Evlilik, İlişkiler ve Cinsellik

Kutsal Kitap, çıkma/kur yapma hakkında ne söyler?

“Kur yapma” ve “çıkma” sözleri Kutsal Kitap’ta yer almadığı halde, Hristiyanlar’ın evlilikten önceki zamanda nasıl hareket etmeleri konusunda bize bazı ilkeler verilmiştir. Bunların birincisi, dünyanın çıkma konusundaki görüşlerinden kendimizi ayırmamızdır çünkü Tanrı’nın yolları dünyanın yollarının aksidir (2 Petrus 2:20). Dünya, istediğimiz kadar kişiyle çıkmamız görüşünde olduğu halde, önemli olan, bir kişiye herhangi bir söz vermeden önce onun karakterini keşfetmektir. O kişinin Mesih’in Ruhu’nda yeniden doğup doğmamış olduğunu (Yuhanna 3:3-8) ve Mesih benzerliğine giden yolda ilerleme konusunda bizimle aynı arzuyu paylaşıp paylaşmadığını (Filipililer 2:5) öğrenmeliyiz. Birisiyle çıkmanın ya da birisine kur yapmanın nihai hedefi bir yaşam yoldaşı bulmaktır. Kutsal Kitap bize, Hristiyanlar olarak inanlı olmayan biriyle evlenmememiz gerektiğini (2 Korintliler 6:14-15) çünkü bunun Mesih’le olan ilişkimizi zayıflatacağını ve ahlakımız ve standartlarımızdan ödün vermemize neden olacağını söyler.

Kişi ister birisiyle çıkıyor ister birisine kur yapıyor olsun ciddi bir ilişkide olduğu zaman, her şeyden çok Rab’bi sevmeyi hatırlamak önemlidir (Matta 10:37). Başka birisinin kişinin hayatındaki “her şey” ya da en önemli şey olduğunu söylemek putperestliktir ki bu da bir günahtır (Galatyalılar 5:20; Koloseliler 3:5). Ayrıca, evlilik öncesi cinsel ilişkide bulunarak bedenlerimizi kirletmemeliyiz (1 Korintliler 6:9, 13; 2 Timoteos 2:22). Cinsel ahlaksızlık, sadece Tanrı’ya karşı değil, kendi bedenlerimize karşı da bir günahtır (1 Korintliler 6:18). Başkalarını da kendimizi sevdiğimiz gibi sevip onurlandırmak önemlidir (Romalılar 12:9-10) ve bu kur yapma ya da çıkmayı içeren bir ilişkide de kesinlikle doğrudur. İster birisiyle çıkalım, ister birisine kur yapalım, evlilik için sağlam bir temelimiz olmasının en iyi yolu Kutsal Kitap ilkelerini izlemektir. Evlilik vereceğimiz en önemli kararlardan biridir çünkü iki kişi evlendiğinde birbirine yapışır ve Tanrı’nın kalıcı ve bozulamaz olmasını tasarladığı bir ilişkide tek bir beden haline gelir (Yaratılış 2:24; Matta 19:5).