Teoloji & Doktrin

İnsanların Kutsal Yazıları Bırakıp, Yeni Esinler Aramaları Tanrı’nın İsteğine Aykırıdır

Kutsal Ruh’la yönlendirildiklerini gururlu bir şekilde iddia eden bazı insanlar vardır. Bu insanlar “ölü ve öldüren yasa”ya halen bağlı kalan insanları küçümserler. Eğer Tanrı’nın Ruhu’yla yönlendirildiklerini iddia ediyorlarsa, gelen bu esinin Tanrı Sözü’nü yazmış olan elçiler ve peygamberlere verilen esinden farklı olacağını düşünmek saçma olurdu. Pavlus bir kere üçüncü göğe alınmıştı. Eğer herhangi bir kimsenin özel bir vahiy aldığını söylemeye hakkı olsaydı bu Pavlus olurdu. Ancak buna rağmen sadece kutsal yazıları kullandı ve Timoteyus’a da aynısını yapmaya teşvik etti. “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur” (2. Timoteyus 3:16,17) sözleriyle Pavlus, Kutsal Yazılara hakketiği yüceliği vermektedir.

Rabbimiz Kutsal Ruh’u vaadettiğinde, onun kendiliğinden konuşmayacağını ama Mesih’in ağızından çıkan kelimelerle onlara öğrettiği şeyleri hatırlatacağını söyledi. Bu sebeple vaad edilen Ruh, yeni ve duyulmamış vahiyler vermeyecek. Kutsal Ruh, Mesih’in Müjdesinin bizlere verdiği öğretinin aynısını kalplerimizde doğrulayacak.

Bu nokta açıkça anlaşılmalıdır. Tanrı’nın Ruhun’dan faydalanmayı ve bereket almayı arzulayanlar, Kutsal Yazıları okumaya ve onun sesini dinlemeye özen göstermelidirler.

Tanrı’nın Ruhu’nun Kutsal Yazılarla sınırlı olmasının Kutsal Ruh için bir aşağılanma olacağını söyleyenlere, Tanrı’nın Ruh’unun kendisiyle çelişmeyip istikrarlı olmasının onur zedeleyici bir şey olmadığını söylerek cevap verebilirsiniz. Kutsal Yazıların yazarı O’dur ve O değişemez.

Kutsal Yazılara sıkıca bağlanan kişilerin “öldüren yasaya” köle olduklarını söylemek bir kelime oyunudur. Pavlus, yasanın öldürdüğünü söylediğinde (2. Korintliler 3:6), Mesih aracılığıyla gelen yeni lütuf yasasını kabul etmek istemeyen ve yasaya bağlı kalmakta direnen sahte peygamberlere karşı çıkıyordu. Mesih’in lütfundan ayrıldığında yasa gerçekten de öldürür. Kutsal Ruh aracılığıyla yüreğe güçle yazıldığında ve Mesih’i gösterdiğinde, yasa, yaşam veren Söz olur.

Kutsal Ruh’un ışığı Kutsal Yazılardaki Tanrı’yı görmemizi sağladığında; Tanrı Sözü’ne karşı gerçek bir saygı kalplerimize hakim olacaktır; ve böylece kendi Sözü’ne benzerliğiyle tanıdığımız Kutsal Ruh’u, aldatılma korkusu olmadan kabul edeceğiz.

John Calvin, Kutsal Kitap Hristiyanlığı
Madde 9

Bu yazıda geçen konular: