İsa Mesih

İsa eğer Tanrı’ysa kime dua ediyordu?

İsa’yı, gökteki Babası’na dua eden yeryüzündeki Tanrı olarak anlamak için, İsa’nın insan biçimini almadan önce sonsuz Baba ve sonsuz Oğul’un sonsuz bir ilişki içinde olduklarını anlamamız gerekir. Lütfen Yuhanna 5:19-27’i ve özellikle de İsa’nın Baba’nın Oğul’u gönderdiğini öğrettiği 23’cü ayeti okuyun (ayrıca bkz. Yuhanna 15:10). İsa, Beytlehem’de doğduğunda Tanrı Oğlu olmamıştı. O, sonsuz geçmişten beri Tanrı Oğlu’ydu, şimdi de Tanrı Oğlu’dur ve her zaman da Tanrı Oğlu olacaktır.

Yeşaya 9:6 bizlere Oğul’un verildiğini ve Çocuk’un doğduğunu söyler. İsa, Kutsal Ruh’la birlikte her zaman Üçlü Birlik’in bir parçasıydı. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı’dan oluşan Üçlü Birlik, üç tanrı olarak değil, Tanrı’nın üç kişide var oluşu olarak her zaman var olmuştu. İsa, Kendisi ve Baba’nın bir olduğunu öğretmişti (Yuhanna 10:30), bu da O ve Babası’nın aynı özden, aynı maddeden oldukları anlamına geliyordu. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, Tanrı olarak var olan üç birbirine eşit kişidir. Bu üçünün sonsuz bir ilişkisi vardır ve bu ilişki devam etmektedir.

Sonsuz Tanrı Oğlu İsa, günahsız bir insan olunca aynı zamanda göksel yüceliğinden de vazgeçip bir hizmetkâr olmuştu (Filipililer 2:5-11). Tanrı-adam olarak, İblis tarafından denenir, insanlar tarafından yalan yere suçlanır, Kendi halkı tarafından reddedilir ve sonunda çarmıha gerilirken Babası’na itaat etmeyi öğrenmesi gerekmişti (İbraniler 5:8). İsa’nın göksel Babası’na dua etmesi güç (Yuhanna 11:41-42) ve bilgelik (Markos 1:35, 6:46) istemek içindi. Dua etmesi, insanlığında Babası’nın kurtarış planını yerine getirmek için Babası’na olan bağımlılığını gösteriyordu. Mesih’in Yuhanna 17’de yer alan kâhinsel duası da buna bir kanıttır. Dua etmesi Babası’nın iradesine boyun eğdiğini gösteriyordu. Babasının iradesi de, O’nun nihai olarak, bizim Tanrı’nın yasasına karşı gelmemizin ölüm olan cezasını ödemek üzere çarmıha gerilmesiydi (Matta 26:31-46). Tabii ki İsa, günahlarından ötürü tövbe edip Kendisine Kurtarıcı olarak inananlar için bağışlama ve sonsuz yaşamı elde ederek mezardan bedeni dirilmiş olarak çıkmıştı.

Oğul Tanrı’nın Baba Tanrı’ya dua etmesi ya da O’nunla konuşmasıyla bir sorun oluşturmaz. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, Mesih insan olmadan önce Baba’yla ebedi bir ilişkisi vardı. Bu ilişki Müjdeler’de, Tanrı Oğlu’nun insanlığında, Babası’nın isteğini yerine getirişini ve bunu yaparak Tanrı’nın çocukları için kurtuluşu satın alışını (Yuhanna 6:38) görebilmemiz için tanımlanmıştır. Mesih’in göksel Babası’na sürekli olarak boyun eğmesi, O’nun dua yaşamı tarafından güçlendiriliyor ve odaklanmış tutuluyordu. Mesih’in dua örneği, bizim izlememiz gereken dua örneğidir.

İsa Mesih, yeryüzündeyken ve gökteki Babası’na dua ederken Tanrılığı azalmamıştı. Günahsız insanlıkta bile Baba’nın isteğini yerine getirmek için canlı bir dua hayatına sahip olmanın gerekli olduğunu gösteriyordu. İsa’nın Baba’ya dua etmesi, O’nun Üçlü Birlik içindeki ilişkisini gösteriyordu ve bizim için de ihtiyacımız olan kuvvet ve bilgelik için dua aracılığıyla Tanrı’ya dayanmamız gerektiği konusunda bir örnekti. Tanrı-adam olarak Mesih’in canlı bir dua hayatına ihtiyacı olduğundan, günümüzde Mesih’i izleyen kişi için de durum aynıdır.