Vahiy Bölümü

İsa Mesih’in Vahyi – (Vahiy 1:13)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:1-3

 • Tanrı halkına konuşmaya devam ediyor mu?
 • Pentekost ve karizmatik kiliselerin öğretilerinin özü buna dayanıyor.
 • Aslında toplumumuza baktığımızda da benzeri şeyleri görüyoruz.
 • Günümüzde moda olan toplumsal, kültürel ruhsallığın özü de Tanrı’nın konuşmasıyla ilgili.
 • Amerika’da öğrenciyken bir gün kapımıza bir kadın geldi.
 • ‘Cennetten Fısıltılar’ adlı bir derginin tanıtımını ve satışını yapıyormuş.
 • ‘Tanrı çocuklarına bugün de konuşuyor’…
 • ‘Tanrı’nın hazırladığı bazı peygamberler bu dergi için çalışıyor.’
 • ‘Tanrı Kutsal Kitap’taki eski sözlerle değil, artık yeni sözlerle canlı bir şekilde konuşuyor’ diyordu.
 • ‘Bugün Tanrı yepyeni bir şey yapıyor’ diyordu.
 • ‘Rab yeni bir şey yapacak’ sözlerini çok fazla duymaya başladık.
 • Buna benzer sözler Rab’bin Sözüne imansızlığı gösteriyor.

 • Durun bir dakika… Madem bu konuya girdik,
 • Tanrı’nın bugün sesli bir şekilde, bizim işitebileceğimiz bir şekilde konuştuğunu varsayalım.
 • Tanrı’ya ne sorardınız?
 • Milli Piyango’da hangi numaraların kazanacağını mı sorardınız?
 • Hangi hisse senedine yatırım yapmanız gerektiğini mi sorardınız?
 • Kiminle evlenmeniz gerektiğini mi sorardınız?
 • Yoksa Tanrı’nın yaşamınız için olan isteğini mi sorardınız?
 • Şimdi Vahiy kitabını düşünün.
 • Bu kitapla ilgili bir soru sorma hakkınız olsaydı ne sorardınız?
 • Canavarın işareti nedir?
 • Beyaz taşta yazılacak yeni adınız nedir?
 • İki tanık kim?
 • 144,000 kişi kimlerdir?
 • Peki Tanrı bugün de konuşmaya devam ediyor mu? Evet!
 • Tanrı yazılı Sözü ve vaaz edilen Sözü aracılığıyla konuşuyor.
 • Cennetten Fısıltılara ihtiyacımız yok.
 • Toronto Bereketine veya uydurma peygamberliklere ihtiyacımız yok.
 • Bir şey yapmadan önce Tanrı’nın bize bir şeyler söylemesini beklememize ihtiyacımız yok.
 • Neden böyle konuşuyorum?
 • Çünkü Tanrı bize 66 kitaptan oluşan Kutsal Kitap’ı verdi.
 • Bu kitapları bu yaşamda tam olarak kavrayamayacağız.
 • Bu kitapların en sonuncusu da Vahiy kitabıdır.
 • Kutsal Yazıların tamamlandığı ve kitabın ciltlendiği, kapatıldığı nokta Vahiy kitabıdır.

Vahiy’in İçeriği

 • Vahiy kitabında Üçlübirlik Tanrısı’nın canlı sesini duyuyoruz.
 • Bu kitap İsa Mesih’in vahyidir.
 • Bu cümleyi çeşitli şekillerde yorumlayabiliriz.
 • Örneğin, bazı çeviriler ‘İsa Mesih’ten vahiy’ olarak çeviriyorlar.
 • Olabilir. Zaten Vahiy’in yazarı ve kayağı İsa Mesih olduğuna göre ‘İsa Mesih’ten vahiy’ tanımlaması yanlış olmaz.
 • ‘İsa Mesih’in vahyidir’ şeklinde çevrilmesi daha doğru olur.
 • Bu şekilde kitabın içeriği açıkça öne çıkmış olur: İsa Mesih
 • Vahiy kitabı da dahil, tüm Kutsal Yazılar İsa Mesih’le ilgilidir.
 • Hristiyanlar olarak üç şeyi bilmemiz gerekiyor:
 • Suç, lütuf ve minnet

Heidelberg Kateşizmi Soru/Cevap 2: ‘’Yaşamda ve ölümde bu tesellinin sevincinde ne bilmelisiniz? Birincisi, günahım ve günahımın ıstırabı ne kadar büyüktür, İkincisi, günahlarımdan ve bunun ıstırabından nasıl özgür kılındım, Üçüncüsü, böyle bir kurtuluş için Tanrı’ya nasıl teşekkür etmeliyim.’’

 • Vahiy kitabı bize üç noktayı da öğretiyor.
 • Fakat özellikle İsa Mesih’in kişiliğinde ve eylemindeki lütuf gerçeğinin üzerinde duruyor.
 • Hayatım için Tanrı’nın isteği nedir?
 • Tanrı Kurtarıcımı tanımamı istiyor!
 • Benim için yaptıklarını, yapmakta olduğunu ve yapacaklarını iyi anlamamı istiyor.
 • Rab İsa Mesih Kurtuluş tarihimizin başında, ortasında ve sonundadır.
 • İşte Vahiy kitabından kurtuluş tarihinin merkezinde olan İsa Mesih’i öğreniyoruz.
 • Sahne hazırlanıyor, ışıklar ayarlanıyor, tüm yaratılış yerine oturuyor, Tanrı göklerin perdesini kaldırıyor ve en mükemmel eserle karşı karşıya geliyoruz:
 • İsa Mesih’in vahyi!
 • Yuhanna’nın Tanrı’nın Vahiy kitabında ne yaptığını anlatmak için vahiy (perdenin aralanması, görünme) kelimesini kullanması çok ilginç.
 • İlginç diyorum çünkü bu kelime Yeni Antlaşma’da sadece İkinci Geliş için kullanılıyor.
 • Yani İsa Mesih’in göklerden görünmesi için kullanılıyor:
 • 1 Korintliler 1:7; 2 Selanikliler 1:7; 1 Petrus 1:7, 13
 • Vahiy kitabında bize, İsa Mesih’in görüneceği konusunda bir vahiy veriliyor.
 • Bu bizim için pratik bir anlama sahip.
 • Yeni Antlaşma Hristiyanları şöyle tanımlıyor:
 • Acı çeken yolcular, kendilerini kötülükten kurtarması için Mesih’in dönüşünü bekleyenler, bu sapık ve kötü nesilden kurtarılmayı bekleyenler…
 • Bizler de ‘Maranata, çabuk gel ya Rab İsa’ diyoruz.

Mezmur 13:1 ‘Ne zamana dek ya RAB, bizi sonsuza dek mi unutacaksın?’

Mezmur 22:1 ‘Tanrım, Tanrım beni neden bıraktın?’

 • Yaşamlarımızın taht üzerinde oturan Kuzu tarafından yönetilmesi gerekiyor.
 • Fakat yaşamlarımız bu kötü çağ (Gal. 1:6) tarafından yönetiliyormuş gibi görünüyor.
 • İşte bu nedenle Vahiy’e ihtiyacımız var!
 • Vahiy kitabı Şeytan’ın egemenliğinin yanıltıcı bir görüntü olduğunu,
 • Ve aslında Mesih’in egemenlik sürmekte olduğu gerçeğini gösteriyor.
 • Mesih’e inanan kutsalların öldürülerek zulmedildiklerini,
 • Ve toplumun bir köşesine atılarak zulmedildiklerini görüyoruz.
 • Sanki Tanrı’yı sevenler için hiçbir şey iyi gitmiyormuş gibi görünüyor. (Rom 8:28).
 • Fakat gerçek şu:
 • Tanrı her şeyi kendi isteği doğrultusunda amacı uyarınca düzenliyor (Efesliler 1:11).
 • Vahiy kitabı İsa Mesih’e iman edenleri cesaretlendirmek ve onlara destek olmak için yazıldı.
 • Kardeşler, Vahiy kitabı İsa Mesih hakkındadır.
 • Fakat bu mesaj Yuhanna’ya nasıl gösterildi?
 • Tanrı bu mesajı Yuhanna’ya sembollerle ve işaretlerle gösterdi.
 • Kutsal Kitap Çevirisi (KKÇ) ‘Yuhanna’ya iletti’ diyor.
 • Kutsal İncil Çevirisi (KİÇ) ‘Yuhanna’ya belirtti’ diyor.
 • Kitabı Mukaddes Çevirisi (KMÇ) ‘Yuhanna’ya işaret etti’ diyor.
 • Sevinç Getirici Haber Çevirisi (SGHÇ) ‘Yuhanna’ya bildirdi’ diyor.
 • Yuhanna Mesih’in mucizelerinden işaret olarak bahsettiğinde de aynı kelimeyi kullanıyor.
 • İşaretler gözle görülür veya grafik olarak bir anlam ifade eden edebi sembollerdir.
 • Tanrı’nın Yuhanna’ya gelecekte olacakları gösterdiği anlamına gelmiyor. (nükleer savaşlar, silahlar, uçaklar, vb)
 • Bu işaretler ne anlama geliyor?
 • Tanrı birinci yüzyılda yaşayan Hristiyanlara anlayabilecekleri önemli ruhsal gerçekleri gösteriyor.
 • Bizler de bu gerçekleri uygulama yoluyla anlıyoruz.
 • Fakat bu işaretlerin daha büyük bir iletişim yönteminin bir parçası olduğunu farketmelisiniz: peygamberlik (a. 3).
 • Kutsal Yazılara göre peygamberlik gelecekle ilgili olacakları önceden haber verme olabilir.
 • Tanrı’nın bir isteğini insanlara bildirmek olabilir.
 • Tanrı’nın sözünü işitip insanları haberdar etmek olabilir.
 • Ve Tanrı’nın mesajını insanlara iletmek olabilir.
 • Kutsal Yazılar’da daha çok Tanrı’nın mesajının insanlara iletilmesi peygamberliğiyle karşılaşıyoruz.
 • Tanrı’nın mesajı açıklama ve insanlara vaaz yoluyla iletiliyor.
 • Yuhanna Rabbimizin İkinci Gelişi’nden, Büyük Yargı’dan, Yeni Gök ve Yeni Yer’den bahsediyor.
 • Fakat bu gerçekleri kehanet şeklinde açıklamıyor.
 • Yuhanna bu gerçekleri gerçekten de olacakmış gibi beyan ediyor.
 • İnananlara teşvik, inanmayanlara ise uyarı olarak söylüyor.

Vahiy’in Amacı

 • Vahiy kitanın neyle ilgili olduğunu görüyoruz.
 • Fakat neden Mesih’in sembolik bir dille bize açıklanması gerekiyor?
 • Semboller kullanılmadan açıklansaydı daha iyi olmaz mıydı? Hayır!
 • Çünkü bu kitapta açıklananların yakın zamanda gerçekleşmesi gerekiyor (a. 1) çünkü zaman yakındır (a. 3)
 • Büyük Gün yaklaşıyor ve çok kısa süre sonra burada olacak.
 • Yuhanna Tanrı tarafından o günün kesin olarak yaklaştığını imanlılara anlatmakla görevlendirilmişti.
 • Aynı zamanda imanlı olmayanları uyarmakla görevliydi.
 • Vahiy 3:11, 22:7 ve 22:12’de Mesih ‘İşte tez geliyorum!’ diyor.
 • Bu ayetlerde bu acil eskatolojik beklentiyle karşılaşıyoruz.
 • Vahiy kitabı Tanrı’nın kendi ağzından Kilise’ye verilen acil bir mesajdır.
 • İşte bu nedenle Kutsal Kitap’ta yer almaktadır.
 • Buradaki mesaj acildir çünkü bu şeyler hemen olmalı!
 • Dikkat edin ‘hemen olmalı’ diyorum.
 • Eğer şansın yönlendirdiği bir evrende ve olayların rastgele oluştuğu bir yerde ve evrim sürecinin gerçek olduğu bir dünyada yaşıyor olsaydık,
 • O zaman Rab’bin Sözü bu şeylerin hemen olması gerektiğini söyleyemezdi.
 • Rabbin Sözü geleceğin kesin olduğunu ve Tanrı tarafından belirlendiğini söylemeli.
 • Günümüzde birçok Mesih İnanlısı herşeyin şans eseri oluştuğuna inanıyor.
 • Tanrı’nın hiçbirşeyi planlamadığına ve geleceği belirlemediğine inanıyorlar.
 • Fakat Yuhanna Tanrı’nın geleceği planladığını söylüyor.
 • Ve bu kitapta açıklanan planların kesinlikle gerçekleşeğini söylüyor.
 • ‘Fakat aradan neredeyse 2000 yıl geçti!’
 • ‘Hemen gerçekleşecek gibi görünmüyor!’
 • İman etmeyenler bu şekilde cevap verdiklerinde şaşırmayın.
 • Rab vaadini gerçekleştirmekte yavaş davranmıyor:

2 Petrus 3:8 ‘Ama ey sevgililer, şu tek şey size örtülü kalmasın ki, Rab’bin yanında bir gün bin yıl gibidir ve bin yıl bir gün gibidir.’

 • Sevgili kardeşler, siz hiç merak etmeyin, Rab’de rahat olun.
 • Çünkü yeryüzünde olan hiçbir şey şans eseri olmuyor.
 • Herşey Tanrı’nın ilahi takdiriyle gerçekleşiyor.

Heidelberg Kateşizmi Soru/Cevap 27: ‘Tanrı’nın ilahi takdirinden ne anlıyorsunuz?

İlahi takdir, herşeye kadir ve her yerde hazır Tanrı’nın kuvvetidir, Eliyle göğü ve yeri ve bütün yaratılışı tutar ve onları yönetir; yeşillikler ve yiyecekler, yağmur ve kuraklık, verimlilik ve verimsizlik, yiyecek ve içecek, sağlık ve hastalık varlık ve fakirlik aslında her şey bizlere tesadüfen gelmez, fakat onun babalık elinden gelir.

 • Evet, Rab’de rahat olun.
 • Çünkü Tanrı’nın kontrolünde olan sadece dış dünya değil,
 • Aynı zamanda aldığınız her nefes, her anınız, her adımınız Yahve tarafından yönlendiriliyor ve planlanıyor.
 • Yuhanna sabırlı olmamızı söylüyor.
 • Çünkü bu hayat bir nefesten ibaret,
 • Şimdi buradayız, fakat yarın elimizde olmayacak!
 • Fakat Mesih’e ait değilseniz, sizi uyarıyorum!
 • Bu kitapta yazılı olan her şey gerçekleşecek!
 • O zaman vay halinize!
 • Rab’bin sonsuz yargısı sizi bekliyor olacak!
 • Tanrı o günün gelmesini yavaşlatarak size sabır gösteriyor.
 • Ve size Tanrı’nın kutsal gazabından kaçmanın tek yolunu gösteriyor: İsa Mesih!!

Vahiy’in Bereketleri

Vahiy 1:3 ‘Peygamberliğin sözlerini yüksek sesle okuyan kişi ile dinleyenler ve onda yazılmış olan şeyleri tutanlar bereketlidir, çünkü zaman yakındır.’

 • Yuhanna ‘Okuyan kişi ve duyanlar bereketlidir’ diyor.
 • Bereketli olmanın ne anlama geldiğini anlamadan önce iki şeye dikkat edin.
 • İlk olarak, Yuhanna ‘Peygamberliğin sözlerini yüksek sesle okuyan kişi bereketlidir’ diyor.
 • Türkçe’de de Grekçe’de olduğu gibi üçüncü tekil şahıs kullanılıyor.
 • Yuhanna bu kitapta yazılanların Yedi Kilise’de okunacağını düşünüyor.
 • ‘Toplu ibadette Mesih’in acil vahiy mesajını kiliseye sesli bir şekilde okuyan pastör bereketlidir!’
 • İkinci olarak, ‘Peygamberliğin sözlerini dinleyenler bereketlidir’ diyor.
 • Burada dinleyenlerin çoğul olduklarını görüyoruz.
 • Dinleyenler sizlersiniz.
 • Göksel dağın eteğinde toplanan cemaat olarak canlarınızı ve ruhlarınızı tazelemek için Tanrı’nın sözlerini dinleyen kilise sizlersiniz!
 • Bu sözleri okuduğumuz için ve dinlediğimiz için Rab bizlere bereketini vereceğini vaat ediyor.
 • Fakat bu bereketin nereden geldiğine dikkat edin: Toplu ibadet!
 • Bu bereket toplu ibadetten geliyor.
 • Rab’bin berektinin toplulukça yapılan ibadetlerde bulunduğunu görüyoruz.
 • İşte bunun için Pavlus Romalılar 10:17’de şöyle diyor:

Romalılar 10:17 ‘Demek ki, iman Haber’i duymakla, Haber’i duymak da Mesih’in sözü aracılığıyla gerçekleşir.’

 • Mesih’in sözü sizin Vahiy kitabındaki Söz’ü özel okumanız değil,
 • Fakat bu Sözün topluluğa sesli bir şekilde okunması ve vaaz edilmesidir.
 • Vahiy’de geçen 7 bereketlemenin (kutsama) ilkini 1:3’te görüyoruz.
 • Vahiy 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7, 14
 • Tanrı’nın bizi bereketlemesi ne demek biliyor musunuz?
 • Tanrı’nın bize yargıyla değil lütufla bakması, adaletiyle değil, merhametiyle yaklaşması, öfkesini değil, esenliğini göstermesi.
 • Ve işte bu yüzden bizler yüreklerimizde sevinçle coşuyoruz.
 • Çünkü bizler O’nun çocukları olduğumuzu ve O’nun bizim Tanrımız olduğunu biliyoruz!
 • Fakat Tanrı’nın bu sözünü sadece dinlemek yeterli değil.
 • İşitmek harekete geçirmeli.
 • İman iyi işlere sebep olmalı.
 • Kök meyve verecek duruma gelmeli.
 • Yuhanna, ‘Burada onda yazılmış olan şeyleri tutanlar bereketlidir’ diyor.
 • Antlaşma’ya bağlı olmalıyız.
 • Antlaşma sadakatine sahip olmalıyız.
 • Tanrı bize Sözünü, Oğlunu, Lütfunu, Teminatını karşılıksız olarak verdi.
 • Bizler de minnet ifadeleriyle yürekten şükrederek yaklaşmalıyız.
 • İşte bu yüzden Yakup bize şöyle sesleniyor:

Yakup 1:22-25 ‘Ama kendi kendinizi aldatarak sözün yalnız işiticileri değil, ama işleyicileri olun. Çünkü eğer bir kimse sözün işiticisi olup da işleyicisi değilse, bu kimse aynada kendi doğal yüzüne bakan ada-ma benzer; Çünkü kendini görür ve gider ve ne tür adam olduğu-nu hemen unutur. Ama mükemmel Yasa’ya, özgürlük yasasına dikkatle bakan ve onda devam eden, unutkan işitici değil, ama işin işleyicisi olan bu kişi, evet bu kişi kendi işinde mutlu olacaktır.’

 • Evet, Tanrı halkına konuşmaya devam ediyor mu?
 • Rabbe hamdolsun ki bu soruya ‘Evet’ cevabını verebiliyoruz.
 • Rabbin Sesinin toplulukta okunmasını ve vaaz edilmesini dinleyin.
 • Bu Söze kulak verin.
 • Böyle yapmakla, bu karanlık çağda Kurtarıcımızın sesini işiteceğiz.
 • Ve Üçlübirlik Tanrısının eliyle bereketleneceğiz.

Kulağı olan, Ruh’un kilise topluluklarına ne dediğini işitsin.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.
RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin
Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: