İsa Mesih

İsa Mesih evli miydi?

İsa Mesih kesinlikle evli değildi. Günümüzde Mesih’in Mecdelli Meryem’le evli olduğunu iddia eden bazı popüler mitler vardır. Bu mit kesinlikle asılsızdır ve teolojik, tarihsel ya da Kutsal Kitapsal olarak hiçbir temele sahip değildir. Gnostik müjdelerden iki tanesi İsa’nın Mecdelli Meryem’le yakın bir ilişkisi olduğundan söz ettiği halde, hiçbiri kesin bir şekilde İsa’nın Mecdelli Meryem’le evli olduğunu ya da onunla herhangi bir romantik ilişkisi olduğunu söylemez. Herhangi birinin böyle bir düşünceye en çok yaklaştığı durum, İsa’nın Mecdelli Meryem’i öptüğünü bildirmesidir ki, bunun da ,“dostça bir öpücük”ten söz ediyor olması çok muhtemeldir. Ayrıca, Gnostik müjdeler İsa’nın Mecdelli Meryem’le evli olduğunu açık bir şekilde söyleseydi bile, bunlar bir yetki oluşturmazlardır çünkü Gnostik müjdelerin hepsinin İsa hakkında Gnostik bir görüş yaratmak için oluşturulan sahtekârlıklar olduğu kanıtlanmıştır.

Eğer İsa evlenmiş olsaydı, Kutsal Kitap bunu bize bildirirdi ya da bu gerçekle ilgili açık bir bildiri bulunurdu. Kutsal Kitap böylesine önemli bir konuda tamamen sessiz kalmazdı. Kutsal Kitap, İsa’nın annesi, O’nu evlat olarak kabul eden manevi babası ve üvey kız ve erkek kardeşlerinden söz eder. İsa’nın bir karısı olduğunu gerçeğini söylememesi için bir neden yoktur. İsa’nın evlendiğine inanan ve bunu öğretenler bunu, O’nu “insanlaştırmak,” O’nu daha sıradan biri haline getirmek ve daha çok herkese benzetmek çabasıyla yapmaktadır. İnsanlar, İsa’nın beden almış Tanrı olduğuna inanmayı istemiyorlar (John 1:1, 14; 10:30). Bu yüzden İsa’nın evli olduğu, çocukları olduğu ve sıradan bir insan olduğu hakkında mitler uydurup bunlara inanıyorlar.

İkinci bir soru da, “İsa Mesih evlenmiş olabilir miydi?” sorusu olur. Evlenmek günah değildir. Evlilikte cinsel birleşmede bulunmak da günah değildir. Bu yüzden, evet, İsa evlenmiş olabilir ve evli olarak da, Tanrı’nın günahsız Kuzusu ve dünyanın Kurtarıcısı olabilirdi. Ancak aynı zamanda İsa’nın evlenmesi için hiçbir Kutsal Kitapsal neden yoktur. Bu tartışmada ele alınan nokta bu değildir. İsa’nın evlenmiş olduğuna inananlar, O’nun günahsız olduğuna ya da Mesih olduğuna inanmazlar. Tanrı İsa’yı, evlenip çoluk çocuk sahibi olması için göndermedi. Markos 10:45 İsa’nın neden geldiğini bize bildirir: “Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”