Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Hristiyanlıkta evlilik nasıldır?

Evliliğin yaratılışı 2:23-24’de kaydedilmiştir: “Adem, ‘İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, Etimden alınmış ettir’ dedi, ‘Ona ‘Kadın denilecek, Çünkü o adamdan alındı.’ Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” Tanrı erkeği ve sonra da onu tamamlaması için kadını yarattı. Evlilik, “erkeğin yalnız kalmasının iyi olmayışına” “çaresi”dir (Yaratılış 2:18).

Yaratılış 2:20’de, Havva’yı tanımlamak için kullanılan “yardımcı” sözcüğü “etrafını sarmak, korumak, yardım etmek” anlamına gelir. Havva Adem’in yanı başında olması üzere yaratılmıştı. Adem onun öbür yarısıydı ve Havva’nın onun yardımcısı olması gerekiyordu. Erkekle kadın evlendikleri zaman “tek beden” haline gelirler. Bu birlik en dolu biçimiyle cinsel yakınlığın fiziksel birleşmesinde gösterilir. Yeni Antlaşma olan İncil bu birlik konusunda bir uyarı ekler: “Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın” (Matta 19:6).

Elçi Pavlus evlilik hakkında ve inanlıların evlilik ilişkisi içinde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda birkaç mektup yazmıştır. Bunlardan biri, 1 Korintliler bölüm 7, diğeri ise Efesliler 5:22-33’tür. Birlikte etüt edildiklerinde, bu iki parça Tanrı’yı hoşnut eden bir evlilik ilişkisinin çerçevesini oluşturan Kutsal Kitap ilkelerini sağlar.

Özellikle de Efesliler’deki ayetler Kutsal Kitap’a uygun başarılı bir evliliğe kaynak olarak epey derindir. “Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır” (Efesliler 5:22-23). “Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin” (Efesliler 5:25). “Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih’in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi” (Efesliler 5:28-29). “Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak” (Efesliler 5:31).

İmanlı bir karı koca Tanrı’nın ilkelerini hayatlarında uyguladıklarında evlilikleri Kutsal Kitap’a uygun olur. Kutsal Kitap’a uygun bir evlilik, hem erkeğin ve hem de kadının başının Mesih olduğu dengeli bir evliliktir. Kutsal Kitap’taki evlilik kavramı, iki bireyin Mesih’in kilisesiyle birliğini gösteren birliğidir.

Bu yazıda geçen konular: