Vahiy Bölümü

Kardeşiniz ve Yoldaşınız Ben Yuhanna (Vahiy 1:9)

 • Vahiy kitabı Kutsal Kitap’ın son kitabıdır,
 • Kutsal Kitap kanonunun son kitabıdır.
 • Vahiy kitabı her zaman kanonun son kitabı olarak görülmüyordu.
 • Latince Vulgate çevirisini yapan Jerome Vahiy üzerinde epey tartıştıktan sonra Vahiy kitabını Yeni Antlaşma’nın sonuna ekleme kararı almıştı.
 • Reformculardan Zwingli Vahiy kitabını Kutsal Kitap’a dahil bile etmemişti.
 • Luther Vahiy kitabı hakkında şöyle demişti:
 • Ruhum bu kitabı kabullenemiyor, Bu kitapta ne Mesih öğretiliyor ne de bulunuyor.’’
 • Aslında, Luther Kutsal Kitap’ı Almanca’ya çevirdiğinde Vahiy kitabını bir dipnota indirgemişti.
 • Evet, gördüğünüz gibi, Luther de her konuda haklı olamıyor!
 • Luther’in iddialarının tam tersine,  Vahiy kitabında Mesih’i görebiliyoruz.
 • Hatta, Mesih Vahiy kitabının merkezindedir.
 • Vahiy kitabı Kutsal Kitap’ta haketmiş olduğu yeri almıştır.
 • Vahiy kitabı Tanrı’nın Sözüdür.
 • Kutsal Ruh Yuhanna’nın eliyle bu kitabın yazılmasını sağlamıştır.
 • Yuhanna en az beş kez bu kitabın yazarı olduğunu belirtiyor:
 • Kitabın başında üç kez (1:1, 4, 9),
 • Kitabın sonunda iki kez (21:2, 22:8).
 • Buradaki açıklamaların hepsi önemli fakat özellikle dokuzuncu ayetin üzerinde durmak istiyorum:
 • ‘’İsa Mesih’teki sıkıntıda ve krallıkta ve tahammülde ortak yoldaşınız, hem de kardeşiniz olan ben, Yuhanna..’’
 • Yuhanna kendisini okuyuculara ‘kardeş’ ve ‘yoldaş’ olarak tanıtıyor.
 • İsa Mesih’teki sıkıntıda, krallıkta ve tahammülde kardeşimiz olduğunu söylüyor.
 • Yuhanna sıkıntının ne anlama geldiğini biliyordu.
 • 9. ayette Patmos adasında olduğunu görüyoruz.
 • Patmos Adası Ege Denizi’nde Didim açıklarında küçük bir adadır.
 • Patmos Adası, volkanik kayalardan oluşmuş, fazla ormalık olmayan küçük bir adaydı.
 • Roma İmparatorluğu topluma zararlı olduğuna karar verilen kişileri buraya yolluyordu.
 • Yuhanna da Patmos’a sürgün edilmişti.
 • Tutukluydu.
 • Sürgündeydi.
 • Sıkıntıların ve üzüntülerin ne olduğunu çok iyi biliyordu.
 • Sıkıntılarının tam ortasında Mesih’in krallığına ait olduğu için seviniyordu.
 • Yuhanna 15:18-20’de Yuhanna şöyle diyor:

Yuhanna 14:18-20 ‘’Eğer dünya sizden nefret ederse, bilin ki sizden önce benden nefret etmiştir. Eğer dünyadan olsaydınız, dünya kendisinin olanı severdi; ama dünyadan olmadığınız, ancak ben sizi dünyadan seçtiğim için, dünya bu nedenle sizden nefret ediyor. Benim size söylediğim sözü hatırlayın: ‘Köle efendisinden büyük değildir.’ Eğer bana zulmettilerse, size de zulmedecekler; eğer benim sözümü tuttularsa, sizinkini de tutacaklar.’’

Yuhanna 16:33 ‘’Bende esenliğiniz olsun diye size bu şeyleri söyledim. Dünyada büyük sıkıntınız olacak, ama cesur olun, ben dünyayı yendim.”

 • Ne güzel sözler değil mi?
 • Bu sözler Patmos’ta sürgün hayatı yaşayan Yuhanna’yı da teselli etmiş olmalı.
 • Kendisini sıkıntının ortasında bulmuş olmasına rağmen,
 • Dünyayı yenmiş olan Mesih’e ait olduğunu biliyordu.
 • Yuhanna sıkıntının ne demek olduğunu çok iyi biliyordu.
 • Mesih’in krallığına ait olmanın da ne anlama geldiğinin farkındaydı.
 • Mesih’in krallığına ait olmanın ne anlama geldiğini bildiği için sabırla bekliyordu.
 • Hiç bir şeyin kendisini Mesih’in sevgisinden ayıramayacağını bildiği için sabırlıydı.
 • Yuhanna 10:27-29’daki sözleri hatırlayalım:

Yuhanna 10:27-29 Koyunlarım sesimi işitirler, ben de onları tanırım ve ardımdan gelirler; Ve onlara sonsuz hayat veririm; onlar da sonsuza dek asla mahvolmayacaklar; onları da hiç kimse elimden kapmayacaktır. Onları bana veren Babam hepsinden büyüktür; ve onları Babam’ın elinden kapmaya hiç kimsenin gücü yetmez.’

 • Yuhanna Mesih’e ait olduğunu bildiği için sabırlıydı.
 • Yuhanna kiliselere, bütün bu şeylerde ‘kardeşleri’ ve ‘yoldaşları’ olduğunu söylüyor.
 • Yuhanna’nın yazdığı kiliseler Mesih’teki sıkıntıda, krallıkta ve sabırda (tahammülde) Yuhanna’yla ortaktılar.
 • Geçen hafta söylediklerimizi hatırlayın.
 • Yuhanna yedi kiliseye yazıyor.
 • Yedi rakamı tamamlanmışlığı, mükemmelliği simgeliyor.
 • Yuhanna yedi kiliseye yazarken aslında yeryüzündeki tüm kiliselere yazıyor.
 • Yani, bizlere yazıyor… sana yazıyor.
 • Yuhanna’nın İsa Mesih’teki sıkıntıyı, krallığı ve sabrı bizler de paylaşıyoruz.
 • Bu sözleri okurken ve işitirken bizlerin de İsa Mesih’teki sıkıntılarda, krallıkta ve sabırda ortak kardeşler ve yoldaşlar olduğumuzu anlıyoruz.
 • Bizler Mesih’in kardeşleri ve yoldaşlarıyız.
 • Yuhanna Mesih’le birlik içerisinde.
 • Bizler de Mesih’le birlik içerisindeyiz.
 • Yani, bizler Vahiy kitabını okurken sadece Yuhanna’nın tecrübelerini okumuyoruz,
 • Aynı zamanda kendi tecrübelerimizi de okuyoruz.
 • Yuhanna nasıl göklere, cennete götürüldüyse,
 • Bizler de bu sözleri okurken göklere, cennete götürülüyoruz.
 • Tanrı’nın taht odası Yuhanna için nasıl açıldıysa, aynı taht odası biz bu sözleri okurken bizlere de açılıyor.
 • Tanrı’nın karar odası Yuhanna’ya nasıl gösterildiyse, aynı şekilde bu sözleri okuyan bizlere de gösteriliyor.
 • Vahiy’de okuduğumuz öykü bizim öykümüz.
 • Bizim tecrübemiz…
 • Bizim yaşamımızdır.
 • Tanrı’nın taht odası bize gösterildi!
 • Yaşayan Tanrı’nın karar odasının perdesi bizim için kaldırıldı!
 • Vahiy kitabında bize gösterilenlere seyirci değiliz.
 • Bize gösterilenlerin ortasındayız.
 • Bu sahnede oyuncularız.
 • Vahiy kitabı içinde bulunduğumuz, yaşamakta olduğumuz zamanı bizlere gösteriyor.
 • Vahiy kitabı Mesih’in birinci gelişiyle ikinci gelişi arasındaki zaman dilimini bizlere anlatıyor.
 • İşte bu nedenle, Vahiy kitabını yorumlarken Kiliseyi dışarıda bırakamayız.
 • Vahiy’i yorumlarken Kiliseyi dışarıda bırakan her yorum hatalıdır!
 • Vahiy kitabı bize, bir kenara çekilip kendi kendisini gelecekteki milenyum hayalleriyle avutan bir kilisenin resmini çizmiyor.
 • Bu kitap kilise için yazılmıştır!
 • İşte bu nedenle, Vahiy kitabında kullanılan semboller özellikle belirsiz bir şekilde kullanılıyor.
 • Bir çok kişinin inandığının aksine, Vahiy kitabı Roma İmparatorluğu’na karşı örtülü, gizli, şifreli, esrarlı bir polemikten ibaret değildir.
 • Vahiy kitabındaki sembolizmin özellikle belirsiz olmasının sebebi bizleri ayrıntının ötesine taşımayı amaçlamasıdır.
 • Vahiy kitabı birinci yüzyıldaki kilise için, on altıncı yüzyıldaki kilise için ve hatta yirmi birinci yüzyıldaki kilise için geçerlidir.
 • Ve Mesih’in gelmesi gecikirse, gelecek çağlardaki kiliseler için de geçerli olmaya devam edecek.
 • Bu kitap kilise için yazıldı,
 • Kilise sıkıntıda, krallıkta ve sabırda Mesih’e ortaktır.
 • Vahiy kitabının merkezi Yuhanna değil, Rab İsa Mesihtir.
 • Bu kitapta, Mesih arttıkça Yuhanna azalıyor.
 • Eski peygamberler gibi Yuhanna da Tanrı’nın taht odasına çıkarılıyor,
 • Ve Yuhanna gerçek peygamberi, son peygamberi, nihai peygamber olan Rab İsa Mesih’i görüyor.
 • O’nun huzurunda herşey daha açık bir şekilde belirginleşiyor.
 • Evet, bu kitap gerçekten de Kutsal Kitap’ın son kitabıdır ve kiliseye son sözdür.
 • Vahiy kitabında Tanrı’nın kendisiyle ilgili vahyin doruk noktasına ulaştığını görüyoruz.
 • Mesih görkem bulutlarıyla gelene kadar bunun ötesine gidemeyiz.
 • Tanrı’nın kilisesine bıraktığı söz budur.
 • Tanrı kilisesini bu söz aracılığıyla kuruyor.
 • Tanrı kilisesini bu söz aracılığıyla teselli ediyor.
 • Tanrı kilisesini bu söz aracılığıyla koruyor.
 • Son söz, nihai söz budur,
 • Çünkü bu söz Yuhanna’nın sözü değil, Yaşayan Mesih’in Sözüdür.
 • O’nun sıkıntıntılarına, krallığına ve sabrına ortak olan bizler,
 • Başımızı O’nun göğsüne yaslayıp O’nda rahat bulalım diye,
 • Mesih bizi bu söz aracılığıyla kendisine çekiyor,

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.

RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26


Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular:

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın