Teoloji & Doktrin

İblis, Tanrı’nın Yoz Bir Yaratığıdır

Ne var ki, iblisi Tanrı yarattığı için, onun mayasına atfedilen bu kötülüğün yaradılışından değil, sapkınlıktan geldiğini unutmayalım. Sahip olduğu, mahkûm edilmesi gereken her şey onun başkaldırısından ve düşüşünden kaynaklanmıştır. Bu nedenle Kutsal Yazı, onun bu durumunun Tanrı’dan geldiğine inanarak, Tanrı’ya, Kendisine son derece yabancı olan bir şeyi atfetmeyelim diye bizi uyarmaktadır. Bu nedenle Mesih, “İblis yalan söylediğinde, kendi doğası gereği konuşmaktadır” der ve bunun nedenini belirtir: “Çünkü onda gerçek yoktur” [Yu. 8:44’den mealen]. Aslında Mesih, İblis’te “gerçek yoktur” derken bir zamanlar onda gerçeğin olduğunu ima eder ve onu, “yalanın babası” yaptığında şeytanın yol açtığı suçu Tanrı’ya yüklemekten onu yoksun bırakır.

Bunlar çok net olarak değil, kısaca belirtilse de, Tanrı’nın yüceliğini bütün iftiralardan temizlemek için yeterinden fazladır. Şeytanlar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak ya da onu başka bir amaç için tanımak bizi neden ilgilendirsin? Bazı kişiler Kutsal Yazı’daki çok sayıda ayette şeytanların düşüşü, bunun nedenleri, tarzı, zamanı ve onun karakteri sistemli ve net bir biçimde ortaya koyulmuyor diye söyleniyorlar. Ama bunun bizimle ilişkisi olmadığı için, hiçbir şey söylememek ya da şöyle bir değinmek daha iyidir, çünkü hiçbir etkisi olmayan boş öykülerle merakımızı doyurmak Kutsal Ruh’a yaraşmaz. RAB’bin amacının, gelişmemiz için öğrenmemiz gerekenlerin dışında gizli kehanetleriyle ilgili hiçbir şey öğretmek olmadığını görüyoruz. Bu nedenle, gereksiz konularla oyalanmayalım diye, şeytanların doğasıyla ilgili bu kısa özetle yetinelim: Şeytanlar ilk yaratıldıklarında Tanrı’nın melekleriydiler ama yozlaşarak kendilerini mahvettiler ve başkalarını da mahvetme aracı oldular. Petrus ve Yahuda bunu açıkça öğretmektedir, çünkü bunu bilmenin yararı vardır. Tanrı günah işleyen [2Pe. 2:4] ve ilk doğalarını korumayarak kendilerine ayrılan yeri terk eden [Yah. 6] melekleri esirgememiştir. Pavlus, “seçilmiş meleklerden” söz ederken, onları yoldan çıkmış meleklerle açıkça karşılaştırdığından şüphe yoktur [1Ti. 5:21].

John CALVIN

Bu yazıda geçen konular: