Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Kendimi evlilik için nasıl hazırlarım?

Kişinin kendisini Kutsal Kitap’a uygun bir şekilde evliliğe hazırlaması, yaşamda yapmayı istediği herhangi bir şeye hazırlanmasıyla aynıdır. Yeniden doğmuş inanlılar olarak yaşamlarımızın her y önünü yönetmesi gereken bir ilke vardır: “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin” (Matta 22:37). Bu hafif bir buyruk değildir. İnanlılar olarak yaşamlarımızın merkezidir. Canımızın ve aklımızın O’nu hoşnut eden şeylerle dolu olması için bütün yüreğimizle Tanrı’ya ve O’nun Sözü’ne odaklanmayı seçmektir.

Rab İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’yla sahip olduğumuz ilişki, bütün diğer ilişkileri doğru perspektife koyan ilişkidir. Evlilik ilişkisi Mesih’in ve Kilisesi’nin modelini temel alır (Efesliler 5:22-33). İnanlılar olarak yaşamlarımızın her yönü, Rab’bin buyrukları ve ilkelerine göre yaşamaya adanmışlığımızla yönetilir. Tanrı’ya ve O’nun Sözü’ne itaatimiz bizleri evlilikteki ve dünyadaki rollerimizi yerine getirmek üzere donatır. Yeniden doğmuş her inanlının rolü, Tanrı’yı her şeyde yüceltmektir (1 Korintliler 10:31).

Kendinizi evliliğe hazırlamak, Mesih İsa’daki çağrınıza layık bir şekilde yaşamak ve Sözü aracılığıyla Tanrı’ya yakınlaşmak için (2 Timoteos 3:16-17) her konuda itaatkâr olmaya odaklanın. Tanrı’ya itaat içinde yaşamayı öğrenmenin kolay bir planı yoktur. Dünyasal görüşleri bir kenara bırakıp bunlar yerine Tanrı’yı izlemek her gün vermemiz gereken bir karardır. Mesih’e layık bir şekilde yaşamak, kendimizi her gün ve her an alçakgönüllülük içinde tek Yol, tek Gerçek ve tek Yaşam olan İsa’ya teslim etmektir. Adına evlilik dediğimiz büyük armağana hazır olmak için her inanlının yapması gereken hazırlık budur.

Ruhsal bakımdan olgun ve Tanrı’yla yaşayan bir insan evliliğe herkesten fazla hazırdır. Evlilik, adanmışlık, tutku, alçakgönüllülük, sevgi ve saygıyı gerektirir. Bu özellikler en çok Tanrı’yla yakın bir ilişkisi olan bir kişinin hayatında görülür. Kendinizi evliliğe hazırlarken, Tanrı’nın sizi biçimlendirmesine ve olmanızı istediği erkek ya da kadına dönüştürmesine izin vermeye odaklanın (Romans 12:1-2). Kendinizi Tanrı’ya teslim ederseniz, o harika gün geldiğinde O sizi evliliğe hazır kılacaktır.