Makaleler

Küçük İman

“Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.” -Matta 17:20

Ufak bir iman, büyük bir iman kadar gerçektir. Ufak bir adam, büyük bir adam kadar adam, ufak bir su parçası, büyük bir okyanus kadar sudur. İsa’nın öğrencileri her ne kadar bilgide ve anlayışta oldukça zayıf bir imana sahip olduysalar da gerçek bir imana sahiptiler. Her ne kadar İsa’nın dünyayı kurtaracak olan Mesih olduğuna inandıysalar da, bunun nasıl olacağını bilmiyorlardı. Mesih’in ölümü konusunda cahillerdi çünkü İsa onlara çekeceği acılardan bahsettiğinde, kendilerine söylenenleri anlamadıkları yazmaktadır. Petrus, efendisini kenara çekip, Yeruşalem’e acı çekmek üzere gitmemesi için bile azarladı. Aynı zamanda O’nun dirilişi konusunda da bilgisizlerdi. Meryem onlara Rab’bin dirildiğini söylediğinde ona inanmadılar. Göğe yükselişinden bahsetmeye başladığında da söylenenleri anlamadılar, Mesih’in nereye gittiğini, nerede bulunabileceğini bilmiyorlardı. İman’ın bu kadar önemli konularında bilgisiz olacak kadar zayıf bir imana sahiptiler… Ancak zayıf bir iman zamanı geldiğinde çok güçlü olabilir: En eğitimli bilim adamı bir zamanlar kitapların arasındaydı, en güçlü savaşçı bir zamanlar kundağının içerisinde çaresizce ağlıyordu, en uzun meşe ağacı bir zamanlar ufacık bir dala benziyordu. Aynı şekilde iman da ufak bir hardal tanesinden büyük bir ağaca dönüşerek büyümektedir. Tıpkı çocukluktan olgunluğa geçiş gibi, mısır da bir yaprak parçasından tam olgun bir mısıra dönüşmektedir. Daha önce zayıf olan öğrenciler, Kutsal Ruh’un üzerlerine inmesiyle inanılmaz bir şekilde güçlendiler ve dünyaya bile başkaldırdılar.

John Rogers
Çeviren: Yüce Kabakçı


John Rogers, İngiltere’de Kraliçe Mary’nin zulüm döneminde kazıkta yakılarak şehit edilen ilk Protestan’dı. Kazığa getirilişini gözlemleyen bir tarihçi şunları yazdı: ‘Eşi ve çocukları tarafından öylesine büyük bir destekle alevlere getirildi ki, karşımdaki manzara bir idam töreninden çok bir düğüne benziyordu.’ Sağdaki ikinci resim, John Rogers’ın Roma Katolik Kilisesi tarafından şehit edilişini göstermektedir.

Bu yazıda geçen konular: