İsa Mesih

İsa’nın İnsanoğlu olması ne anlama gelir?

Yeni Antlaşma’da İsa’dan 88 kez “İnsanoğlu” olarak söz edilmiştir. “İnsanoğlu” sözünün ilk anlamı, Daniel 7:13-14’deki peygamberliğe atıftır: “Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”

“İnsanoğlu” tanımı, Mesihsel bir unvandır. Kendisine egemenlik, yücelik ve krallık verilmiş olan O’dur. İsa bu sözü kullandığında, İnsanoğlu’yla ilgili peygamberliği Kendisine atfediyordu. O zamanda yaşayan Yahudiler, bu sözü ve bunun kimden bahsettiğini çok iyi biliyorlardı. İsa Kendisini Mesih olarak ilan ediyordu.

“İnsanoğlu” sözünün ikinci bir anlamı da İsa’nın gerçekten bir insan olduğunu göstermesidir. Tanrı, peygamber Hezekiel’e 93 kez “insanoğlu” olarak hitap etmiştir. Tanrı bu sözle Hezekiel’in sadece insan olduğunu söylüyordu. Bir insanoğlu, insandır. İsa tamamen Tanrı’ydı (Yuhanna 1:1), ama aynı zamanda da bir insandı (Yuhanna 1:14). Birinci Yuhanna 4:2 bize şöyle der: “İsa Mesih’in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı’dandır. Tanrı’nın Ruhu’nu bununla tanıyacaksınız.” Evet, İsa Tanrı Oğlu’ydu—özünde Tanrı’ydı. Evet, İsa aynı zamanda İnsanoğlu’ydu—özünde insandı. Özet olarak, “İnsanoğlu” sözü, İsa’nın Mesih olduğunu ve O’nun gerçekten de insan olduğunu belirtir.