İsa Mesih

İsa’nın kardeşleri var mıydı?

Kutsal Kitap’ta İsa’nın kardeşlerinden birkaç ayette söz edilir. Matta 12:46, Luka 8:19 ve Markos 3:31, İsa’nın annesi ve kardeşlerinin O’nu görmeye geldiklerini söyler. Kutsal Kitap bize İsa’nın, Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda adlarında dört erkek kardeşi olduğunu söyler (Matta 13:55). Kutsal Kitap bize ayrıca, İsa’nın kız kardeşleri de olduğunu söyler, ancak bunların isimleri ve sayısı bildirilmemiştir (Matta 13:56). Yuhanna 7:1-10’da, İsa’nın erkek kardeşlerinin bayramı kutlamaya gittiklerini İsa’nın ise geride kaldığı yazar. Elçilerin İşleri 1:14’de İsa’nın erkek kardeşleri ve annesinin diğer öğrencilerle birlikte dua ettikleri tanımlanmaktadır. Galatyalılar 1:19 Yakup’un İsa’nın kardeşi olduğunu bildirir. Bu ayetlerden çıkarılacak en doğal sonuç, İsa’nın gerçekten de anne bir, baba ayrı kardeşleri olduğu yorumudur.

Bazı Roma Katolikleri bu “kardeşler”in aslında İsa’nın kuzenleri olduğunu iddia eder. Ancak, her durumda, “kardeş” anlamına gelen belirli Grekçe sözcük kullanılmıştır. Bu söz başka akrabalardan da söz ediyor olabileceği gibi, normal ve harfi anlamı fiziksel kardeştir. Grekçe’de “kuzen” için bir sözcük vardır ancak bu ayetlerde bu sözcük kullanılmamıştır. Ayrıca, eğer bunlar İsa’nın kuzenleri olsaydılar neden sık sık İsa’nın annesi Meryem’le birlikte olarak tanımlanmışlardır? Annesi ve kardeşlerinin O’nu görmeye geldiklerinde onların Kendisinin gerçek, aralarında kan bağı olan, anne bir baba ayrı kardeşleri olmadıklarını gösteren bir şey yoktur.

İkinci bir Roma Katolik savı da, İsa’nın kız ve erkek kardeşlerinin Yusuf’un daha önceki evliliğinden kardeşleri olduğudur. Yusuf’un Meryem’den epey yaşlı olması, daha önce evlenmiş olması, birçok çocuğu olması ve Meryem’le evlenmeden önce dul kalmış olması, hiçbir Kutsal Kitapsal temeli olmayan uydurulmuş düşüncelerdir. Bu konudaki sorun, Kutsal Kitap’ın Yusuf’un Meryem’le evlenmeden önce evli olduğu ya da çocukları olduğunu ima bile etmemesidir. Eğer Yusuf, Meryem’le evlenmeden önce en az altı çocuk sahibi idiyse, Yusuf’la Meryem’in Beytlehem yolculuğunda (Luka 2:4-7), Mısır’a yaptıkları yolculukta (Matta 2:13-15) ya da Nasıra’ya dönüş yolculuklarında (Matta 2:20-23) neden bu çocuklardan sözü edilmemiştir?

Bu kardeşlerin Yusuf’la Meryem’in gerçek çocuklarından başka kişiler olduğuna inanmak için hiçbir Kutsal Kitapsal neden yoktur. İsa’nın anne bir, baba ayrı kardeşleri olduğuna karşı çıkanlar bunu Kutsal Kitap’ı okuyarak değil, Kutsal Kitap’a tamamen aykırı bir kavram olan Meryem’in sürekli bakireliği konusundaki önyargılarından ötürü yaparlar: “Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona (Meryem’e) dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu” (Matta 1:25). İsa’nın anne bir, baba ayrı kardeşleri vardı ve bunlar Yusuf’la Meryem’in çocuklarıydı. Tanrı Sözü’nün bu konudaki açık seçik öğretisi budur.