İnanç Açıklamamız

Elçilerin İman Açıklaması

Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

İznik İman Açıklaması

Yeri ve göğü,
görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,
her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.
Bütün çağlardan önce Baba’da olan
Tanrı’dan Tanrı,
Işıktan Işık,
Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,
kendiliğinden var olan, yaratılmamış,
Baba ile aynı özden olan,
Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.
Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.
Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.
Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu. Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,
Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,
göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.
Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek
ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.
Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,
Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,
peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.
Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.
Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.
Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.


Atanasian İnanç Açıklaması
 1. Her kim kurtulacak ise, her şeyden önce, katolik inancı kabul etmelidir;
 2. Bu inancı bütünüyle ve yozlaştırmadan tutanlar dışında herkes şüphesiz ki, sonsuza dek yok olacaktır.
 3. ve Katolik İnanç şudur: Üçlübirlikte tek bir Tanrı’ya ve birlik içindeki Üçlüğe tapınırız;
 4. bu kişileri ne birbirine karıştır ne de özünü böleriz.
 5. çünkü Baba tek bir Kişidir, Oğul başka, Kutsal Ruh ise başka bir Kişidir.
 6. Ancak Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un Tanrısal özyapısı birdir görkemde eşit, yücelikte sonsuzdur.
 7. Baba nasıl ise, Oğul ve Kutsal Ruh da öyledir.
 8. Baba yaratılmamıştır, Oğul yaratılmamıştır, Kutsal Ruh yaratılmamıştır.
 9. Baba anlaşılmaz, Oğul anlaşılmaz, Kutsal Ruh anlaşılmazdır.
 10. Baba ebedi, Oğul ebedi, Kutsal Ruh ebedidir.
 11. Buna rağmen hepsi üç farklı ebedi değil, fakat tek bir ebedidir.
 12. Ne üç farklı “yaratılmamış” ne de üç farklı “anlaşılmaz” vardır, fakat tek bir “yaratılmamış” ve tek bir “anlaşılmaz” vardır.
 13. Aynı şekilde Baba her şeye kadir, Oğul her şeye kadir ve Kutsal Ruh her şeye kadirdir;
 14. Buna rağmen hepsi üç farklı “her şeye kadir” değil, tek bir ‘her şeye kadir’dir.
 15. Baba nasıl Tanrı ise, Oğul da Tanrı’dır ve Kutsal Ruh da Tanrı’dır;
 16. Buna rağmen bunlar üç farklı Tanrı değil, tek bir Tanrı’dır.
 17. Baba nasıl Rab ise, Oğul da Rab’dir, Kutsal Ruh da Rab’dir;
 18. Buna rağmen bunlar üç farklı Rab değil, tek bir Rab’dir.
 19. Hristiyan gerçeği uyarınca her kişinin ayrı ayrı Tanrı ve Rab olduğunu ikrar etme yükümlülüğü altında olmamızla birlikte;
 20. Katolik iman “üç farklı Tanrı ya da üç farklı Rab vardır” gibi bir ifadeyi kullanmamızı yasaklar.
 21. Baba hiçbir şeyden gelmemiştir; ne yaratılmış ne de doğurulmuştur.
 22. Oğul yalnızca Baba’dandır; ne oluşturulmuş, ne yaratılmıştır, fakat biricik Oğuldur.
 23. Kutsal Ruh, Baba’dan ve Oğul’dandır; ne oluşturulmuş ne yaratılmış ne de doğurulmuştur fakat Baba’dan ve Oğul’dan çıkmıştır.
 24. Böylece, üç tane değil, tek bir Baba vardır; üç Oğul değil tek bir Oğul, üç Kutsal Ruh değil, tek bir Kutsal Ruh vardır.
 25. Üçlübirlik’te hiç bir kişi diğerinden önce ya da sonra gelmez; hiç bir kişi diğerinden üstün ya da aşağı değildir.
 26. Ancak tüm üç kişi de aynı derecede sonsuz ve aynı derecede eşittir.
 27. Öyle ki, her şeyde, daha önce de söylendiği gibi, Üçlük’teki Birliğe ve Birlik’teki Üçlüğe tapınılmalıdır.
 28. Bu nedenle, kurtulacak olan kişi Üçlübirliği böyle düşünmelidir.
 29. Bundan başka, kişinin sonsuz kurtuluşu alması için Rabbimiz İsa Mesih’in beden almasına doğrudan inanması şarttır.
 30. Çünkü inandığımız ve ikrar ettiğimiz doğru iman Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in hem Tanrı hem de insan olduğudur.
 31. [Oğul] Baba’nın özünden, zamanın öncesinde Tanrı olarak var olan; annesinin özünden insan olarak zaman içinde (bu dünyada) doğmuştur.
 32. Mükemmel Tanrı ve mükemmel insandır, düşünen bir cana ve gerçek bir insan bedenine sahiptir.
 33. Tanrısal özyapıya ait olması açısından Baba ile eşit, insan olması açısından O’ndan aşağıdadır.
 34. Tanrı ve insan olmasına karşın, iki farklı Mesih değil, fakat tek bir Mesih’tir.
 35. Tanrısal özyapının ete ve kemiğe dönüşmesi ile değil, fakat Tanrı’nın insanlığı giyinmesiyle tekdir [tek bir Mesih’tir].
 36. Tümüyle tektir, [Tanrısal] özlerin karışmasıyla değil, tek bir kişinin birliğiyledir.
 37. düşünebilen can ve beden olarak tek bir insandır, bu yüzden de Tanrı ve İnsan olarak tek bir Mesih’tir.
 38. Bizim kurtuluşumuz için acı çekmiş, cehenneme inmiş, üçüncü gün ölümden tekrar dirilmiş,
 39. göğe yükselmiş, her şeye kadir Baba Tanrı’nın sağında oturmuş
 40. oradan ölüleri ve dirileri yargılamak için gelecektir.
 41. O geldiğinde bütün insanlar [ölümden] bedenleri ile tekrar dirilecek
 42. ve yaptıkları [işler] için hesap verecektir.
 43. İyilik edenler sonsuz yasamı kazanacak, kötülük edenler ise sonsuz ateşe düşecekler.
 44. Bu Katolik imana sağlam bir şekilde inanmayan bir kimse kurtulamayacaktır.

İnancımızı Özetleyen Diğer Açıklamalar ve Belgeler