İradenin Tutsaklığı

Kilise her şeyi oluşturan Mesih’in doluluğu ve bedenidir. Bu beden Rab İsa Mesih’i kurtarıcısı olarak kabul edip, ona iman eden tüm seçilmişlerden oluşur. Kilisenin başı Mesih İsa’dır. Kilise, Tanrı’nın ev halkından oluşur. Kiliseler çoğunluğun sandığı gibi papazlara günah çıkartma yapılan bir yer değildir. Kilise’de imanlılar beraber olarak Rab’be tapınırlar. Günahlarını Tanrı’nın önüne getirir ve Tanrı’dan af dilerler. Tanrı’nın imanlıların suçlarını İsa Mesih’in çarmıhtaki işi aracılığıyla affetmesinden dolayı O’na şükrederler. Tüm imanlılar birbirleriyle iletişim kurar, sevgi bağı oluştururlar. Birbirleri için dua ederler. Kutsal Kitaba göre nerede iki veya üç kişi bir arada toplanırsa İsa Mesih aralarında olacaktır. Katolik, Ortodoks, Protestan mezhepleri başlıca hristiyan mezhepleridir. Değişik mezhepten kiliselerin yönetim şekilleri ve Kutsal Kitap’a bağlılıkları değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden doğru kiliseye katılmak her zaman önemlidir. TV ve çeşitli yalan haberler yüzünden maalesef bir çok kişi kiliseye gidilme amacını bilmiyor. Kiliseler mum yakma ve dilek tutma yerleri değildir. Türkiye’deki kiliseler hakkında bilgi almak için sitemizin kilise adresleri bölümünü ziyaret ediniz.

Malesef birçok kişi ‘kilise’ denildiğinde bunun binayı nitelediğini düşünür. Bir yere kadar bu düşüncenin doğruluk payı vardır. Ama asıl anlamı bina değildir. Kilise, İsa’ya iman eden insanların oluşturduğu topluluğa verilen addır. Yani birbirleriyle ruhsal paydaşlığı olan, bir araya gelip Kutsal Kitap üzerinde derin derin düşünen, birlikte ezgiler söyleyen, birbirini sevip sayan ve zor günlerinde destek olan büyük bir iman ailesine verilen addır. Bu büyük iman ailesi tıpkı bir beden gibidir, kimse kimseden daha önemli ya da önemsiz değildir. Herkesin birbiriyle paylaşacak bir şeyi vardır; kimi zaman bir sorun, kimi zaman sevinçli bir haber ya da paylaşacak bir ayet, kimi zaman da İsa’nın verdiği sınırsız sevgi. Kilise, İsa’ya yüceltme isteğiyle yanıp tutuşan kişilerin oluşturduğu canlı bir topluluktur, mimarisi harika binalar değil!

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın