rahip giysilerini giyen (Mıs. Çık. 28:4) ve kral-rahip olan bir kişiyi bize anlatıyor.
 • O’nun başı ve saçı beyaz, sanki beyaz yün gibi, kar gibiydi
 • ve O’nun gözleri ateş alevi gibiydi’ (1:14)
 • O’nun ayakları, sanki fırında kor haline gelmiş saf tunca benziyordu’ (1:15)
 • Bütün bu benzetmeler bize Rab’bin kutsallığını ve saflığını açıklıyor. (bkz. Yeş. 1:18),
 • Özellikle de ‘saçlarının karlar kadar beyaz’ olması benzetmesi çok önemli (saç: Dan. 7:9; gözler: Dan. 10:5, Vah. 2:18, 19:12; İbr. 4:13).
 • Bu insanoğlunun sesinin ‘çok suların sesi gibi’ olduğunu söylüyor (1:15, Vah. 14:2, 19:6).
 • Rab konuştuğunda O’nun önünde kim durabilir?
 • O’nun sesi rüyalarımızda duyduğumuz fısıldamalara benzemiyor.
 • O’nun sesi kudretli bir kralın sesi gibidir.
 • Kutsal Yazılara göre sağ el güçlü olan eldir.
 • Yuhanna sağ eliyle ‘yedi yıldızı’ tuttuğunu söylüyor.
 • Ve ‘ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç çıkıyordu’ diyor.
 • Yani Tanrı’nın Sözü’nün gücü kılıcın kınından çıkması gibi çıkmıştır!
 • İşte Ruhsal savaş bu sözün çevresinde dönmektedir!
 • Rab’bin Sözü günaha karşı ve Şeytan’ın gücüne karşı en büyük silahımızdır (kılıç: Vah. 2:12, 16, 19:15).
 • Rab’bin ‘yüzünün görünüşü, kuvvetinde parlayan güneş gibiydi’ (1:16)
 • İbraniler kitabı yazarı Tanrı’nın Oğlu’nun ‘Tanrı’nın görkeminin parıltısı’ olduğunu yazıyor.
 • Yuhanna da burada aynı şeyden bahsediyor (İbr. 1:3, Mal. 4:2; Mez. 84:11; Yeş. 60:1; Elç İşl.  26:13).
 • Mesih’in bu görümü, bize görkem Kralı’nın göründüğü ‘ortamla’ ilgili bir bilgi veriyor.
 • Yuhanna, Kralı yedi şamdanın ortasında görüyor.
 • Yani yedi Yahudi menorasının tam ortasında.
 • İsa bu yedi şamdanın yedi kilise olduğunu söylüyor.(1:20).
 • Yüceltilmiş, görkemli, Tanrı’nın yanında olan İsa Mesih’in aslında acı çekmekte olan kilisesinin tam ortasıda olduğunu görüyoruz!
 • Ve ‘Dünyanın Işığı Olan’ (Yuh 8:12), kilisesi aracılığıyla tüm dünyaya ışık oluyor (Matta 5:14; Mıs. Çık. 25:31; Zek. 4:2).
 • Bunun ne anlama geldiğini görüyor musunuz?
 • Şu anlama geliyor:
 • Dünya kararırken, kötüleşirken Kralımız İsa Mesih elindeki tüm yetkiyle (Matt. 28:18) hareket halinde…
 • Rab, kilisesi aracılığıyla aktif bir şekilde dünyaya müjdesini veriyor.
 • Bu bizler için ne anlama geliyor?
 • Vaaz vermeliyiz, öğretmeliyiz, müjdeyi duyurmalıyız, komşumuzu sevmeliyiz, misyoner göndermeliyiz, toplum içerisinde Mesih’in ışıkları olmalıyız
 • Bu görümü okurken ve yorumlarken ne dememiz gerekiyor?
 • Bu görümün ana fikri şu:
 • Yüceltilmiş ve göğe alınmış olan Rab İsa Mesih aramızda yaşıyor ve aktif bir şekilde işliyor.
 • Bu durum sizin içinizde merak ve hayranlık uyandır mıyor mu?
 • Bu görüm yüreklerinizi teselli etmiyor mu?
 • Peki biz Mesih’in bu görkemine nasıl karşılık vermeliyiz?
 • Tanrı korkusuyla, hürmetle ve görkemli Mesih’e olan hayranlıkla karşılık vermeliyiz.
 • Yuhanna gibi, yanan çalının önündeki Musa gibi, Tanrı’nın taht odasındaki Yeşaya gibi bizler de ‘ölü gibi’ O’nun ayağına yığılmalıyız!
 • Şimdi O’nun huzurundayız.
 • Şimdi O’nun huzurundayken kendimizi alçaltarak O’nun kutsallığını ve bizim günahlarımızın çokluğunu kabul ederek Mesih’in önünde diz çökelim.
 • Bugün kimin önünde durduğunuzun farkında mısınız?
 • O’nun alev alev yanan gözlerinin yüreklerimizin ve ruhlarımızın derinliklerini gördüğünün farkında mısınız?
 • Fakat sevgili kardeşler, üzülmeyin…
 • Çünkü burada bizi çukurdan çıkarmak için Rabbin Kurtuluş Müjdesi de açıklanıyor:

Vahiy 1:17-18 ‘… Ve sağ elini üzerime koyup bana dedi: “Korkma; ilk ve son, Ve diri olan benim; ölmüştüm ve işte çağlar çağına dek diriyim, Amin; ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.’

 • Dirilişiyle ölümü ve günahı yendi.
 • Ve bizleri ölümün ve günahın pençesinden kurtardı.
 • Korkmayın kardeşler, çünkü görkem Kralımız yaralı koyunlarıyla ilgilenen bir Kraldır.
 • İşte Kralınız!
 • İşte Kralınızın gerçek görümü!
 • Hiç kimsenin uydurma sözde görümünü dinlemeyin!
 • Kutsal Kitap’ın mükemmel sözleri bize yeter!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.
RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin.
Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: