Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Hristiyanlıkta evlilik öncesi seks var mı?

Kutsal Kitap’ta, tam olarak evlilik öncesi seksten söz eden İbranice ya da Grekçe bir sözcük yoktur. Kutsal Kitap zinayı ve cinsel ahlaksızlığı kesinlikle kınar ama evlilik öncesi seks cinsel bakımdan ahlaksız bir şey mi sayılır? 1.Korintliler 7:2’ye göre bu sorunun açık cevabı “evet”tir: “Ama fuhuştan ötürü her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın.” Pavlus bu ayette evliliğin cinsel ahlaksızlığa “çare” olduğunu bildirir. 1.Korintliler 7:2 temelde, insanlar kendilerini kontrol edemedikleri ve birçok kişi evlilik dışı ahlaksız seks yaptığı için insanların evlenmeleri gerektiğini söylemektedir. Evlendikten sonra tutkularını ahlaklı bir şekilde tatmin edebilirler.

1.Korintliler 7:2, cinsel ahlaksızlığın tanımına evlilik öncesi seksi açık bir şekilde dahil ettiğinden, cinsel ahlaksızlığı günahlı olarak kınayan bütün Kutsal Kitap ayetleri aynı zamanda evlilik öncesi seksi de günahlı olarak kınar. Evlilik öncesi seks, Kutsal Kitap’ın cinsel ahlaksızlık tanımına dahil edilmiştir. Evlilik öncesi seksin günahlı olduğunu bildiren birçok Kutsal Kitap ayeti vardır (Elçilerin İşleri 15:20; 1.Korintliler 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2.Korintliler 12:21; Galatyalılar 5:19; Efesliler 5:3; Koloseliler 3:5; 1.Selanikliler 4:3; Yahuda 7). Kutsal Kitap evlilikten önce cinsellikten tamamen uzak durmayı destekler. Tanrı’nın onayladığı tek cinsel ilişki, karı koca arasındaki sekstir (İbraniler 13:4).

Fazlasıyla sık bir biçimde seksin “hoşça vakit geçirme” yönüne odaklanırız ama seksin bir başka yönü olduğunu, onun da “üreme” olduğunu düşünmeyiz. Evlilik içi seks zevklidir ve Tanrı seksi evlilik içinde olması üzere tasarlamıştır. Tanrı, erkek ve kadınların cinsel etkinliklerin tadını evlilik sınırları içinde çıkartmalarını ister. Ezgi ve birkaç başka Kutsal Kitap ayeti (örneğin Süleyman’ın Özdeyişleri 5:19) seksin verdiği zevki açık bir şekilde tanımlar. Ancak çiftin, Tanrı’nın seks hakkındaki tasarısının çocukların olmasını da içerdiğini anlaması gerekir. Bu yüzden, bir çiftin evlilikten önce seks yapmaları iki kat yanlıştır: kendileri için tasarlanmamış olan zevklerin tadını çıkartmaktadırlar ve Tanrı’nın her çocuğun sahip olmasını tasarladığı aile yapısının dışında bir insan yaşamı yaratma riskine atılmaktadırlar.

Pratiklik doğruyla yanlışı birbirinden ayırmadığı halde, eğer Kutsal Kitap’ın evlilik öncesi seks mesajına itaat edilseydi çok daha az cinsel yolla bulaşan hastalık, çok daha az kürtaj, çok daha az evlenmemiş anne ve istenmeyen hamilelikler ve hayatlarında hem anne hem de baba olmadan büyüyen çok daha az çocuk olurdu. Tanrı’nın evlilik öncesi seks konusundaki tek kuralı cinsellikten uzak durmaktır. Cinsellikten uzak durmak hayatları kurtarır, bebekleri korur, cinsel ilişkilere doğru değerini verir ve en önemlisi Tanrı’yı onurlandırır.