Vahiy Bölümü

İsa Mesih’in Vahyi – (Vahiy 1:1)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:1

 • İnsan günahlı konumunda doğaya bakarak biraz Tanrı bilgisine sahip olabilir,
 • Fakat insanın Tanrı’yı tanıması tamamen Tanrı’nın kendisini doğaüstü vahiyle açıklamasına bağlıdır.
 • İnsanın günahından kurtulması için doğaüstü vahiy şarttır.
 • Doğaüstü vahiy kesinlikle zorunludur.
 • Vahiy olmadan insanın kurtuluşu düşünülemez.
 • Vahiy kitabı doğaüstü bir vahiydir.
 • Vahiy kitabının ilk sözleri bu kitabın karakterini de gösteriyor:
 • ‘İsa Mesih’in Vahyi’ (Vahiy 1:1)
 • Vahiy olarak çevirdiğimiz kelime Grekçe ‘apokalipsis’ kelimesinden geliyor.
 • Bu kitabın adı da ‘apokalipsis’ kitabıdır.
 • ‘Apokalipto’ fiili, örttüğü şeyi göstermesi için örtüyü veya perdeyi kaldırmak anlamına gelir.
 • Bunun için Vahiy kitabına ‘örtünün açılması’ da diyebiliriz.
 • Vahiy kitabı neyin örtüsünü açıyor?
 • Vahiy kitabı bize neyi gösteriyor?
 • Birinci ayet bu soruya cevap veriyor:
 • ‘İsa Mesih’in Vahyi’
 • Vahiy kitabı İsa Mesih’e işaret ediyor.
 • İsa Mesih’in örtüsünü kaldırıyor.
 • Bu gerçeği unutmayalım.
 • Vahiy kitabında şaşırtıcı açıklamalarla karşılaşıyoruz:
 • 4 yaratık, 24 ihtiyar, 4 atlı, 144,000, 666, Armagedon, vb
 • Vahiy kitabını okurken bazen bir şey anlamıyoruz.
 • Bazen de konular bize çok ilginç geliyor.
 • Fakat bu kitabın amacını unutmayalım.
 • Bu kitaptaki bütün konular, benzetmeler, ilginçlikler Mesih’e işaret etmektedir,
 • Ve Mesih’in örtüsünü kaldırmaktadır.
 • Bu kitabın amacı kapatmak değil, açmaktır.
 • Bu kitap bir şey saklamıyor, göklerin sırlarını açıyor.
 • Bu kitap İsa Mesih’in Vahyidir.
 • Fakat bizim bunu nasıl anlamamız gerekiyor?
 • Bazıları, bu kitapta İsa Mesih’in kendisini gösterdiğini savunuyorlar.
 • Çünkü bu İsa Mesih’in vahyidir,
 • Yani İsa Mesih’in kendisi kendisini gösteriyor.
 • Bazıları da İsa Mesih’in gösterildiğini, yani İsa Mesih’e işaret edildiğini söylüyor.
 • Bu kitap İsa Mesih’in vahyidir,
 • Yani, gösterilen İsa Mesih’in kendisidir.
 • Hangisi doğru?
 • Bu kitapta İsa Mesijh kendisini mi gösteriyor?
 • Yoksa, bu kitapta kendisini göstermek yerine gösteriliyor mu?
 • Bence her ikisi de doğru!
 • İsa Mesih bu kitapta kendisini hem gösteriyor,
 • Hem de gösteriliyor!
 • Hem işaret eden, hem de işaret edilendir.
 • Hem gösteren, hem de gösterilendir.
 • Bu kitapta gösterilen kişinin İsa Mesih olduğu çok açık: 1:10-20
 • Bu kitapta gösterenin İsa Mesih olduğu da çok açık: 5:5 vb
 • Burada mühürleri açanın İsa Mesih olduğunu görüyoruz.
 • İsa Mesih hem gösteren, hem de gösterilendir.
 • Gösterene ve gösterilene, işaret edene ve işaret edilene baktığımızda bu kitabın İsa Mesih’in Vahyi olduğu ortada.
 • Bu kitapta İsa Mesih’e işaret edilirken ve İsa Mesih kendisine işaret ederken,
 • Yaşadığı mekanın örtüsünü açıyor ve bize gösteriyor.
 • Başka bir deyişle, Vahiy kitabında cennet bizler için açılıyor.
 • Kardeşler, Rab bu kitapta kaybettiğimiz cennetin kapılarını bizlere açıyor.
 • Vahiy kitabı göksel dünyanın örtüsünün kaldırılmasıdır.
 • İsa Mesih dirilişinden sonra bu mekana gitti.
 • Ve şimdi de Rabbimiz cennetinin kapılarını bize açıyor.
 • Vahiy kitabı bizi bu dünyaya çekmeyi amaçlıyor.
 • Vahiy kitabı aklımızı cennette tutmamızı istiyor.
 • Tanrı bizi cennete çekmek için bizimle cennetten yeryüzünde konuştu.
 • Vahiy kitabı cennettin bakış açısıyla kilisenin tarihidir.
 • Vahiy kitabı kilisenin tarihini anlatıyor.
 • Kilise İsa Mesih’in birinci gelişiyle ikinci gelişi arasında bu dünyada yaşarken olanlar ve olacaklar anlatılıyor.
 • Vahiy kitabı İS 70’te Yeruşalim’in düşüşü ve bu tarihin çevresinde olan olayları anlatmak için yazılmadı.
 • Vahiy kitabı bizlere İsa’nın ikinci gelişinden hemen önce olacak olayları anlatmak için de yazılmadı.
 • Rab İsa Mesih’in kendisi çok açık bir şekilde Matta 24’te tarih çizgisini bize vermiştir.
 • Pavlus da Selaniklilere mektubunda kilise tarihine ışık tutmuştur.
 • Bu tarih çizgisini basitçe şöyle anlatabiliriz:
 • Mesih yeryüzüne geldiği zaman krallığı başlattı,
 • ve krallığın başlamasıyla sıkıntılar da geldi.
 • Yeryüzünde kötülük arttıkça sıkıntılar da yoğunlaşacak,
 • İşte o zamanlarda Mesih-karşıtlığı arttıkça artacak,
 • Ve Mesih-Karşıtı olan bir kişinin önderliğinde birleşecekler,
 • Mesih-Karşıtı krizi sürerken Mesih tüm görkemiyle gelecek!
 • Ve Rab İsa Mesih’in krallığı inşa edilmiş olacak.
 • Vahiy kitabı bu düzenin dışına çıkmıyor.
 • Vahiy kitabı Mesih’i önümüze koymak için yazıldı.
 • Mesih’i önümüze koyarak cenneti de önümüze koymuş oldu.
 • Vahiy kitabı göklerdeki dünyayı bize göstermektedir.
 • Bu kitabı okurken, sanki kendinizi Siyon’da yürüyormuş gibi hissediyorsunuz.
 • Sanki Siyon’un çevresinde dönüyor gibisiniz,
 • Sanki Siyon’un kulelerini sayıyor gibi oluyorsunuz.
 • Bölüm bölüm okurken sanki Siyon’un surlarına dokunuyor gibi oluyorsunuz,
 • Sanki Siyon’un saraylarına girmiş gibi oluyorsunuz (Mezmur 48),
 • Vahiy kitabı bize bu dünyanın üstünde başka bir dünya olduğunu öğretiyor.
 • Şu an yaşadığımız dünya yukarıdaki dünyanın bir gölgesi gibi,
 • Ve bu dünyanın sonunda yukarıdaki dünyaya gideceğiz.
 • Vahiy kitabı göksel dünyayı bize gösteriyor.
 • Bize cenneti açıyor.
 • Ve bizi yukarı bakmaya davet ediyor.
 • Vahiy kitabı, benzetmeleriyle ve güzelliğiyle bizi yakalıyor,
 • Ve bizi cennetteki göksel diyara götürüyor.
 • Bu kitap akıllarımızı gökteki şeylere dikmemizi söylüyor,
 • Yaşamlarımızın Mesihle birlikte Tanrı’da saklı olduğunu söylüyor,
 • Ve yaşamlarımızı Tanrı’da bulacağımızı söylüyor.
 • Vahiy kitabı bizleri gelecek dünyaya götürüyor.
 • Bu kitap bizlere cenneti açıyor,
 • Ve bizleri cennetteki Mesih’le besliyor.
 • Bu kitap gerçekten de doğaüstü bir vahiy!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: