Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Kutsal Kitap’a göre ırklar arası evlilik olabilir mi?

Eski Antlaşma Yasası, İsrailliler’e ırklar arası evlilikte bulunmamalarını buyurmuştu (Yasa’nın Tekrarı 7:3-4). Ancak, bunun arkasındaki neden aslında ırk sorunu değil, dini sorundu. Tanrı’nın ırklar arası evliliğin olmamasını buyurmasının nedeni, başka ırklardan olan insanların putperest olmaları ve sahte tanrılara tapmalarıydı. İsrailliler putperestlerle evlenirlerse Tanrı’dan uzaklaşacaklardı. Yeni Antlaşma olan İncil’de, buna benzer ama çok daha farklı bir düzeyde olan bir ilke bildirilmiştir: “İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir?” (2 Korintliler 6:14). Tıpkı İsrailliler’e (tek gerçek Tanrı’ya inananlara) putperestlerle evlenmemeleri buyrulduğu gibi, Hıristiyanlar’a (tek gerçek Tanrı’ya inananlara) da iman etmeyen kişilerle evlenmemeleri buyrulmuştur. Bu soruya kesin cevap vermek gerekirse, hayır, Kutsal Kitap ırklar arası evliliğin yanlış olduğunu söylemez.

Martin Luther King’in de söylediği gibi, bir insanın derisinin rengiyle değil, karakteriyle değerlendirilmesi gerekir. Bir Hıristiyan’ın yaşamında ırkı temel alarak kayırma yapmanın yeri yoktur (Yakup 2:1-10). Bir Hıristiyan, kendine bir eş seçerken her zaman ilk olarak potansiyel eşinin İsa Mesih’e imanla yeniden doğmuş olup olmadığını öğrenmelidir (Yuhanna 3:3-5). Kutsal Kitap’ın bir eş seçmekteki standardı deri rengi değil, Mesih’e imandır. Irklar arası evlilik, doğru ya da yanlış yerine, bilgelik, akıl ve dua meselesidir.

Irklar arası evliliğin üzerinde dikkatle düşünülmesi gerekmesinin tek nedeni, karışık ırklardan bir karı kocanın başkaları kendilerini kabul etmekte zorlanacağından çekecekleri zorluklardır. Farklı ırklardan olan karı kocaların birçoğu ayrımcılık ve alayla karşılaşıyor, hatta bazen bunu yapanlar kendi aileleri oluyor. Farklı ırklardan olan bazı karı kocalar çocuklarının cildinin rengi, anne babadan ve/ya da kardeşlerinden farklı olduğunda zorluklar yaşıyorlar. Farklı ırklardan olan insanlar evlenmeye karar verirlerse bunları göz önünde bulundurup bunlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Ancak yine, bir Hıristiyan’ın kiminle evlenebileceği konusunda Kutsal Kitap’ın koyduğu tek sınırlama o kişinin Mesih’in bedeninin bir üyesi olmasıdır.