Teoloji & Doktrin

Tanrı’ya Ait Gerçek Bilgiye Erişebilmek için Kutsal Yazılara İhtiyaç Vardır

O’nu tanımamak için hiçbir özrümüz olmasın diye Tanrı yarattıkları aracılığıyla görkeminin yüceliğini bizlere göstermiş olsa da, Tanrı’yı doğru bir şekilde tanımak için daha fazla yardıma ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu sebeple, Tanrı bizlere kendi Sözü’nün ışığını vermiştir. Tanrı’nın kendisini daha yakından açıklamayı arzuladığı kişiler için bu bir ayrıcalıktır.

Gözleri zor gören bir insan bir kitaptaki iki kelimeyi okumakta zorlanabilir. Fakat gözlük kullanırsa daha kolay okuyabilir. Kutsal yazılar da aynı şekilde işlev görür. Kutsal yazılar Tanrı hakkındaki bulanık bilgileri berraklaştırarak; O’nun farklılığını ortaya koyacak şekilde açıklarlar. Bu sebeple Kutsal Kitap en değerli armağandır. O’nu sadece yaradılış işlerinde aramaya terk edilmeyelim diye Tanrı bizlere yazılı bilgi vermiştir.

Kutsal yazıları yazan kişilere Tanrı kendisini, sözle ifade edilmiş kelimelerle, görümlerle ve ne yazmaları gerektiğini öğreterek açıklamıştır. Tüm bu yollar aracılığıyla, aldıkları öğretinin doğruluğundan ve Tanrı’dan geldiğinden emindiler. Tanrı, gerçeğini tüm şüphelerin üzerine çıkarmıştır. Bu gerçekler, gelecek nesillerin kullanması için herkes tarafından ulaşılabilecek yazılı kayıtlara dönüştürülmüştür. Yasa ve peygamberlerin kitaplarının ana amacı Mesih’e tanıklık etmekti; ancak Kutsal Yazılar aynı zamanda yerin ve göğün yaradanı olan gerçek Tanrı’yı diğer bir çok sahte tanrılardan ayırt etme işlevini de gördü.

Böylece kesinlikle söyleyebiliriz ki, insanın Tanrı’nın görkemini yarattıklarında açıkladığı gibi algılaması doğrudur. Aynı zamanda Tanrı Sözü’nü okumak da doğrudur. Aslında eğer yaratıcımız hakkındaki anlayışımız ve bilgimizi arttırmak istiyorsak Tanrı Sözü’nü okumalıyız. Eğer Kutsal Yazılar’dan öğrenmezsek, doğru öğreti konusunda hiçbir şey öğrenemeyiz.

İnsan aklının Tanrı’yı ne kadar çabuk unuttuğunu hatırladığımız zaman, bu gerçeğin yazıya geçirilmesinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu görebiliriz. Eğer Sözü’nü bilmiyorsak; Tanrı’yı tanıma amacımıza hiçbir zaman ulaşamayacağız. Tüm gökyüzünün Tanrı’nın görkemini beyan ettiğini ve birbirini izleyen gündüz ve gecelerin Tanrı’nın yüceliğini yansıttığını söyleyen aynı peygamberin şu sözlerle devam etmesi dikkate değerdir, “Rab’bin yasası etkindir, cana can katar, Rab’bin buyrukları güvenilirdir, Saf adama bilgelik verir” (Mezmur 19).

John Calvin, Kutsal Kitap Hristiyanlığı
Madde 6

Bu yazıda geçen konular: