Kurtuluş ve Sonsuz Yaşam

Kurtulmuş olduğumu nasıl bilebilirim?

Kurtulmuş olduğunuzu nasıl kesinlikle bilebilirsiniz? 1 Yuhanna 5:11-13’in sözleri üzerinde düşünelim: “Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.” Kendisinde Oğul bulunan kimdir? O’na inanan ve O’nu kabul edenlerdir. (Yuhanna 1:12). Eğer İsa’ya sahipseniz, yaşamınız vardır. Bu yaşam da geçici değil, sonsuz yaşamdır.

Tanrı bizim kurtuluş konusunda güvenceye sahip olmamızı ister. Hıristiyan hayatlarımızı, her gün gerçekten kurtulmuş olup olmadığımızı merak ederek yaşayamayız. Kutsal Kitap’ın kurtuluş planını bu kadar açıklığa kavuşturmasının nedeni de budur. İsa Mesih’in iman edin, kurtulursunuz (Yuhanna 3:16; Elçilerin İşleri 16:31). İsa’nın Kurtarıcı olduğuna ve günahlarınızın cezasını ödemek için öldüğüne inanıyor musunuz? (Romalılar 5:8; 2 Korintliler 5:21)? Kurtuluş için sadece O’na mı güveniyorsunuz? Eğer yanıtınız evetse, kurtulmuşsunuzdur! Güvence, “Bütün kuşkuların giderilmesi” anlamına gelir. Tanrı Sözü’nü ciddiye alarak, sonsuz kurtuluşunuzun gerçekliğini “bütün kuşkular giderilmiş” bir şekilde bilebilirsiniz.

İsa, Kendisine iman edenler hakkında şöyle der: “Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez” (Yuhanna 10:28-29). Sonsuz yaşam aynen sözcüğün bildirdiği gibi, “sonsuz”dur. Mesih’in size Tanrı’dan vermiş olduğu kurtuluş armağanını sizden kimse alamaz, bunu siz kendiniz bile yapamazsınız.

Tanrı’ya karşı günah işlememek için Tanrı Sözü’nü yüreklerimizde saklarız (Mezmur 119:11) ve bu günahlara şüphe günahı da dahildir. Kuşku duymak yerine güven içinde yaşayabileceğimizi söyleyen Tanrı Sözü’nde sevinç bulun! Kurtuluşumuzun hiçbir zaman sorgulanmayacağı konusunda Mesih’in Kendi Sözü’nün güvencesine sahibiz. Bu güvencemiz, Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla bize olan sevgisini temel alır.